Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΛΙΔΕΣ 01 ΕΩΣ....qxp_Layout 1 19/12/2021 09:41 Page 1