Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5131 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Εμβόλια σε παιδιά 5-11 ετών
• Ξεκινούν την άλλη εβδομάδα
οι εμβολιασμοί, πώς θα κλείνονται τα ραντεβού στους παιδίατρους.
• Ο παιδίατρος κάθε οικογένειας θα κάνει το εμβόλιο, ενώ
θα μπορεί να εμβολιάζει και τον
ενήλικα συνοδό.
• Υπενθυμίζεται ότι από την προσεχή Δευτέρα φθάνουν τα εμβόλια για τα παιδιά στη χώρα μας
και ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει
από την ερχόμενη Τετάρτη.

Περιφερεια

Περιφερεια
Έργα ύψους 10,3
εκατ. ευρώ στον
Αλμυρό

s

•από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Óåë. 5

Δίχτυ κοινωνικής προστασίας με δράσεις
• 230 εκατ. ευρώ
από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας και το ΕΚΤ

Óåë. 11

s

Óåë. 9

Επίσκεψη μαθητών του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ

Τα νέα της Μητροπόλεως
• Την ιερά
μνήμη του πολιούχου, εφόρου
και προστάτου,
αγίου και ενδόξου ιερομάρτυρος Σεραφείμ

s

s

Óåë. 10

• Παλαμά στη

Λάρνακα της
Κύπρου στο
πλαίσιο του
προγράμματος
ERASMUS +

s

Óåë. 6

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr