Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κανε χθες ο Υπουργός Υγείας Θάνος μΔιήμερο με καταιγίδες καιισχυρούς ανέμους της Αντιπολτευσης στο τελευταίο Δημοτικό Συμβο .
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ιδιοκτησία: 1. & Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 65ο- Αρ. φύλλου 18.147. Τιμή 0,80 ε. Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33+ Τη Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax: 28510 30.350 . http:/www.pronosiogos.gr [email protected]
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑE: Στον αστερισμό των
αλλαγν. . .
. Ζούμε στην εποχή τέντασης της γνσης . Ο κόσμος μας
σε λιγότερο από μια γενιά θα είναι αγνριστος Η Τεχνολογία
ης πληροφορικής και της βιολογίας Βα αλλάξουν ριζικά τη ζωή
βλήματος και εξαγελλει /νομοθετεί μεταρρυθμίσεις , που δεν εφαρμοζονται ή αλλοκνονται σε βαθμό που γίνονται μη-μετappυθμίσεις
Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στον αυτερισμό των αλλα γν στην πανεπιστημιακή εκπαιδευση . Το ερτημα που ανα δύεται Είναι: έχουν εξασφαλιστεί οισυνθήκες αφοpοίωσης και ο
Τρόπος υλοποίησης τωναλλαγων , Η χρα μας έχει κακή πείρα
από την έλλειψη σύμπλευσης νομοθε τημάτων και tφαpμογής
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωσwνων
Η σταδιακή προσαρμογή στο νέο περιβάλλον απαιτεί αφομοίωση νέας γνσης και αλλαγή κουλτουρας διακυβέρνησης Οι
λαϊκισμοί και η προχειρότητα δεν ταιριάζουν σ αυτό που ανα δύεται
παιδευτικές τους δομές σύμφωνα με Τις
απαιτήσεις του: ποιότητα , συνεχής
προσαpμογήαξιολόγηση, δεξιότητες .
Τι κάνει η χρα μας ,
Διαπιστνει την υπαρξη του προΟι κέμπειρες , κοινωνίες έχουν αφομοισει το μήνυμα που
έρχεται από μακριά και έχουν προ πολλού προσαρμόσει Τις εκ
Τους.
Το πρτο πράγμα που οpελει να κάνει η πολι-- 1η σελ.
Κυβέρνηση και Εστήμονες τρέχουν να προλάβουν και την Όμικρον .
Υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων
Στη σειρά για εμβολιασμό Ναν στο πρόγραμμα έργων του Δήμου
και τα παιδιά 5 έως 11 ετων αλλά με κριτική για τις καθυστερήσεις!
Στο τλος Δεεμβρίου η παραλαβή των εμβολίων με την ειδική δοσολογία
ΨΕτός των επήμενων ημερνη ατόφαση για χορήηση της ανεμνηστικής όόσης στους πίσρις μήνες ΡΜ.ΕΛΙΣΑΦ: Πρέπει να τρέξουμε περισσότερο . Ελαφρά αυξημένα
ανταποδοτικά τέλη θα πληρσουν οι Γιαννιτες τη νέα χρονιά
. Με δύο νέες πρωτοβουλίες
Επιστήμονες και Κυβέρνηση επ
δικουν να περιορίσουν η διασπορά του κορωνοίού και να ελα.
χιστοποήσουν Της επιπτσεις οπό την εμφάνιση της νέας μετά
λαξης Ομικρον .
. Με ευρεία πλειοψηφία πέρα
σε από Το Δημοηκό Συμβούλιο Ιω.
αννίνων rο τεχνικό πρόγραμμα έp γων για Το 2022 με Τον Δήμαρχο
Μωυσή Ελισάφ να ανογνωρίζει όπ
υπήρξαν καθυστερήσεις σε ορισμ
νες παρεμβάσεις.
PΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Συγκεκριμένα η Επιpoπή Εμβ λιασμων εδωσε το πράσνο φως
yα τον εμβολιασμό uν παδν ηλ
dας 5 έως 11 επν , εν έχει τεθεί
προς συζήτηση κα αναμένεται από
φοση Τις αμέσως
να τη σύνημηση του χρόνου για την
αναμνησική δόση στους τέσσερις από τους Ε5 μήνες που είναι σήμερα.
Την ανακοίνωση για τον εμβολασμό
των παιδν ηλικίας 5 έυς 11 ετν ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
οι παρατάξες ης Αντιπολίτευσης
Με τον εμβολιασμό από ις αρχές του νέου έτους και των μα- : όσκηραν αυστηρή κρπική στη Δημο κή Αρχή όσον αφορά στους αpγούς
ρυθμούς αλλά και την προχερότητα με
-------------------------------------------------: Τmν oποία αντιμετωπίονται σημαντικά
5 επόμενες ημέρες
Orτν Δημοτικν Σχολείων, αναμένεται να στηθεί ένα πολύ.
καλύτερο τείος, προστασίας από τον κορωνοί.
Οι καθυστερήσεις στο έργο ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας
αποτέλεσαν αντικείμενο κρrmκής από επικεφαλής παρατάξεων
Πλεύρης, στο πλαίσιο
-2η σελ .
Eνοι εορτές των Χριστουγέννων προβληματίζουν...
Μικρή, αλλά αργή
μείωση της πανδημίας
έργα γα την πάλη. Ιδαίτερη ανοφορά
Ενε όσον αφορά στην ανάπλαση της
Κεντρής Πλατείος, τόσο από τον Θυμά Μπέγκα όσο και από την Ταπάνα
: Καλογιάννη που μλησαν γα αδκαιVΕτoιμοι για το χειμνα dμλνουτo οι Λήμοι Ιωαντιτν και Πωγονον όγmη apanopiα στην δημοπράτηση
Σε εξέλιξη νέο κύμα
κακοκαιρίας στην Ήπειρο
σελ.12
του έργου . Στην προ
. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται σή ν 13 χθες τα χρούσματα στην Ήπειρο * Διασωληνθικε 25χρονος ! μερα στην Ηπειρο (με
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
: rα . προέpτιa να έχουν
: γίνει από χθες βράδ ) .
: Το οποίο θα διατηρηθεί
με κύρια χα
: ρακτηριστικά πς βροχές , Τις καταγίδες και
κατά περιοχές Τους σχυρούς ανέμους
Η Δύθυνση Πολτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου με α νακοίνωσή της Επέστησε την προ
σοχή εμπλεκόμενων φορέων και
Των δήμων, ως και των πολπν που
σκοπεύουν να μετακ
. Αργή και μικρή
ύφεση παρουσιάζει
η πανδημία στη χ ,
Όχι πεζο-ποδηλατόδρομος
στο ανάχωμα της Αμφιθέας!
πτει και από :
σηνά στοιχεία που ο.
νακοίνωσε ο ΕΟΔΥ
Ομως η σταθεροπο .
ηση αυτή γίνεται σε
πολύ υψηλό επίπεδο
κρουσμάτων και θα νάτων ,
Την Τρίτη η απάντηση
Του Βασ. Κοσμά στον Α.
. Σημαντικό έργο
για τα Γιάννενα είναι ο
πεζόδρομος- ποδηλα.
τόδρομος περιμετρικά
της Παμβπδας που ε.
-12η σελ.
Βραβεία σεπαγκόσμιο διαγωνισμό στην Ισπανία.
Τρεις νέες διεθνείς διακρίσεις για
τη Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΛΩΝΗ
. Εξδικη επιστολή διαμα | uρίας έστειλε ο δημοτικός σύμ- : ήγγειλε πρόσφατα ο
| βουλος κ. Βασίλειος Κοσμάς αναπ . Υπουργός Εσω.
| στον Πρωνό Λόγο και στον|
| συνεργάτη rου Κστα Καλτσή ,
| απαντντας σε ρεπορτάζ για | :στόσο , καθς ξεκνάει
αυθαίρετη κατασκευή
Η απαίτησή του να δημοσευ| Bεί εντός Τριν ημερν, δεν μπο| pεi να κανοποιηθεί λόγω προ
| γραμματισμένης ύλης , οπότε Βα
| καταχωρηθεί στο φύλλο της Τρίτης.
με την απάντηση της εφημερδας |
rερικν με προϋπολο γισμό 12 εκατ . ευρ . Ω|ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
η δημόσια συζήτηση
για τη συγκεκριμένη παρέμβαση
και πριν γίνει γνωστή η μελέτη
πρόταση της Περιφέρειας Ηπε
ρου , ο πp. πρόεδρος Του Συλλογου Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιωαννίνων Αριστείδης Σωτηρι δης με επιστολή του
ηρύθμιση για τις 72 δόσεις
Του r. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕA 7
. Συνεχίζεται
η πολύ καλή πο ρεία της Ηπειρωτ
κής Γαλακτοβιο.
μηχανίας dωδ.
νη στο εξωτερ κό , με τα προϊόντα
της συχνά να απο.
σπούν σημαντικές
διακρίσεις
4η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ..
ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΣΕΙΣ
Προβληματισμός στον ΠΑΣΓιάνινα για το παικνίδι ης Δευτέρας
Σε <χωράφιν μετατράπηκε
Η δίκη των εικόνων. ..
το γήπεδοτης Λαμίας
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
Φιλάλογος- Συγγραφέας
Τρία λοπόν ακόμη βραβεία
πρόσθεσε στο ενεργητικό της , στο
πλαίσιο Των φετνν Woni Cheese
Αvards , Τoυ παγκόσμου αυτού διαγωνισμού που πραγΕις μνήμην. . .
- ήμερα εξετάζεται η καταλληλότητά του . Πακτης Του μήνα ο Περέα;
. Στις προπονήσεις επιστρέ .
. Εδ και ορκετά χρόνια τα μέσα ενημέρωσης
μος πληροφορούσαν για κλοπή εικόνων και
ιερν κειμηλίων από ναούς της περιοχής μας.
Ολα έδειχναν ότι οργανωμένη ομάδα από ιερό.
συλους απογύμνωναν τις εκκλησίες από κάθε θησαυρό με σκοπό
να πλουτίζουν . Το πρόβλημα είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις,
σπου ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με την Αστυνομία μπό ρεσε να εισπηδήσει στα απάτητο λημέρια των κλεφτν .
Αποτέλεσμα συτής της δράσης του κ . Καχριμάνη ήταν και πολ λές εικόνες να βρεθούν, ακόμα και στο εξωτερικό και να οδηγηθεί
μια "συμμορίο . στα Δικαστήρια με τη βαριά κατηγορία 4η σελ.
Έρογε ο πατο θανάσης
το πρωί οι ποδο. Κηδεύτηκε προχτές , εκεί πoυ έζησε
και μεγαλούργησε,
ηθικά, θρησκευτ
κά, ανθρπινα και
σφαιριστές του ΠΑΣ ηάννινα μεΤά το χτεσινό ρεπό που Τους .
δωσε ο Ηρακλής Μεταξάς και
μπαίνει στην τελική ευθεία η
προετοιμσσία για τη δευτεριάτικη
( 06/12,7:30 μ.μ ) αναμέτρηση στη
Λαμία για την 12η αγωνιστική της
Super League .
Το ΧΤεσινό ρεπο 11η σελ .
anό τα τέλη για τη μεταφορά
του υποδείμματος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα