Πρωτοσέλιδο Τομή:Recognized text:
στην ενημέρωση
Εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Πρέθεζας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 959
ΧΡΟΝΟΣ 20ος
Κωδ. 270361 Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΟ
Πρόσννο φως για ην οδκή
Εμφατικό
μήνυμα για την | ούνδεση της Πρίβείας με
εξάλειψη της
βίας κατά των
γυναικν
Την Ιόνια οδό καιτο δρόμο
καιτου ΕΚΑΒ Ηπίρου
σελ. 2
Ισελ. 7
Σεμαπερογή με ιτοία στα θαλάσσια τορ όπως η Πρίia, aπβάλλατα
απραφεί στη νέα πογή να διεκδικήσει και να τετύχεινα κτασκευάσειm
Σύγχρονο
Κολυμβητήριο..
σελ. 4
θανάσης Καφροδάς
συνεργασία &
ενότητα, πέρα ατό
σελ. 6
Στην ΕΡΤ 1 οι
| αλλάξει και μέσα
σε όλα τα ζητήματα υποδομν που έχει
Νομού Πρέβεζας | μείνει Πίσω η Πρέβεζα,
ι εποχές έχουν
Τυποποιητές εολα τα ζητήο
ελαιολάδου του
είναι σαφέστατα και ι
αθλητικές υποδομές Σε
μια περιοχή που έχει
γράψει τη δική της
ξεχωριστή ιστορία όπως
το Πόλο και η κολύμβηση, είναι οξύμωρο,
σήμερα να μην μπορεί
σελ. 5
Ζυνέχεια σελ . 3
αέργα των aνρπων μας
Ζητείται Ζευγάρι ή δο
μεμονωμένα άτομα για
εργασία στη Γερμανία
Ζητείται ζευγάρι ή δο
μεμονωμένα άτομα για
εργασία στη Γερμανία
γιολδάσης
ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
σε Ελληνικό
εστιατόριο Κουζίνα
με μισθό ικανοποιητικό
και χρο κατοικίας.
Περισσότερες
nληροφορίες
επικοινωνήστε με τον
Βασίλη στο τηλέφωνο
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑ ΠΡΕBΕΖΑ
ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 16
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ .
00491758195567
Fε+30 2692028280