Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας στο 16ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email: pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
Α.Φ. 6100 ρίτη 07.112021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Ισχυρή ζήτηση
Κλελέρ
>>> Τελ.
Τ σημαίνει για την
Ελλάδα η απόφαση
της Amazon Web
Services
>>> Τελ.
Απρόσμενη αύξηση στις παραγγελίες! Εεκινά πρόγραμμα ορθής διαχείριγια προϊόντα , επισημαίνει η
Με κεντρικό μήνυμα <Μαζ, Τιλίας και Νησιωτικής Πολι
Συμφωνα με τη δημοσ-έρευνα, σημεινοντας ότι σβηνουμε και Το Παράνομο Τικής , στοχεύοντας στην
κόπηση, Το
Ελλήνων θεωρεί ότι Το
ευρ είναι <θετικό> για
τη χρα, έναντι μέσου ερωτη θέντες
Ποσοστού 69% στην ευρ-κράτη-μέλη
ωζνη. Επιπλέον, Το 79%
των Ελλήνων θεωρεί ότι βρίου και 9 Νοεμβρίου
Το ευρ είναι <<καλό για
την ΕΕ, έναντι μέσου
Ποσοστού 78% στην ευρ73%
το εν λόγω <Ευρωβαρό-Τσιγαρο>, η καμπάνια της ενημέρωση των Πολιτν
μετρον Πραγματοποιήθη- anαστράτος υλοποιείται , γύρω από Τις σοβαρές επιυπό την αιγίδα των Υπουρ- Πτσεις του παράνομου
σε περίπου 17.600
γείων Οικονομικν, Προ- εμπορίου Τσιγάρων .
ευρστασίας Του Πολίτη, Ναυωζνης, μεταξύ 25 Οκτω
2021.
Created by Universal Document Converter