Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

15oC, 14:00

16oC, 20:00

16oC - Υγρασία 85%-97% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:43 - Δύση ηλίου: 17:16

€0.80

Ôé Ýäåéîå ï ôæßñïò ôçò black Friday óôçí ÊÝñêõñá

Ο μετασχηματισμός της κερκυραϊκής αγοράς έχει προ πολλού ξεκινήσει. Καταστήματα αλυσίδων και franchising αλλάζουν υποχρεωτικά τα αγοραστικά ήθη, παρεμβαίνοντας καταλυτικά και στο ζήτημα του χρόνου,
που παραμένει η αγορά διαθέσιμη. Την πρόσφατη «μεγάλη Παρασκευή», πολλοί παράγοντες της τοπικής αγοράς μοιράστηκαν την εμπειρία τους για τον εξαιρετικά χαμηλό τζίρο σε σχέση με τον αναμενόμενο, τουλάχιστον σε ό, τι αφορά στα ψώνια με φυσική παρουσία στο
κατάστημα και σε σύγκριση με την ίδια περίοδο προ πανδημίας. 3»

Παρασκευή Δεκεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5486

Ç ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÍÅÊÑÉÍÅ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ÐÑÏÌÇÈÅÉÁÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÕ

Ðüôå îåêéíïýí ôá Ýñãá óôá Üëóç

Ç ãñáöåéïêñáôßá
êáèõóôåñåß
ôéò äéáäéêáóßåò
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε γραφειοκρατικές προθεσμίες αποδίδει η Δημοτική Αρχή τις καθυστερήσεις
που έχουν σημειωθεί στο έργο
για την ανάπλαση του Άλσους
Γαρίτσας- Ανεμόμυλου, το οποίο αναμενόταν να ξεκινήσει
μέσα στο φθινόπωρο. Όπως
τόνισε στην «Ε» η Δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου έχει προσκληθεί ήδη ο
ανάδοχος του έργου και εν συνεχεία αναμένεται η υπογραφή
της σύμβασης.
ΣΕΛΙΔΑ

ÅêäéêçôéêÝò
áðïóðÜóåéò
Ãåíéêþí Éáôñþí 3»

5»

ÃõìíÜóéï, ãõìíÜóéï, ãõìíÜóéï!
ΚΕΡΚΥΡΑ. Η μέρα των ασκήσεων και των γυμνασίων η χθεσινή. Στο Δήμο για την αντιμετώπιση σεισμού. Και στα καύσιμα, στις Αλυκές του Ποταμού για φωτιά σε εύφλεκτα. Και μαζί Πυροσβεστική & ΕΚΑΒ, διάσωση τραυματιών!

ÐáñÜäåéãìá ðñïò ìßìçóç ôï ÊÝíôñï Áíáêýêëùóçò ËéáðÜäùí 9»
Óôçí
ÊÝñêõñá ãéá
ôá ëéìÜíéá
ï ceo
ôïõ ÔÁÉÐÅÄ
Βλέπει Ημερολιά στον
Βορρά, τη
Διοίκηση του
ΟΛΚΕ και τη
Μερόπη



Τελευταία νέα από την εφημερίδα