Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΑΞΗΣ ΟΜΙΚΡΟΝ
Ο1 ΦΕΤΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΜΕ ΤΟΥΕ ΕΠΙΕΤΗΝΟΝΕΣ ΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΣΗ ΤΗΣ
Το νέο κύμα της nov κάnoες ευρωnaίκές χ'haξnς Ομικρον θα δημίας ανομένεται να κοείναι οι φετινές ρυφωθεί συς οpές tως
γιoptς με τους ε.
nιστήμονες και την κυ ομό του ωραpίου σε ε .
το μέσα Ιaνουορίου . στίοση και διασκέδοση .
οι ειδικοί τονίζουν nieevotaτα ως tκ 12 τα
δημόσιο και δωτικό το
μέα και την εnέκτοση
νται να άβουν νέα μέ
ουν στην ανακαίuση της
νέος μετάΜαης Μετο
Στο Νομό Πρέβεζος η.
της υnoxρεωτικότητος
Χέρ-χέρι , δημόσιος, ιδιωτικός τομέας και κοινωνία Πολιτν
θα βγάλουμε τν Κοινωνία από τις δύσκολες συνθήκες
Δήλωσε ο Υπυργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας
Συνοnικά , 2.505 250 ευρ ουγκεντρ .
| θηκαν στον ειδικό Λογαριασμό nou άνοιξε
| το unoupγείο Οικονομικν την άνοιξη toυ !
2020 για την κατάθεoη
Cur Deus Homo? Γιατί ο θεός έγινε άνθρωπος;
στο ηλa
|μετnση του κορωνοίου , onως aνακοίνω| σε ο υnouργός οικονομικν χρήστος Στα .
Με το βλέμμα στιν Παραμονή των Χριστουγέννων
οι καταστηματάρχες
Άρση ασυhίας
για το Ν. Παππά
Προσδο κούν αύξηση της κίνησης
τις τελε υταίες ημέρες
Με το βλΑέμμα στην
napαμονή των χριστουγέννων είναι ο
καταστηματάρχες
npooδοκντος να ου
Enθεί η κίνηση και οι
καταναλωτές να Πpo Μέχρι κ0ες το αγο
ραστικό κοινό στην
, αγοράς npv
npoβεί σε ψνια
τά και τς ουλuτής ψήφ κρν, -