Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website Website







Recognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5141 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Άλμα ΠΑΣΟΚ στο 15,2%
• Σε τροχιά αυτοδυναμίας
η ΝΔ με διαφορά 13,8
μονάδες.
Στο 15,2% το ΠΑΣΟΚ, μόλις
4 μονάδες πίσω από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
• Όλα όσα δείχνει η
Δημοσκόπηση της Marc.
Πώς «διαβάζει» το επιτελείο του Ανδρουλάκη την
εντυπωσιακή άνοδο στις
δημοσκοπήσεις

Αγροτικα

Δήμοι

s

Óåë. 5

Επιδότηση 80% στους
αγρότες
• στον Δήμο Μουζακίου • για την κάλυψη
της ρήτρας
για δράσεις ψηφιακού
αναπροσαρμογής
μετασχηματισμού

Χρηματοδότηση
370.000 ευρώ

s

Óåë. 7

Óåë. 9

Από την Πολωνία με …ψηφιακή αγάπη…

«Να τα πούμε;»
• Χριστουγεννιάτικες
δραστηριότητες του
Μουσικού
Σχολείου
Καρδίτσας

s

s

Óåë. 3

• Πλούσια από εμ-

πειρίες επέστρεψαν
τα παιδιά του 2ου
Δημοτικού σχολείου
Καρδίτσας από την
Πολωνία, όπου βρέθηκαν στα πλαίσια
του προγράμματος
Erasmus.

s

Óåë. 6

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr