Πρωτοσέλιδο Αθηναϊκά Νέα:Recognized text:
ΤΡΙΤΗ
ΑθηναiκάΝ ΕΑ
7.12.2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 58
ΤΜH: 0,20E
ΕΤΟΣ 1ο . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ . ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Πρτος
ο Νίκος Ανδρουλάκης
Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Βελτίωση της
ρευστότητας και το 2021
C 1ΧΡΟΗΟΣ
Με Παπανδρέου
στον δεύτερο γύρο
Πρόκληση τα κόκκινα δάνεια
ΣΕΛ. 2
Ενίσχυση του τουρισμού
της Αθήνας
Αναρτήθηκε στον ιστοχρο της Τράπεζας
της Ελλάδος η Έκθεσn Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, η οποία δημοσιεύεται δύο
φορές το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Έκθεση Χρη ματοπιστωτικής Σταθερότητας αξιολογεί τις εξελίξεις, εντοπίζει τους
κύριους παράγοντες των συστημικν κιν
δύνων του ελληνικού τραπεζικού τομέα
και των λοιπν κλάδων του χρηματοΠιστω
τικού συστήματος και αναλύει τη λειτουργία των υποδομν των χρηματοπιστωτικν
αγορν συστήματα πληρωμν, κάρτες
Πληρωμν, κεντρικά αποθετήρια τίτλων
και κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι) .
Συνάντησn
Κστα ΜπακογιάννηΒασίλη Κικίλια
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ. 8-9
e-ΕΦΚΑ: Έρχονται
700 νέες
Προσλήψεις το 2022
Πάπας Φραγκίσκος: Χρυσό Μετάλλιο
Αξίας της Πόλεως των Αθηνν
Σε εξέλιξη
Προγράμματα
3,5 δισ. για την
ενίσχυση του
Κανοτόμες
ιδέες από τα
μιθητικά Βρανα
Πρωτογενούς τομέα
Χρηματοδοτικά
εεργαλεία νια
τους αγρότες.
Μαθητικός
Διαγωνισμός
Επιχειρηματικότητας
Δομικές αλλαγές
και νέο οργανόγραμμα
Τιμητική διάκριση απο
τον Κστα Μπακογιάννη
ΣΕΛ. 11
ΣΕΛ. 12.
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 10