Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα εισπραχθούν φόροι 50 δισ. το 2022
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ
9 771234567710"
Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 / τιμή :1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . ' Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.686
Στους τρεις μήνες η χορήγηση
της αναμνηστικής δόσης
Η Παραλλαγή Όμικρον άλλαξε τα δεδομένα
διεθνς , με την Ελλάδα να λαμβάνει και Πάλι
Πρτη την απόφαση να στενέψουν τα περιθρια στη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης,
μεινοντας το 6μηνο στους 3 μήνες για όλους
τους ενήλικες άνω των 18 ετν . Η Ελλάδα
είναι η Πρτη ευρωπαϊκή χρα που Παίρνει την
απόφαση αυτή, εν ήταν και στις Πρτες
χρες Που έθεσαν σε εφαρμογή την αναμνηστική δόση εξαρχής
Πς θα εισπραχθούν
φόροι 50 δισ. το 2022
Υψηλή ανάπτυξη, τόνωσn e-αγορν, νέες θέσεις εργασίας, αύξηση έμμεσων φόρων
Υγειονομικοί-Πυροσβέστες
ΤΟ ΣΤΕ ΕΚΡΙΝΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
Φορολογικά έσοδα άνω των 50 διο ευρ ποσό Που δεδομένη όμως την αβεβαιότητα Που Προκαλεί η
συνιστά μια από τις τρεις υψηλότερες επιδόσεις των πανδημία ουδείς γνωρίζει αuτή τη στιγμή Πς θα
ρολογικν εσόδων της επόμενης χρονιάς, καθς από
εκεί εκτιμάται ότι θα Προέλθουν τα 2,3 δισ. επιπλέον
τελευταίων δεκαετιν Πρέπει να εισπραχθούν μέσα ξεκινήσει το 2022 μετά τη νέα μετάλλαξη του ιού κpt φόρων εκτων συνολικά 3,5 δισ-όσο και στη δήλωση
στο 2022 γιανα επτευχθείο δημοσιονομικός στόχος νεται πλέον επιβεβλημένο εκτός από την Προσδοκ - μεγαλύτερων εισοδημάτων. Το αλάθι των Παρεμβά
σεων Περιλαμβάνει την άμεση νομοθέτηση των κ
νήτρωνγια τ διενέργεια Περισοότερων ηλεκτρονικν
νοση των φορολογικν εσόδων. Οι κινήσεις αποσκο Πληρωμν, στε να αυξηθούν οι εισπράξεις κυρίως
αλλά και στη συνεχή χορήγηση κινήτρων για η δη
Όμιλος Attica
Σχέδια για είσοδο
στον τουρισμό
Χωρίς να υπάρχουν αυξήσεις φορολογικν συντε
λετν Πουνα διασφαλίζουν την είοπαξη τουλάχιστον
3,5 δισ. επΠπλέον σε σχέση με τη φετινή χρονιά , το
οικονομικό ειτελείο οντάρειν για τnν υλοποίησn
μενη ανάπτυξη να υλοΠοιηθούν άμεσα σειρά διορ
θωτικν Παρεμβάσεων Που θα οδηγήσουν στην το
Πούν τόσο στην αύξηση των έμμεσων φόρων-ανα
του φιλόδοξου στόχου στην ιοχυρή ανάκαμψη. Με μένεται ότι θα είναι η βασική Πηγή τόνωσης των φο μιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. σελ. 5
Την είσοδό του στον τουρισμό σχεδιάζει ο
όμιλος Attca και συγκεκριμένα την αγορά και
την εκμετάλλευση ξενοδοχειακν μονάδων
στην Ελλάδα στα κύρια νησιά-Προορισμούς
των ακτοπλοϊκν Πλοίων της εταιρείας
κΟδικός χάρτης
του Εξοικονομ 2021
Κριστίν Λαγκάρντ
Κύκλοι της αγοράς επισημαίνουν ότι αποτελεί
μια φυσική συνέχεια των δραστηριοτήτων
του ομίλου, σε έναν τομέα Που Παρουσιάζει
τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στη χρα
μας σελ . 12
Στις 13/12 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων
Στις 13 Δεκεμβρίου ξεκινούν
θα διατεθούν αποκλειστικά στα
2021 , αρχής γενομένης από τις ευάλωτα νοικοκυριά (Που ανή
κουν στην πρτη εισοδηματική
σματα, σύμφωνα με ανακοίνωση κατηγορία, με ατομικό εισόδημα
έως 5.000 ευρ και οικογενειακό
έως 10.000 ευρ) , άλλα 100 εκατ.
αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά ευρ για Παρεμβάσεις σε Πολυ
για χρονικό διάστημα 50 ημερν κατοικίες και τα υπόλοιπα 432
εκατ. ευρ για τις υπόλοιπες ει
και θα είναι ταυτόχρονη για όλη σοδηματικές κατηγορίες. Ειδικά
για τις Πολυκατοικίες , οι ατήσεις
θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται
τρεις εργάσιμες ημέρες μετά τη
λήξη της υποβολής αιτήσεων
για μονοκατοικίες . σελ9
ΕΝIΑΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
μονοκατοικίες και τα δια μερί
Η ΕΚΤ
δεν θα διστάσει
να λάβει μέτρα
για τον πληθωρισμόνy
του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας . Η υποβολή των
Διεθνείς οίκοι-2022
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ >13
από την ημερομηνία έναρξης
ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΞΕΡΞΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ >10
την επικράτεια. Το νέο Πρόγραμ
μα, Που χρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε
κτικότητας (RRF, έχει συνολικό
σελ.3
Χρηματιστήριο Αθηνν
ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΕΡΔΗ 2,36%
ΟΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
Ανάβει
Πράσινο για
εκταμίευση
767 έκατ ευρ μέχρι 10 ευρ
Στο δίκτυο
των τοΠικν
η Ελλάδα
ΑΑΔΕ:
Συνέντευξη στη Ν
Σύστημα Ηλιος
740 ΕΥΡΩ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ
ΚΑΙ 194 ΕΥΡΩ
ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 6
Διαγραφή χρεν
Αρθρο
Των Τζόζεφ Ε. Στίγκλιτς, Αχάλ
Πραμπάλ, Φελίπε Καρβάλο
Eurogroup
Για οφειλές έως και τις 25/11/2019
Amazon Web Services
σελ. 17
Το Πράσινο φως για την ενερ
γοΠΟίηση του επόμενου (Πa κέτου) ελάφρυνσης του δημό
σιου χρέους και κατά συνέπεια
την εκταμίευση της επόμενης
δόσης ύψους 767 εκατομμυ
ρίων ευρ αναμένεται να ανά ψει το Eurogroup κατά τη συ νεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας . σελ .3
Διαγράφονται από τον αατάλογον των οφειλετν του
Δημοσίου όσοι έχουν χρέη μέχρι 10 ευρ έως και τις Γ.Παπανδρέου:
25/112019, εφόσον δεν έχουν και άλλες οφειλές κατά
τονχρόνο διαγραφής. HAAΔΕ μετά τοοκαρτάρισμα ΔενVUπαρχει
της λίστας των ανειπίδεκτων είσπραξης χρεν , Προ
κεμένου να είναι σαφές ι Ποσά μπορούν εφόσον απυ Κοινός τόΠος
νηγηθούνω να μπουν στα ταμεία, Προχωρά στην ανωτέρω
κίνηση απεγιλωβίζοντας χιλιάδες φορολογούμενους για διαλογο
από τηγραφειοκρατία Που δημιουργείται όταν στο σύ
στημα τυπάεν έστω και μια μικρή οφειλή . σελ 4
HAmazoη εισφραγίζει τη θέση
της Ελλάδας ως Περιφερειακού
κόμβου τεχνολογίας και τη μετε
ξέλιξη της χρας σε ένα κέντρο
υποδοχής δεδομένων Ψήφο εμ
Πιστοσύνης για τις Προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας) χαρακυήρισε ο ΠρωθυΠουργός Κ. Mn
Η πρωτοποριακή λύση της Βραζλίας
απέναντι στην έλλειψη εμβολίων >2
μεΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ τάκης τη νέα επένδυση ης
Amazon Web Services. σελ 14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Champions League: Η Ρεάλ απέκλεισε την Σίτι στα πέναλτι και παίζει με την Μπάγερν
  Στα πέναλτι κρίθηκε ο νικητής της προημιτελικής σειράς του Champions League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Γιουβέντους, με «τυχερή» στη… ρουλέτα την ισπανική ομάδα. Κανονική διάρκεια και παράταση ολοκληρώθηκαν…Champions League: Η Ρεάλ απέκλεισε την Σίτι στα πέναλτι και παίζει με την Μπάγερν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κριμαία: Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο
  «Σήμερα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν ένα πλήγμα ακριβείας εναντίον των κατακτητών στο Τζανκόι, σε ένα αεροδρόμιο», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε…Κριμαία: Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ολλανδία: Η δήμαρχος του Άμστερνταμ ζητά ρύθμιση της αγοράς ναρκωτικών
  Έλεγχο στην αγορά κοκαΐνης και MDMA μέσω νομοθετικής ρύθμισης ζητά η δήμαρχος του Άμστερνταμ προκειμένου να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών και των “καταστροφικών” συνεπειών της στην οικονομία και την ασφάλεια…Ολλανδία: Η δήμαρχος του Άμστερνταμ ζητά ρύθμιση της αγοράς ναρκωτικών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συνεχίστηκαν οι απώλειες στη Wall
  Με πτώση έκλεισε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση ο S&P 500, καθώς η Nvidia και άλλα μεγάλα ονόματα από τον χώρο της τεχνολογίας άσκησαν πτωτικές πιέσεις στην αγορά. Ο δείκτης απώλεσε…Συνεχίστηκαν οι απώλειες στη Wall - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ζελένσκι: Έκκληση για ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας και άμυνας
  Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση για την ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας και αντιαεροπορικής άμυνας. Ο Ζελένσκι μίλησε μέσω βιντεοοσύνδεσης στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αφήνοντας παράλληλα αιχμές…Ζελένσκι: Έκκληση για ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας και άμυνας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ