Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: "Έμφραγμα" σε μεταβιβάσεις ακινήτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1,13 ΔΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΜΑΖΟΝ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΡΑΗΛ
l amazoη
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΣΕ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 27
ΧΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771 108"979154
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 103ο n Αρ. φύλλου 30.893 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΠΑΡΑΣΚΕ ΥΗ 10 ΔΕΚEΜΒΡΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr . 1,20
Η Δημοκρατία στο επίκεντρο
Νάρκη
Παπανδρέου
στις εκλογές
του ΚΙΝΑΛ
Εμφραγμαν
σε μεταβιβάσεις
ακινήτων
Απαιτείται πλήθος εγγράφων Καθυστερήσεις έως έξι μήνες
Καταγγελίες και αναδίπλωση
Αν ο συνωστισμός στιs εφορίεs για λογίου αποδίδουν τιs καθυστερήτη μεταβiβαση ακινήτων οφείλεται σε συγκυριακούs λόγοu , στην
προσπάθεια δηλαδή των ενδιαφε
ρομένων να προλάβουν την αύξη- κτηματολογικά γραφεία . Επίσηs ,
ση των αντικειμενικν τιμν από
το νέο έτos, οι πολύμηνεs καθυστερήσειs στα κτηματολογικά γραφεία εργαζομένων λόγω του κορωνο και στα υποθηκοφυλακεία είναι μα
κανονικότητα, που οφείλεται σε δομικέs αδυναμίεs. Σύμφωνα με στελέ
xn τns αγοράs ακινήτων , σε πολλά
κτηματολογικά γραφεία τns χρas
απαιτούνται από τέσσεριs έωs και
έξι μήνεs-ή ακόμη περισσότερογια να ολοκληρωθεί η μεταγραφή από ό,τι σε άλλα.
ενός συμβολαίου και να περιέλθει ο
τίτλ0s ιδιοκτησίαsστον νέο κάτοχο
του ακινήτου . Το γεγονόs αυτό προκαλεί σημαντικέs καθυστερήσειs
σε όσουs αγοραστές επιθυμούν να
λάβουν στεγαστικό δάνειο για την
ολοκλήρωση μιαs συναλλαγήs, αλλά
και στουs επενδυτές τρίτων χωρν,
που επιθυμούν να λάβουν άδεια παραμονής μέσω του προγράμματos
χρυσή βίζαν , Πηγές του κτηματοσε1s στο γεγονός ότι πολλά από α
400 πρην υποθηκοφυλακεία βρίσκονται στη φάση μετάπτωσns σε
Εντονες αναταράξειs στο KI φοδέλτια από όσουs ψήφισαν.
ΝΑΛ, λίγεs ημέρεs πριν από
τis κάλπεs του β ' γύρου, προκάλεσε το αίτημα του κ. Γιρ- Παπανδρέου υπήρξε, πάντωs
γου Παπανδρέου να διερευ - αναδίπλωση . Σε ανακοίνωση
νηθούν καταγγελίεs για την
ψηφοφορία, καθs , όπωs ανέ φερε, σε 164 εκλογικά τμήμα τα βρέθηκαν περισσότερα ψη
Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε , από το στρατόπεδο
είναι υποστελεχωμένα και το πρόβλημα επιτείνεται από απουσίεs
αναφερόταν πωs αουδεis μι
λησε για νοθεία , ουδεis έθεσε θέμα για το αποτέλεσμα
τns πρτηs Κυριακήs . Σελ .4
ού. Ο Γολγοθάs , ωστόσο, πωλητν
και αγοραστν δεν τελεινει εκεί ,
καθs , σύμφωνα με συμβολαιογράφουs , δεν υπάρχει ενιαία διαδικασία στον έλεγχο των συμβολαίων,
με αποτέλεσμα
αυτός να ολοκληρνεται ταχύτερα
κάποια γραφεία
Λιγότερη ρευστότητα
από την ΕΚΤ
Εως τέσσερις εβδομάδες
για την έκδοση βεβαίωσης
καταβολής ΤΑΠ
Απαιτούνται τουλάχιστον 10
Εκτός κανονικού QΕ n Ελλάδα
Ο κανονισμόs τns ΕΚΤ προβλέπει πωs για το κανονικό
Διαψεύδονται οι προσδοκίεs
για την κατ' εξαίρεσιν έντα
ξη των ελληνικν ομολόγων πρόγραμμα είναι επιλέξιμα
σε κανονικό πρόγραμμα αγο- ομόλογα επενδυτικής βαθμί
ρas τίτλων (ΑPP ) τns Ευρω- δas , κάτι που δεν ισχύει για
παϊκήs Κεντρικής Τράπεζαs.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άνοιξε τις εργασίες της ψηφιακής
Συνόδου για τη Δημοκρατία, χθες στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της δημοκρατίας ανά τον πλανήτη αποτελεί επείγουσα ανάγκη . Η Ρωσία
και η Κίνα , Που δεν προσκλήθηκαν , χαρακτήρισαν τη σύνοδο δείγμα αψυχροπολεμικής νοοτροπίας . Σελ. 11
έγγραφα και δικαιολογητικά
για μια μεταβίβαση
Από το 2022 Προστίθεται
η ηλεκτρονική ταυτότητα
κτιρίου
τα ελληνικά. Σελ . 23
Σελ. 24
Η άγνωστη δράση των αρχαιοκαπήλων
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Μάικλ Στάινχαρντ, τα διεθνή κυκλματα και η συμφωνία που φέρνει πίσω στην Ελλάδα 47 αρχαιότητες
Υπονόμευση
ΥΠογειοποίnση
από σταθμό Λαρίσης
μέχρι Ρουφ
Σαράντα επτά αρχαία αντικείμενα , μα. Επειτα από συμφωνiα με τιs
προϊόντα παράνομηs διακίνησns
από τη συλλογή του Μάικλ Στάινχαρντ, πρόκειται να επιστρέψουν
στην Ελλάδα το επόμενο διάστηδολαρίων, εξασφαλίζοντas ότι δεν έργων τέχνns Ρόμπερτ Χεχτ , αλθα αντιμετωπίσει ποινικές διξειs.
Η Κ) παρουσιάζει το χρονικό τns
υπόθεσηs , τη δράση διεθνν κυΤο ΕΣΥ και οι λειτουργοί του
εργάζονται δύο χρόνια τρα
στα όρια τns αντοχήs τουs. Γι'
αυτό και όποι0s έχει να κα ταγγείλει κάτι που σπιλνει
την επιστημονική τουs ανεξαρτησία ή , ακόμηn χειρότερα, την ακεραιότητά τουs , θα
πρέπει να μπορεί να στηρίξει
την καταγγελία με αδιάσειστα στοιχεία . Δεν μπορεί να
τουs παρουσιάζει ωs υποτε
λεis πολιτικν ρουσφετιν ,
εκσφενδονίζονταs υπαινιμούs μόνο από τηλεοράσεωs.
Οσοι κόπτονται για το δημόσιο σύστημα υγείas θα πρέπει
τουλάχιστον να μην υπονομεύουν οι ίδιοι, με ελαφρό τητα, το κύρ0s του.
αρχέs τns Νέαs Υόρκns ο 81χρονos
Αμερικανόs μεγιστάναas δέχθηε
να παραδσει συνολικά 180 αρ
χαιότητεs αξίαs 70 εκατομμυρίων κλωμάτων , τον ρόλο του εμπόρου λική παρενόχληση. Σελ. 3
λά και το προφίλ του Μάικλ Στάνχαρντ, ο οποί0s στο παρελθόν
είχε κατηγορηθεί και για σεξουαΤην υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής από τον σταθμό Λαρίσης μέχρι το Ρουφ Προυθεί ο 0ΟΣΕ.
Το έργο Προβλέπει την κατασκευή
υπόγειου Προαστιακού σταθμού στο
Γκάζι, Πουθα συνδέεται με τον σταθ μό του μετρό. Σελ . 9
Εμεινε στα χαρτιά
η μείωσn των ΥΚΩ
Μπλόκο Ν. Ζηλανδίας
στους νέους καπνιστές
Παρόλο που οι διασυνδέσεις έχουν ολοκληρωθεί
Απαγορεύει διά βίου την αγορά τσιγάρων
. Κύκλωμα: Τη διοχέτευση Πλαστν ταξιδιωτικν εγγράφων Προς
άτομα ύποπτα για συμμετοχή σε δ
κτυα ισλαμικής τρομοκρατίας ερευνούν οι διωκτικές αρχές μετά τη
σύλληψη ενός Ιρακινού και ενός
Αιγυπτίου , στην κατοχή των οποίων
βρέθηκαν 900 πλαστά έγγραφα ξένων χωρν. Σελ . 9
Οι ηλεκτρικές διασυνδέσειs τns
Κρήτns και των Κυκλάδων με
την ηπειρωτική Ελλάδα έγιναν
επειδή έχουν όφελοs για τοUs καταναλωτές 500 εκατ . ευρ ετησ ωs. Αν και οι διασυνδέσειs έχουν
ρεσιν Κοινήs Ωφελείαs (ΥΚ )
στουs λογαριασμούs δεν μειθnκαν . Αντ' αυτού η κυβέρνηση, με
τροπολογία, παγνει για τη βιομηχανία και για μερικούs μήνεs
τis χρεσειs ΥΚΩ, οι οποίεs όμως
θα πληρωθούν αργότερα. Σελ. 25
Τη διά βίου απαγόρευση αγοράs τοβουλία θα εφαρμοσθεί σταδια
τσιγάρων και προϊόντων καπνού
στη νεολαία τns χραs εξετάζει Κοινοβούλιο, με τα πρτα μέτρα
η κυβέρνηση τns Νέas Zηλανδίαs, σε μια προσπάθεια να δη- μείων πλησns καπνού και τη μεί
μιουργήσει την πρτη γενιά μn
καπνιστν. Η κυβερνητική πρ
κά μετά την ψήφισή τns από το
να αφορούν τον περιορισμό σηωση τns περιεκτικότηταs νικοτί .
Vns στα καπνικά προϊόντα. Σελ . 10
ολοκληρωθεί , οι χρεσεις Υπη. Τουρκία: Ελεύθερος χωρίς
Περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο
αστυνομικός Που είχε συλληφθεί
τη Δευτέρα στην Αδριανούπολη,
καθς και η σύντροφός του. Στο
ζεύγος επιβλήθηκε διοικητικό Πρόστιμο, Πουθα πληρωθεί σήμερα ,
οπότε και αναμένεται να επιστρέ
Ψει στην Ελλάδα .
ΣΧΟΛΙ0| ΤΟΥ ΝιΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΡΑ
Πιο αυστηροί κανόνες
Η δημοκρατία ως όπλο
Η Σύνοδος της Δημοκρατίας Που συγκάλεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν , n onoia διεξάγεται διαδικτυακάχθες και σήμερα , Προσβλέπει στη συσπείρωση δημοκρατικν χωρν εναντίον
των κινδύνων του νέου κόσμου . Σήμερα,
τα νέα υπερόπλα είναι η τεχνητή νoημοσύνη, η εκρnτική εξέλιξη υπολογιστν
και η διαστημική τεχνολογία. ΟΠοιος κυριαρχήσει σε αυτούς τους τομείς θα έχει
το Πάνω χέρι στην τεχνολογική εξέλιξη,
στην οικονομία και στον στρατιωτικό το
μέα. Επιδικοντας να διαμορφσει ένα
διεθνές σύστημα διακυβέρνησης , με μοντέλο ίσως τις συμφωνίες του Μπρέτον
Γουντς στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μπάιντεν βασίζεται στην υπε ράσπιση της δημοκρατίας με δύο σημαντικότατους στόχους : στη διεθνή σκηνή,
η στήριξη δημοκρατικν χωρν και δημοκρατικν κομμάτων και οργανσεων
σκοπεύει στη δημιουργία (ή τη θωράκιση
υπαρχόντων) δικτύων ια την ανάσχεση
αυταρχικν καθεσττων Που αναπτύσσουν επιθετική δράση: στο εσωτερικό,
οι δυνάμεις που υπονομεύουν τη δημοκρατία στις ΗΠΑ ενισχύονται . Η ολοένα
μεγαλύτερη οικονομική ανισότητα προκαλεί ένταση μεταξύ διαφόρων ομάδων
και Πόλωση. Φανατικοί οπαδοί του Ντό ναλντ Τραμπ Προχωρούν στον έλεγχο
κομβικν συστημάτων της Δικαιοσύνης
και της γραφειοκρατίας των εκλογν,
από τη χάραξη εκλογικν Περιφερειν
έως τη στελέχωση επιτροπν καταμέ
τρησης ψήφων.
Το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας
ΗΠΑ-Ε.Ε. , Που ιδρύθηκε Πριν από λίγους
μήνες , στοχεύει μεταξύ άλλων στον συ ντονισμό Προσπαθειν για τον έλεγχο
εξαγωγν τεχνολογίας Που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από αυταρχικά
καθεσττα εναντίον των Πολιτν τους και
άλλων χωρν . Με Παρόμοιο τρόΠο ,
Ο Μπάιντεν επιδικει συμμαχίες για να
περιορίσει τις δραστηριότητες της Ki
νας και της Ρωσίας , όχι Πάντα με απόλυτη επτυχία. Η αιφνίδια συμμαχία ΗΠΑ
- Βρετανίας-Αυστραλίας εναντίον της K
νας προκάλεσε τρικυμία στο ΝΑΟ, εν η
Πρόσφατη συζήτηση με τους ηγέτες της
Γερμανίας , της Γαλλίας , της Βρετανίας και
της Ιταλίας , μία ημέρα πριν από τη συνομιλία Μπάιντεν-Πούτιν , Προσέβλεπε σε
μέτωπο διστακτικν συμμάχων εναντίον
της Ρωσίας .
Η υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα