Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 279 40
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΠΕ σε ελληνικά
νησιά με
Αμεση χρηματοδότη ση για
έρευνα και καινοτομία
χρηματοδότηση
από τη Κομισιόν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέχρινε σχέ
διο ύψους 1,4 δισ . ευρ για την ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεσι μες πηγές σε μη διασυνδεδεμένα νησιά
στην Ελλάδα , βάσει των κανόνων της ΕΕ
για τις χρατικές ενισχύσεις.
Ειδικότερα , το σχέδιο υποστηρίζει την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους
λεγόμενους υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας , οι οποίοι παράγουν και αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια με βάση
την ηλιακή και την αιολική ενέργεια . Πε .
ρίπου το 80% της ηλεκτρι
κής ενέργειας στα ελληνικά 3
πό το Ταμείο ΑBUSNESS
IMPROMΕΝΤ
νάκαμψης μέσω
του Εθνικού Σχεδίου Ανάχα μψης
και Ανθεκτικό (PROCESS)
ΑNALYSΕ,
Ελλάδα
τητας
2.0 ανέρχεται
24.72 εκατ.
Φορέας Υλοποίησης της δράσης έχει ορισθεί
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
και Εφαρμογής
Δράσεων
5ERVICES)
(MARKETI
Νέα μέτρα για τις
γιορτές λόγω
κορονοϊού
(PROFIT,
τομείς Ερευνας,
Τεχνολογικής ΑΝEW
ΕODUCTS
INDUSTRY
ΚNOWLEDGE,
νάπτυξης
Στους πολίτες , λοιπόν, απευθυνόμα.
στε με ένα σχέδιο δύο φάσεων . Με πρτο
βήμα να περάσουμε με ασφάλεια τις
γιορτές , χωρίς να παγσει η οικονομία
και η χοινωνία αλλά και χωρίς οι δρα.
στηριότητες αυτν των ημερν να μας
χοστίσουν αργότερα . Και σίγουρα αυτήν
την περίοδο όπλα μας είναι τα τεστ. Ο.
λοι, οι εμβολιασμένοι χαι μη , θα πρέπει
να κάνουμε self test. Εν θα συνεχίσουν
να γίνονται παντού οι διαγνωστικοί έ .
λεγχοι από τα συνεργεία της πολιτείας
τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη.
τσοτάχης στην εισαγωγική του τοποθέ
τηση στη συνεδρίαση του υπουργικύ
συμβουλίου.
.Είναι αλήθεια ότι δε - N
ρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς .
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοί
νωση του υπουργείου Ανάπτυξης χαι Ε
πενδύσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός
της Δράσης είναι 27,8 εκατ. ευρ και η
συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη α
Καινοτομίας
(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) .
Απευθύνεται αποκλειστικά στους δυνητικούς δικαιού χους 36 έργων της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣ ΠΑ 2014-2020. Οι προτάσεις
αυτές , αν και είχαν αξιολογηθεί με πολύ
Με επιπλέον 27,8 εκατ. ευρ από το
Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0% ενισχύεται άμεσα η Δράση Ερευν . Δη .
μιουργ. Καινοτομν ( ΕAΚ ) , Β' χ.
κλος, Παρέμβαση Π ΚΣυμπράξεις Επιχει.
υψηλή βαθμολογία και θεωρούνται άριστες , δεν χρηΚλιμακνεται η έντα ση μεταξύ Πούτιν και Δύσης
0 πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμι
Πούτιν κατηγόρησε την Δύση για κλι μά
κωση της έντασης στην Ευρπη, αποδί .
δοντάς την σε αλανθασμένη αποτίμησην
της έκβασης του Ψυχρού Πολέμου, και
δεσμεύθηκε ότι η Μόσχα θα δσει
<στρατιωτική και τεχνική απάντησην,
αν οι δυτικοί της αντίπαλοι δεν θέσουν
τέλος στην πολιτική τους που χαρακτη.
ρίζεται απειλητική απέναντι στην Ρωσί .
Για εννέα μήνες το ευρωπαϊκό
Πιστοποιητικό COVID
Ε.Ε.: Πάνω από
στη Τουρκία για
την εκπαίδευση
Προσφύγων και
Προστασία των
συνόρων
. Στην περίττωση που θα διατηρηθεί η
σαφς επιθετική γραμμή των δυτικν μας
φλων, θα λάβουμε τα προσήκοντα στρατιωτικά και τεχνικά μέτρα αντιποίνων , θα
αντιδράσου με με σθεναρό τρόπο στις μη
φιλικές ενέργειες Εχουμε το απόλυτο
δικαίωμαν , δήλωσε ο Πούτιν απευθυνόμενος σε στελέχη των ρωσικν ενόπλων δυΙσχ εννέα μηνν θα έχει το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστο ποιητικό, όπως αναχκοίνωσε η
Κομισιόν .
Ειδικότερα, η Επιτροτή ενέχρινε κανόνες σχετικά με το ψφιακό πιστοποιητικό
COVID ης ΕΕ, καθορίζοντας δεσμευτική περίοδο αποδοχής 9 μηνν (ακριβς 270 η μερν) των πιστοποιητικν εμβολιασμού για τους σκοπούς των ταξιδιν εντός της EΕ. Μια
σαφής και ομοιόμορφη περίο δος αποδοχής για τα πιστοποιη τικά εμβολιασμού θα εγγυηθεί
ότι τα ταξιδιωτικά μέτρα θα συνεχίσουν να συντονίζονται , όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο μετά την τελευταία του συνε δρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2021. Οι νέοι κανό
νες θα διασφαλίζουν ότι οι περιορισμοί βασίζονται στα καλύτερα διαθέσι μα επιστημον κά στοιχεία καθς και σε αντικειμενικά κριτήρια. Ο συνεχής συντονισμός είναι απαραί τητος για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα παρέχει σαφήνεια στους πολίτες της ΕΕκατά την άσκηση του δικαιματός τους στην ελεεύθερη χυκλοφορία .
Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι μα ιστορία επιτυχίας 2
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο
αποφάσεις χρηματοδότησης, ύψους 560
εκατομμυρίων ευρ , για τη στήριξη της
ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλει .
σμούς για τους πρόσφυγες στην Τουρχία
και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , καθς και για τη μετανάστευση και την προστασία των
συνόρων.
wdimoprasion.gr
νάμεων και του ρωσικού υπουργείου Αμυνας .
.Η ενίσχυση της συγκέντρωσης στρατιωτικν δυνάμεων των Ηνωμένων Πολι
τειν χαι του ΝΑΤΟ, καθς και η οργάνωση μεγά -ΣΕΛΝΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Μια μοναδική συναυλία δίνει το χορωδιακό σύνολο CHÓRES στη Λυρική
  Το γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES παρουσιάζει μια μοναδική συναυλία στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 στις 20.30. Με τη συμμετοχή της πλήρους σύνθεσης της χορωδίας, οι CHÓRES προτείνουν ένα δυναμικό πολυφωνικό πρόγραμμα όπου περίφημες χορωδιακές διασκευές ελληνικών αλλά και διεθνών παραδοσιακών μελωδιών συμπλέκονται με νέες μεταγραφές και συνθέσεις, πολλές από αυτές γραμμένες ειδικά για το σύνολο από διακεκριμένους σύγχρονους συνθέτες. Μετά από μια εκρηκτική χρονιά γεμάτη συναρπαστικές εμφανίσεις σε εμβλημ�
 • Το Ιράν χτίζει τείχος στα σύνορα με το Αφγανιστάν
  Θέλοντας να περιορίσει την μετανάστευση από το Αφγανιστάν και φοβούμενη τρομοκρατικές επιθέσεις, η Τεχεράνη κατασκευάζει τείχος κόστους 3 δισ. ευρώ. Μήκος 74 χιλιομέτρων, ύψος τεσσάρων μέτρων και αρκετό συρματόπλεγμα θα πρέπει να έχει το τσιμεντένιο τείχος που θα χτιστεί στα βορειοανατολικά του Ιράν, σε ένα σημείο όπου καταγράφονται συχνά παράνομες διελεύσεις των συνόρων με το Αφγανιστάν. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας έχει υπολογίσει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA η σύμβαση περιλα�
 • Συνάντηση Μακρόν – Μπάιντεν στις 8 Ιουνίου
  Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα είναι ο οικοδεσπότης μιας συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του Τζιλ στις 8 Ιουνίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Μπάιντεν στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία. Πριν από τη συνάντηση ο Μπάιντεν θα συμμετάσχει στους εορτασμούς για την 80ή επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία (D-Day) στις 6 Ιουνίου. Οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στην Ουκρανία καθώς και τρόπους να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία σε οικονομικά, διασ
 • Το λαθρεμπόριο χρυσού αποκτά ανατριχιαστικές διαστάσεις
  Ο χρυσός φθάνει αεροπορικώς στο Ντουμπάι, «σε χειραποσκευές ή σε δέματα», με «πτήσεις της γραμμής ή ιδιωτικά αεροσκάφη». Εκατοντάδες τόνοι χρυσού, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τρέχουσα τιμή του, μεταφέρονται λαθραία από την αφρικανική ήπειρο στο Ντουμπάι, προτού εξαχθούν, νομότυπα, σε άλλες χώρες, καταγγέλλει σε έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η ελβετική μη κυβερνητική οργάνωση SWISSAID.Α Στην έκθεση της, την οποία τιτλοφόρησε «Στα ίχνη του αφρικανικού χρυσού», η οργάνωση υπογραμμίζει πως «από 321 ως 474 τόνοι χρυσού» εξάγονται κάθε
 • Aλλαγές στο νυχτερινό ρεύμα με στόχο χαμηλότερο κόστος
  Πακέτο παρεμβάσεων που αποσκοπεί στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας με την εφαρμογή κινήτρων για μεταφορά της κατανάλωσης τις ώρες που μεγιστοποιείται η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών, οπότε οι τιμές στη χονδρική του ρεύματος φθάνουν ακόμη και στο μηδέν, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως αναφέρει αρμόδιος παράγοντας του ΥΠΕΝ, οι παρεμβάσεις προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή το φθινόπωρο και αφορούν δύο κατηγορίες καταναλωτών: -Περί το 1,5 εκατ. οικιακούς καταναλωτές που έχουν διζωνικό μετρητή κατανάλωσης (το γνωστό ω�