Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οδικός χάρτης για το Ταμείο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9 771234567794.
Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 .Β Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.698
Οδικός χάρτης για το Ταμείο
Απόφαση: Πς θα δοθούν τα δάνεια - Ποιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται και Ποιες κόβονται
Ποσόύψους 1,4 δισ . ευρ θα διατεθεί το επόμενο
χρονικό διάστημα Προς τις τέσσερις συστημικές
τράπεζες , την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρό
τησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ ) για να ξεκινήσει η
χρηματοδότηση των ιδιωτικν επενδύσεων από
το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας , εν με νέα απόφαση του
αναπληρωή υπουργού Οικονομικν, Θόδωρου
Σκυλακάκη, καθορίζονται οι τελικοί όροι και οι
διαδικασίες των εκταμιεύσεων , οι επενδύσεις
Που θα ενισχύονται και εκείνες Που θα αποκλείονται. Οι οχετικές συμβάσεις θα υπογραφούν τν
ερχόμενη εβδομάδα . Παράλληλα , όπως δήλωσε
οκ Σκυλακάκης, έως τις 28-29 Δεκεμβρίου θα
κατατεθεί στην Κομισιόν το αίτημα για την κατα
βολή της Πρτης δόσης, ύψους Περίπου 4 δι .
ευρ. Σύμφωνα μάλιστα με τη νέα απόφαση του
κ. Σκυλακάκη, το 20% της επένδυσης θα Πρέπει
να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, αλλά με ευελιξία,
το 30% με δάνειο από τις τράπεζες και το υπόλοιπο
έως και 50% μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
Βασική Προϋπόθεση για να εγκριθεί μια επένδυση
είναι να Προάγει την Πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ην εξωστρέφεια, την
καινοτομία και τη δημιουργία μεγαλύτερων και
Πο ανταγωνιστικν σχημάτων μέσω συγχωνεύ
σεων, εξαγορν και συνεργασιν . Όσον αφορά
την ιδιωτική συμμετοχή , αυτή μπορείνα καλυφθεί
με κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα ή
και δάνεια μειωμένης εξοφλητικής Προτεραιότητας
Που λαμβάνει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου
από τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες
συνδεδεμένες με τον φορέα του επενδυτικού σχε
δίου, καθς και με εισφορά σε είδος Που συνδέεται
ευθέως με την επιλέξιμη επένδυση και αποτιμάται
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του επιλέ
ξιμου επενδυτικού κόστους . σελ4
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ ΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 1,24% >17
Με cούριο άνεμον
το χύδην ξηρό φορτίο
Στη δυναμική της αγοράς χύδην ξηρού φορτίου για τα επόμενα χρόνια Ποντάρε η Star
Bulk Carriers. Η ναυτιλιακή εταιρεία, εισηγμένη
στο αμερικανικό χρηματιστήριο, στης οΠοίας
το ΠΠδάλιο βρίσκεται ο Πέτρος Παππάς
Πιστεύει ότι η αγορά στα bulk carriers θα έχει
και τα επόμενα χρόνια ανοδική Πορεία. σελ . 11
Κλειδνουν οι τελευταίες
ναυλσεις LNG carriers
(Εγραψε στα ομόλογα
ηστήριξη Λαγκάρντ
σελ. 15
Ναυλσεις για τα τελευταία διαθέσιμα LNG
Carriers των στόλων τους εξασφαλίζουν οι
Έλληνες εφοπλιστές σε μία αγορά , Που-Παρά
την Πρόσφατη διόρθωση στο ύψος των ναύλων- Παραμένει σε αρκετά ικανοποιητικά
επίπεδα. σελ . 11
Έπεσαν οι αποδόσεις στο 10ετές
Θετικά υποδέχθηκαν οι αγορές
τη δημόσια τοποθέτηση της
Προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγ
κάρντ για τα ελληνικά ομόλογα ,
κάτι Που αποτυπθηκε και
τητα η ΕKT να αγοράσει ελληνικά χαρτιά συνολικής αξίας
έως και 19 δισ. ευρ α επόμενα
2:3 χρόνια. Σε αυτό το Ποσό Προ
στίθενται και τα ΠερίΠου 30 δισ.
ευρ Που εκτιμάται ότι θα είναι
τα διαθέσιμα της χρας στο τέλος του χρόνου . Δηλαδή, το
2022 θα ξεκινήσει με την Ελλάδα να διαθέτει ένα μαξιλάρι
για το χρέος ύψους 50 δισ., Ποσό
αρκετό για να καλύψει τις δανειακές ανάγκες της χρας του
λάχιστον μέχρι το 2024. Αυτό
αυτομάτως σημαίνει ότι η χρα
αποκτά τον αέραν Που χρειάζε
ται για να κάνει όλες τις απαι
τούμενες κινήσεις Που θα εξασφαλίσουν την επενδυτική βαθ
μίδα. σελ.2
ΒORSA
1STANBUL
2,631 δισ. ευρ κέρδισανν
οι καταναλωτές από την ΕΠ.Αντ.
Στα 2,631 δισ. ευρ εκτιμά η Επτροπή Ανταγωνισμού το συνολικό όφελος Που αποκόμισαν
οι καταναλωτές από τη δράση της κατά των
καρτέλ στη διάρκεια 19 ετν (από το 2002
έως και το 2020) , σύμφωνα με τα όσα αναφέ ρονται στην έκθεση των πεπραγμένων της
ανεξάρτητης αρχής για το έτος 2020. σελ. 7
στην απόδοση του ελληνικού
10ετούς , η οΠοίa υποχρησε
για Πρτη φορά ύστερα από
αρκετές ημέρες κάτω από το
όριο του 1,2%. Θετική ήταν επί
σης η υποδοχή τόσο από την
ελληνική κυβέρνηση όσο και
ΒORSA
ΒORSA
STAREUL
από τον ΟΔΔΗΧ. Η επίπτωση
των δηλσεων Λαγκάρντ ουσιαστικά Ποσοτικοποιείται .
Η δυνατότητα αγοράς ελληνικν ομολόγων και μετά τον
Μάρτιο του 2022 , μέσα από τη
διαδικασία των επαναγορν ,
σημαίνει ότι υπάρχει δυνατόΒιομηχανί
Χαμηλότερα ο δείκτης
Προσδοκιν
Αυτόματος διακόπτης
στο χρημαυστήριο
της Κωνσταντινούπολης
ΥΠοχρηση σημείωσε ο δείκτης επιχειρηματικν προσδοκιν στη βιομηχανία τον
Νοέμβριο, ο οnοίος διαμορφθηκε σε 1 10,2
μονάδες , έναντι 1 12,9 μονάδων του Οκτωβρίου, ωστόσο Παραμένει αισθητά
υψηλότερος σε σύγκριση με τον Νοέμβριο
του 2020 (89,2 μονάδες) . σελ 10
Επανέρχονται Τρενάκι
οι ακραίες
Προβλέψεις
για Πετρέλαιο
σελ . 16
του τρόμου)
οι τιμές
ρεύματος
0 ΦΡΙΝΤΡΙX
ΜΕΡΤΣ
ΗΓΕΤΗΣ
ALPHAΒANΚ
Goldman Sachs
ΤΟΥ CDU
Ελλάδα
Aurora-Cosmos
VACCINE
VACCINE
Άκρως αισιόδοξη Παραμένει
n Goldman Sachs για τις Προοπτικές της αγοράς πετρελαίου,
βλέποντας τις τιμές στα 100 δο
λάρια το βαρέλι και τη ζήτηση
να εκτινάσσεται σε επίπεα-ρε
κόρ τόσο το 2022 όσο και το
2023. σελ . 14
Τρενάκι του τρόμου θυμί
ζουν οι χονδρεμπορικές τιμές
ρεύματος στην Ελλάδα, καθς δύο 24ωρα μετά το άλμα
47% σήμερα η τιμή έκανε
βουτιάν σχεδόν 40% στα
197,98 ευρMWh. σελ .6.
Διπλή
HEΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ
ελάφρυνση
Κικόκκινων
δανείων
Covid-19
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΟΜΟΛΟΠΑΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Κυριαρχία της Όμικρον
στη χρα βλέπουν οι ειδικοί
σελ. 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Champions League: Η Ρεάλ απέκλεισε την Σίτι στα πέναλτι και παίζει με την Μπάγερν
  Στα πέναλτι κρίθηκε ο νικητής της προημιτελικής σειράς του Champions League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Γιουβέντους, με «τυχερή» στη… ρουλέτα την ισπανική ομάδα. Κανονική διάρκεια και παράταση ολοκληρώθηκαν…Champions League: Η Ρεάλ απέκλεισε την Σίτι στα πέναλτι και παίζει με την Μπάγερν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κριμαία: Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο
  «Σήμερα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν ένα πλήγμα ακριβείας εναντίον των κατακτητών στο Τζανκόι, σε ένα αεροδρόμιο», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε…Κριμαία: Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ολλανδία: Η δήμαρχος του Άμστερνταμ ζητά ρύθμιση της αγοράς ναρκωτικών
  Έλεγχο στην αγορά κοκαΐνης και MDMA μέσω νομοθετικής ρύθμισης ζητά η δήμαρχος του Άμστερνταμ προκειμένου να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών και των “καταστροφικών” συνεπειών της στην οικονομία και την ασφάλεια…Ολλανδία: Η δήμαρχος του Άμστερνταμ ζητά ρύθμιση της αγοράς ναρκωτικών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συνεχίστηκαν οι απώλειες στη Wall
  Με πτώση έκλεισε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση ο S&P 500, καθώς η Nvidia και άλλα μεγάλα ονόματα από τον χώρο της τεχνολογίας άσκησαν πτωτικές πιέσεις στην αγορά. Ο δείκτης απώλεσε…Συνεχίστηκαν οι απώλειες στη Wall - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ζελένσκι: Έκκληση για ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας και άμυνας
  Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση για την ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας και αντιαεροπορικής άμυνας. Ο Ζελένσκι μίλησε μέσω βιντεοοσύνδεσης στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αφήνοντας παράλληλα αιχμές…Ζελένσκι: Έκκληση για ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας και άμυνας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ