Πρωτοσέλιδο Άποψη του νότου:Recognized text:
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ ΝΑ 2021
Χωρίς Υπεύθυνο Χειριστή
Γιορτινό χρμαν στον Κρητικό
Επιτηρητή εδ και χρόνια
Νότο- εκδηλσεις στις Μοίρες,
ο ΥΠΟσταθμός Μοιρν!
στο Τυμπάκι και στον Ζαρό
σελ. 4
σελ. 15
ΕΑΠΟΨΗ
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
02310Ο
φ5 ΜΟΙΡΕΣ
AUTOVISION
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΙΜΗ 1.206
ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 AΡ ΦΥΛΛΟΥ 1103
ΜΟΙΡΕΣ
<Μονομαxίαν για νέο αρχηγό στις 12 Δεκεμβρίου
Χαμόγελο του
Παιδιού: Πορτινό
Bazaa, Σάββατο
18 Δεκεμβρίου
σελ. 19
ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ:
Δίηλωμα οδήγησης
Βιβλιάριο Υγείας
&n Ταυτότητα μας
αλλαγής
) σελ . 19
σελ . 9
Κάτι νέο και πολύ νόστιμο ερχεται...
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΜΕΣΑΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
στα Πιτσίδια!
Το Ειδικό Σχολείο έχει
790.000 εγια το ναό
Κλάδεμα δέντρων για
τα καλδια της ΔEΗ
Σε λίγες μέρες κοντά σας
ανάγκη ένα νέο κτίριο
Αγίου Τίτου Τυμπακίου
σελ. 29
σελ . 29
σελ. 20
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Blue Star Ferries
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ad 84ε για ένα άτομο
σε Ουκονομίκή θέση & x.
o σε 4κλινη καμηίνα
Εus 50%.
σε φοιτητέs , noλύtεκνοus κ.α
Εus 20%
στουs enβάτεs για τοus κατeχous
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Από την Κρήτη σε εκδήλωση
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνν
ΠΑΝΩΡΙΖΑ
enβaτν 21x.
Προσκύνημα στη Χάρη του Αγίου
Ανδρέα στην περιοχή του Ζαρού
συλ. 20