Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
Ε ΣΑΒΑΤΟ4ΔΕΚΕΜΒΡΟΥ 2021- AΡ ΦΥΛΛΟΥ 568 www.edroos gr c200
EUROPEAN UNION -Tup
LEADERS MEETIN6/
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ηνομισματική κρίση στην Τουρκία
και οι επιλογέs του Ερντογάν
Κσταs Μελάs
ΣΕΔΕΣ 0-3
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΣΕΛΙΔΑ 15
Αναστολή Δημοκρατίαs
Καμιά σχέση με την Προστασία τns δημόσιαs υγείαs n αυποχρεωτικότηταν
. Κατάργηση ελευθεριν και δικαιωμάτων , τεχνητός διχασμόs, Πολλα πλοί
ΔΙΕΘΝΗ
Ξεκίνησαν πρόωρα
οι γιορτές για τη
γερμανική ελίτ
ΣΕΙΔΕΣ 238840
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΙΜΑΣΤΕ
καλά χριστούγεννα
κύριε Λρεvs
ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Η γνμη ενόs
μη εμβολιασμένου
υγειονομικού
ΑΠΛΗΘΟΡΙΣΜΟ
1004100+100 ΕΥPΟ
TΡΟΣΤΜ .
ΣΕΛΜΕΣ2-23
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
Γεωργία :
Στην Τσάλκα
των Ελλήνων