Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΚΗ ΦΩΝΗ
τον τόΠο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
0Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΣΕ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΥΟΥΝΟΤΗΤΑΣ!
ε nανστρα βολιασμν είνa - νής
Την ίδια στιγμή η
λούν οι ει - στόσο αυτό να σημα . νο to βλέμμα της
δικοί καιη Κυβέρνη , νe ότι οι ολίτες στις Yιορτές προoδο .
ση τους nολίτες ενό - npen να αγνοούν τα
Ψει των coρτν των μέτρα , όπως η μά .
Χριστουγέννων.
! αύξηση των εμ-και τα μέτρα υγεi .
κντας μια τονωτική
σκα , οι αποστάσεις
0 θάνατος του Γιργου Τράγχα ας γίτει απία
Εκπαιδευτική Επίσκεψη των σπουδαστν της ΑEΝ
Στο φορτηγό πλοίο BOSPHORUS KING
Στο εμπορικό λιμάνι Πρέβεζας
κατέληξε δυστυχς tα tημερμοσnουδοστν της Ακοθημίας E.
tα tης Τρης ο γνωστός δημοσιογpo μηοριεού Νουτικού AE με τη
συνοδείe κα0ηymτν Πoρwν
στο φορτηγό naeίο BOSPHOοPus
ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ: ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΗΣ
Σε αναμονή..
ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Συνεδριάζι σήμερι το Δημοτικό
Πonnol υnοστηρ . βλinoντος βρέφη και της Γης , κατέληξα στο
ζουν ότι τα κύματα με . μικρά naιδά να ξημε , ουμπέρασμα ότι τα
ταναστν , nου κατευ - ροβραδιάζονται σε nράγματα θα αλhά
θύνονται ηρος την Ευ - θερμοκροίες έως - 10 ξουν noyκοσμίως μέ .
ρnn , οφείλονται στις oC στα σύνορα Λευκο , xpι το 2100, με την pο noλεμικές συγκρού . ρωσίος και nowvio neειa και της κλιματι
σεις στις χρες τους , οταίνε ο κακοί Eυρω - κής αnnorής , nou θ
με υnεuθuνους τις Η naio , onως Λένε οι a . tponononoουν τον
ΠΑ και το ΝΑΤΟ, Μno - ριστεροί , nου δεν τους noyκooμιο κάρτη τόoο
ρεί εν μέρει να έουν δέχονται στις χpες γεωγραφικά hoγω της
ουκολίγες φορές ότι η ουζήτηση για το
ανόδου τηκ στάθμης
ουτή καθημερινά εξο σθενεί . Νθεις ένα npόoφατη έκθεση του nneuoμaκά
Διαβάζοντας την της θaλooon ό0ο και
του Δημοτκού Συμβουλύου για τα έλη