Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Πληθωρισμός: Κακός οδηγός η άκριτη αισιοδοξία
Η παγκόσμια οικονομία , για ποικλους λόγους , βρίσκεται σε φάση αστάθειας και όσο ορισμένοι κρίνουν ότι ο πληθωρισμός και η εφοδιαστική κρίση είναι παροδικά φανόμενα , τόσο το ενδεχόμενο ισχυρής διεθνούς κρίσης γίνε ται ορατό . Η συνεχιζόμενη υποτίμηση της απειλής του πληθωρισμού από τη Fed δημιουργεί τον κίνδυνο να γίνουν
τα πράγματα χειρότερα με την αναπροσαρμογή των πληθωριστικν προσδοκιν λόγω της εξαιρετικά υποστηρ -"
κτικής νομισματικής πολιτικής, των χαλαρν χρηματοοικονομικν συνθηκν και της έλλειψης κατάλληλης μελλο051211021 ντικής καθοδήγησης . σελ.5
Ο ΑΡΘΡΟ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ
ΤΙΜΗ: 1 ε
AP ΦΥΛΛΟΥ 575
ΚΥΡΙΑΚΗ
05/12/2021
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΧΩΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ
Η Ελλάδα ισχυροποιεί τη διεθνή
θέση τns με ισχυρές συμμαχίες
Η πολιτική της Ελλάδας προσαρμόζεται
στα νέα δεδομένα με σταθερό γνμονα
τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο . Η χρα
μας αποκτά λόγο και ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις , αντιμετωπίζοντας τους
κινδύνους και εκμεταλλευόμενη τις ευκαι
ρίες που παρουσιάζονται .σελ . 6
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΡAΚΙΝΤΖΗΣ
Ο Μιθριδατισμός ωs νόσοs του
συλλογικού θυμικού
Ο Μιθριδάτης ΣΤ Ευπάτωρ-Διονύσιος
( 132-63 πιχ.) ήταν βασιλιάς του Πόντου
και της Μικφής Αρμενίας Ενεπλάκη με τη
Ρωμαϊκή Δημοκρατία σε τρεις πολέμους
γνωστούς ως Μιθριδατικούς Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι περιπτσεις της
ανέλεγκτης δράσης διαφόρων ακτιβιστι
κνν ομάδων σελ . 8
ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Η πρόκληση tns κλιματικήs
κρίσns
Για τη χρα μας ότου η άνιση κατανομή
των υδατικν πόρων είναι μια πραγματι
κότητα , η γεωμορφολογία και το νησιωτι
κό σύμπλεγμα είναι μοναδικά, η σημασία
έργων υποδομής για την ενίσχυση τη
αγροτικής οικονομίας είναι αναγκαία
. . .σελ . 10
Το κράτ0s ν
Προστατεύσει
τis επιχειρήσεις
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Πs ο εληνικός τουρισμός
κέρδισε το στοίχημα το 2021
Σκληρή συλλογική δουλειά , ευσυνειδησία
αλλά και ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό
πλάνο ήταν τα κύρια όπλαν μας . Η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού το 2021, η
θεαματική άνοδος όλων των δεικτν ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, όπως γνωρίζουμε πλέον βάσει των στατιστικν δεδομέ νων, είναι μια πραγματικότητα σελ . 7
Η ΕΛΛΑΔΑ, AΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΩΣΤΕ ΟΙ 279.000 MΙΚΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Στις ΗΠΑ ο μικρές επιχειρήσεις τελούν
υπό καθεστς αποδέκης από το κράτος
φοροαποφυγής. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει
πολύ απλά ότι οι φορολογικές αρχές ανα γνωρίζουν έξοδα όπως το προσωπικό τη
λέφωνο , το Μτερνετ στο σπίτ , αποδείξεις
από εστιατόρια , βενζίνες στο προσωπικό
αυτοκνητο , αποδείξεις από σουπερμάρ κετ κλπ κλπ. Το ότι τα παραπάνω έξοδα θα
τα έκανε κάποιος είτε είε μικρή εταιρεία
είτε όχ τους αφήνει αδιάφορους . Η ουσία
είναι πως με τον τρόπο αυτόν , αναγνωρί
ζοντας δαπάνες στις μικρές εταιρείες που
δεν μπορούν διαφορετικά να ανταγων στούν τις μεγαλύτερες εταιρείες με πλήρη
πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και
τις αγορές κεφαλαίων , τους αυξάνουν τις
πιθανότητες ετβίωσης σε μα οικονομία
που το μεγάλο ψάρι τρει το μικρό. Έτοι
έχουν καταφέρει στην οικονομία με τις με
γαλύτερες εταιρείες στον κόσμο , οι μισές της πανδημίας. Ήδη άνω του 90% σελ 4
από τις 200 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
τους να συντηρούνται από μικρές εταιρεί
ες με 19 υπαλλήλους . Ανη Ελλάδα θέλει
να επιβισει μακροπρόθεσμα πρέπει να
φροντίσει στε οι 279.000 μικρές εταιρε ες που της έχουν απομείνει να επιβισουν
ΠΗΤΕΡ ΟΠΕΝΧΑΪΜΕΡ
αΟ μεγαλύτερ0s κίνδυν0s είναι ο
πληθωρισμός να διαρκέσει περισσότερον
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Οι ΕλληνEs και ο θάνατ0s
Τα ακλειδιάν για επιτυχημένες εταιρικές εξαγορέ
και συγχωνεύσει
Το 73% των 800 μεγαλύτερων συναλλαγν που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 2010-2018, έγιναν με γνμονα τη συμβατότητα των ..σελ . 25
Ο θάνατος και τα μετά τον θάναπο είναι θέματα , που ανέκαθεν απασχολούσαν τον άνθρωπο . Το κακό αυτό, το φύσει άφευκτο και αναπότρεπτο, προξενεί λύπη άμετρη στους ζωντανούς , όταν έρχεται σε κάποιον οικείο σελ.28
"Είναι γενικά κακή ιδέα , να αφήνετε τα
χρήματά σας σε τραπεζικό λογαριασμό
με σταθερό επιτόκιο σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού . Τότε φυσικά χάνεις
χρήματα . Γ' αυτό υπάρχει η τάση να
επενδύονται στις λεγόμενες πραγματικές
αξίες, οι οποίες γενικά φέρνουν απόδοση
που αυξάνεται με τον σελ. 24
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
Είμαστε μια σκληρή κοινωνία;
Πολλά τα περιστατικά βίας στη χρα μας . Οι δολοφονίες γυναικν αλληλοδι
αδέχονται η μία την άλλη. Η βίαιη περιθωριοποίηση συνανθρπων μας λόγω
οικονομικν δυσκολιν απλνεται σαν μεταστατπικός καρκίνος σελ. 9
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Μουσικές Παρεμβάσεις σε ασθενεί s με καρκίνο
Οι περισσότεροι γιατροί αλλά και οι ασθενείς πιστεύουν ότι η ιατρική ασκείται
βασικά με χορήγηση φαρμάκων ή με χειρουργικές επεμβάσεις . Έτσι το να
συστήσει ο γιατρός τη μουσική ως -φάρμακον προκαλούσε αρχικά . σελ . 26