Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
e-ΕΦΚΑ: Ανοιξε η πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας
>>> ΤΕΛ.
0ικοΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6131 Τετάρτη 22.12.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗ ΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Η EΑ προχρησε σε μέτρα έρευνας Ε
Ερευνα στην αγορά ηλεκτρισμού χαμηλής
τάσης ξεκινά η Επιτροπή Ανταγωνισμού
680 MW
>>> Τε .
>>> Τε
Επιβλήθηκαν
πρόστιμα
78.000 ευρ για
ταράνομο εμπόριο
Πράσινο φως από Κομισιόν σε έργο
αποθήκευσης ενέργειας στην Αμφιλοχία
Το Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή
ανακοιννουν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της
Αγοράς (ΔΙ. Μ.Ε.Α.) για την
αντιμετπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο
της επικράιειας
Σημεινεται ότι:
Κατά το χρονικό διάστημα
από 13. 12.2021 έως και
από την ενεργιακή
κρίση το 202
19.12.2021
πραγματοTΟ
ήθηκαν συνολικά 238 έλεγχοι
και βεβαιθηκαν 58 παραβά
σεις που αφορούσαν σο
| παράνομο εμπόριο.
Σε συνεργασία με την
Ελληνική Αστυνομία ,
επιχειρήσεις της ΔΙΜ.Ε.Α.
για την αντιμετπιση του
παράνομου εμπορίου έλα βαν
χρα σε Αττική , Πελοπόν
νησο , Στερεά Ελλάδα και
Δυτική Ελλάδα.
Επεβλήθησαν πρόστιμα
συνολικού ύψους 78.000 E
για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων Υπηρεσιν
(Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ ) , Του ν.
4712/2020 που αφορά την
Τροποποίηση του άρθρου 11
του ν. 3377/2005 Διοικητικές
κυρσεις για την αντιμετπιΜέχρι τη 10η ανουαρίου
Εθνικ
σης Ακίνητης Περιουσίας για τους μήνες
Νοέμβριο 2020 μέχρι και
Ιούλιο 2021.
σκοπό
επιτάχυνση καταβολής των
δηλσεων COVID που
αφορούν υπεκμισθσεις
ακινήτων, με απόφαση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Δημοσίων
Γιργου Πιτσιλή:
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κστας Σκρέκας συμμετείχε στη συνεΑρχής 21η Ιανουαρίου 2022 , οι δρίαση του Συμβουλίου Υπουργν Περιαπό την 11η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την
Εσόδων,
υπεκμισθωτές ακινή των
δύνανται να υποβάλουν βαλΛοντος της Ε.Ε. που διεξήχθη στις
τροποποιητική Δήλωση Βρυξέλλες.
Covidy για τους παραπάνω μήνες.
παράνομης
διακί νη ση ς
απομιμητικν/παραποι η μένων προϊόντων και
V.4446/16 που αφορά στη
χρήση τερματικού αποδοχής
καρτν και μέσων πληρωμής
με κάρτα (POS) .
Κατασχέθηκαν 4.757
τεμάχια απομιμητικν ειδν,
τα οποία πωλούνταν από
| ηλεκτρονικά καταστήματα,
(eshop).
Μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2022, οι εκμισθωτές ακινή των,
οποίων τα ακίνητα έχουν
υπεκμισθωθεί, μπορούν
να υποβάλουν αρχική ή
τροποπο ιητική Δήλωση
Covidw ή/ και τροποποιητική ( όχι αρχική)
Δήλωση
ιακν Στο ιχείων Μίσθωότι είναι επιβεβλημένη η ανά
ηψη πρωτο βουλιν σε κεντρικό επίπεδο, με τη δημιου ργία
Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι το
Συμβούλιο λαμβάνει χρα σε
μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική
συγκυρία , λόγω των μεγάλων ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού
ανατιμήσεων στο κόστος της στήριξης των ευάλωτων νοιηλεκτρικής ενέργειας και του
φυσικού αερίου. Επανέλα βε
κοκυριν και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από
Διμοσίων Εσόδων
Πληροφορ
Created by Universal Document Converter