Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 16.12.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6937
EquiFund : Οι δεσμεύσεις ανά παράθυρο
Πόροι Ε211 εκατ σε 115 sthirtups έως τον Σεπτέμβριο
Κικίλιας: Το τουριστικό μοντέλο το οποίο εξελίσσεται
αΗ πολιτι κή στόχευση και η στρατηγική μας είναι να
δσουμε τη δυνατότητα και τα εργαλεία έτσι στε
όλες οι περιφέρειες, όλοι οι δήμοι και όλα τα μοναδικού κάλλους γεωγραφικά ση μεία της χρας μας, να
αναπτύξουν το τουριστικό τους προϊόνν, ανέφερε ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας .
Ολική αναμόρφωση της κεντρικής
πλατείας
Δάσους Χαϊδαρίου
Με αφορμή το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού στη συνε
δρίαση της Διαρκούς Επιροπής Παραγωγής και Εμπορίου και
συνέχισε: Το νομοσχέδιο αυτό δεν είνα πεδίο πολτικν ή μκρο
πολιτικν ανι παραθέσεων , γιατί έχει κάτι το οποίο θεωρ ότι
υπηρετούμε όλοι: Το Τουριστικό μοντέλο το οποίο εξελίσσεται και
στο οποίο προσθέτουμε νέα εργαλεία , αποτελεί αιμομηχανή της
ελληνικής οικονομίας, καθς το 25% του ΑΕΠ ης χρας έμμεσα ή
άμεσα Τροέρχεται από τον 1ουρισμό .
Με τους Οργανισμούς Διαχείρσης και Προθησης
Στην πλήρη αναμόρφω ση
της κεντρικής πλατείας
του Δάσους Χαιδαρίου, θα
προχωρήσει η δημοτική
Αρχή. Τα έργα που θα
γίνουν θα συγκροτούν μια
συνολική
ανάπλαση, με υψηλά ποι
οτικά χαρακτηριστικά και
με τη μέγιστη αρμονική
προσαρμογή στο φυσικό
περιβάλλον. Στόχος της
παρέμβασης είναι η πλα
τεία και οι πεζόδρομοι να
αποτελέσουν ισχυρό πόλο
έλξης των κατοίκων , αλλά
ΕΕ : Πράσινο φως ε7,5
εκατ. για στήριξη
επιχειρήσεων σε
δήμους της Εύβοιας
βιοκλιματική
Ένα ρομπότ στη μάχη
κατά της. Τανδημίας
και των επισκεπτν.
Το έργο περιλαμβάνει την
ανάπλαση με βιοκλιματικό
σχεδιασμό της πλατείας
Ηρων Πολυτεχνείου και
των πεζοδρόμων Ηρων
Πολυτεχνείου και Αφροδίτης. Η πλατεία και οι
πεζόδρομοι είχαν διαμορφωθεί πριν 30 χρόνια και
παρουσιάζουν εμφανείς
φθορές και καταστροφές,
οι οποίες μεινουν τη λειτουργικότητά τους ως
εμπορικό και κοινωνικό
κέντρο της συνοικίας του
Δάσους
Μια έξυπνη λύση για να
φέρει τα παιδιά κοντά
στην ρομποτική και τον
προγραμματισμό αλλά και
να τα ενημερσει για την
πανδημία δρομολόγησαν μονάδες για αντίληψη και
ανθρωποειδή χαρακτ ηρ.στικά, είναι κατασκευασμένο με τεχνικές 3d printing και διαθέτει αισθητήρυπολογιστικές
Η Ευρωπα κή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 7,5 εκατ . ευρ για τη στήριξη
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας και
Ιστιαίας-Αιδηψού και έχουν πληγεί από τον κορω
νοϊό , βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικν
ενισχύσεων.
Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων , εν σκοπός του προγράμματος είναι η
παροχή στήριξης ρευστότητας σε εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στους δύο δήμους και έχουν
πληγεί από την Covid και τους περιορισμούς που
Ένωση
Συλλόγων αυτόνομη κίνηση.
Γονέων και Κηδεμόνων
του Δήμου Χαλκηδόνος
Θεσσαλονίκης , το Ίδρυμα
Ευγενίδου και το Εθνικό
Κέντρο
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
ΕΚΕΤΑΛΠΤΗΛ
Το κινούμενο ρομπότ έχει
Έρευνας
Created by Universal Document Converter