Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ. .
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
, 00 το δυνατόν χρα μος .
οθυστέρηση της Συμφωνα με τους ειδ τν , για τν Πρτη δόση
κούς , κοθε εβδομάδα του εμβολίου έχουν
ο στόχος της κυβέρνη κρούσματα της νέα a χουν Προσέηθε στα εμσης και των είδικν . Κυ paarnc είναι σημοντι βολιοσυκά κέντρα ne .
pίopχη είναι η εκτίμηση κό κέρδο γα όnouc , ne uς 150,000 ότομα εnt
των ειδικν όυ η μετάn .
Rαξη Ομικρον, μέσα στημα υγείος
στις δύο ηρτες εβδο- Μέχρι στγμής αν και ομάδας δnnoδή nερίnou
μόδες του νέου χρονου η κυβέρνηση sntβanε υ- το 30%
θα έχει εξαanλωθεί στην nopεuτικό εμβολιασμό
nίtες κυβέρνηση και υ συνόnου 530.000 της
Ας Παρέμβει ο Εισαγγελέας
Για το Καταφύγιο "Κολαστήριο! ! !"
του Δήμου Πρέβεζας
Εστω και τρα
Το Επιμελητήριο Πρέθεας διοργάνωσε
Εκδήλωση με θέμα Eλαιοτουρισμός μια υποσχόμενη
μορφή εναλλακτικού τουρισμού στην Πρέβεζα
Προσκεκημένη n Υφυπουpγός Τουρισμού Σοφία Ζαταράκη
με έναν τpαγικό τpόno . Ομάδα εθελοντν
ουμπολιrν μας tυήt o Σάββαrο Το "pu oτο
Προσφορά αγάηης και αλληλεγγύης
στην Κιβωτό του Κόσμου
ΑΝΗΛIΚΟΥΕ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΥΕ, ΕΝΗAΙΚΟΥΕ ΠΑΡΑΒΑΤΕ, ΕΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ
"Τρίζει"
Πολύ δυνατά .
ΒAIΘΙΟΥΕ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟΒΑΒΕΙ Αn' ΟΛA ΕΧEΙ ΜΠΑΧΤΕΕ
Αν ακούτε τις βρα- το κατ ευφημισμόν υ. στροφική για την χρα
δινές ειδήσεις στα κο - nouργείο nροστασίας nεpioδo ΣΥΡΙΖΑ, με την
νάnia ALPHΑ και STAR . του nonίτn και η Δ. τonoetrnσn στα κρίσ .
έχουν την μα uηοuργεία Ακαοτις καθημερινές ε . δική τους μεγά λn συμ . σύνης και Προστοσίας
γκληματικές ενέργεες βoλή στο φανόμενο του Πολίτη ατόμων a Ελλiνων και aλnoδ - αυτό , nou ενθαρρύνε , κατάλληλuν για υς
nν ano άτομα κάθε ται και ενισχύεται κα , 0ύσεις ουτές Αόγω
γνοιος και ιδεολογίση το μέγεθος του σμοθετημένης nλέον ος, onuς ενός ιατρού
μικροβιολόγου και
μας , ότι ξεπεράσαμε unoσέθnκε nάταξη ενός nponν γpαμμα ttα tης ΚNE αντίστοι .
λαμβίνει το αίτημα των εκλογν ο Αλ.
nλικioς , θευρ , με βά 0ημερνά ano tηv θεnAnouσμού της χρος στιμωρηoίa Η ΝΔ, nou
λντι , ειδκά μετά tις tελευτiς δημοτικά κόμμστα , το υ - τους , όnως τα κληpo| Μιχαήλ Γ Λουκάς ! noupγείo Δικαιοούνης νόμησε αnό την καταματα