Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5142 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Δύο self test δωρεάν...
• Θα χορηγηθούν σε όλους
τους πολίτες για τις γιορτές,
ανακοίνωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στο υπουργικό
συμβούλιο.
• Απέρριψε το ενδεχόμενο για
rapid test στους εμβολιασμένους για να εισέρχονται σε
κέντρα διασκέδασης.
• Ανοίγει η πλατφόρμα για τη
διάθεση των self test, ενώ θα
υπάρχει σύσταση και όχι υποχρέωση για τη διενέργειά τους

Πολιτική

s

Υγεία

Óåë. 5

Κώστας Τσιάρας:
Κατασκευάζεται νέο
σύγχρονο
• Δήλωσε ο Βουλευτής • Περιφερειακό Ιατρείο
στο Ανθηρό
της Ν.Δ. κ. Γ. Κωτσός

«Θα σταθώ Αρωγός
σε κάθε σας
προσπάθεια»

s

Óåë. 6

Η Ευρώπη και η Ελλάδα
• στην πρώτη
γραμμή των εξελίξεων, με στόχο
τη διασφάλιση
ενός ευοίωνου
μέλλοντος για
την εργασία στην
ψηφιακή εποχή

s

Óåë. 3

s
Ο Κ. Αγοραστός στο Μουζάκι
Óåë. 6

• Πλέον κα-

τάλληλο το οικόπεδο όπου θα
γίνει το νέο
Κέντρο Υγείας
– Όλα έτοιμα
για κατασκευή
της περιφερειακής οδού

s

Óåë. 13

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr