Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΟΥ ΠΛΗΤΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΜΑΞΙ ΚΑΙ ΤΟΙΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
έχpι tις npω μέρα . Σύμφωνα με to μας , την nupooβε στική
νές ρες της nρoγνωστκό στοιχεία θα οnno κα onoυς τους διορκέσει το ρικά φανόμενο στο Ιόνο στε να βρίσκοντα σε εn
κύμα κακοκαιρίας nou και στην ειρο Τα φα - φυλακn , διαίτερη nρο σαρνει το Νομό Πρέβe . νόμενα θa έχουν κα έ . οοn γα σημερα συστή .
νει κα η ΔΕΥΑ Πρέβεας
ζος και την ευρύτερη ντοon και διάρκεια κα
δες να npοκαλέoouν μηχανήματα της επιχεί.
pnonς θα βpiοκοντα σε
μα της Πέμπτης
Να oημεκλοουμε ότ οι nημμυρικά φανόμενα .
μετεωροnογο, τόνισαν
nuς η σημερνή , ea είνoι έχι ενημερσει και τους
μια ιδιαίτερα δύσκολη τpuς Δήμους του Νομού
Τις θέσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Hnείρου
Για τη διατήρηση τουλάχιστον ενός υποκατταστήματος
οnοιασδήποτε εμπορικής Τράπεζας
Σε κάθε Δόμο , tαοστηρίει το Δ.Σ tns ΚΕΔΕ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μπτσοτάκης,
δέχθηκε στο Μαξίμου τον ΑρχιεπίσκοΠο Ιερνυμο
Η συνάντηση έγνε ενόει της Παρουσίας του Πρωθυπουργού στην έκτακτη
συνεδρίαση mς Διαρκούς εράς Συνόδου στις 13 Δεκεμβρίου
ο Πρωθυπουρ.
γός Κυριάκος ΜηΉρθαν
συντονισμένα...
Την εκτ
στην ηγεσία
του ΚΙΝΛΛ,
τοοτάκης δέχτη κε
στο Μέγαρο Μαξίμου τον Αρχιετ .
σκοnο Ιερνυμο,
Οκ Λοβpρδος μιλντας οα ριδιοφοpουoία της υ .
να εκίνδυνες Μος δίνει ο λωός μια
Νίκης Κεραμέως.