Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5136- ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Aπολύθηκαν 6 δικαστές
• Στην Πειθαρχική
Ολομέλεια παραπέμπονται και δύο εισαγγελείς για τον ίδιο
λόγο
• Σε αντεισαγγελέα
εφετών επικυρώθηκε
η ποινή της προσωρινής παύσης τριών
μηνών για αναρτήσεις
του στο Facebook

Κοινωνία

Δήμοι
«Κλείνει» με ειδικές
μπάρες
• ο κεντρικός πεζόδρομος για όλα τα
οχήματα

s

Óåë. 11

Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες...
• Το χριστουγεννιάτικο παζάρι του
Σχολείου Ειδικής
Αγωγής του Ειδικού Επαγγελματικού Εργαστηρίου
Εκπαίδευσης κατάρτισης Σοφάδων…

s

s

Óåë. 3

Óåë. 5

«Πιο δίκαιο για όλους το
νέο “Εξοικονομώ”
• Στα 63 εκατ. ευρώ ο
προϋπολογισμός για τη
Θεσσαλία»

s
Μαθητές Erasmus
Óåë. 6

• γνώρισαν

την Περιφέρεια
Θεσσαλίας
και το Κέντρο
Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης
Europe Direct

s

Óåë. 4

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr