Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια για υποψήφιους επενδυτές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΟΥΡΤΣ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ
ΣΤΗ ΜΕ0 Ο ΕΠΙΜΟΝΟΣ
ΝΤΟΜΙΝΟ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
ΑΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
ΣΕΛΙΔΑ 27
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΧΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108979154
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 103ο m Αρ. φύλλου 30.887- Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑ ΣΚΕ ΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr. G,20
Στάση πληρωμν
σε δημόσια έργα
από τον Οκτβριο
ΑΠοχαιρετισμός με Νίνα Χάγκεν
Ψηφιακή
εγκυκλοπαίδεια
για υποψήφιους
επενδυτές
Για να συγκρατηθεί
το έλλειμμα του 2021
Αν και λεφτά υπάρχουν , καθs α
ρευστά διαθέσιμα του Δημοσίου ξεπερνούν τα 39 δισ. ευρ, το Δημόσιο σταμάτησε από τον Οκτβριο
να πληρνει τουs εργολήπτεs δη
μοσίων έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Ο λόγ0s
είναι για να μη διευρυνθεί φέτοs το
ήδη μεγάλο-λόγω των δαπανν για
την πανδημία-δημοσιονομικό έλ λειμμα . Ωστόσο, αυτή η καθυστέρηση προκαλεί προβλήματα ρευστότητas στιs εργοληπτικές εταιρείεs ,
ιδιαίτερα στιs μικρέs . Σύμφωνα με
κυβερνητικέs πηγes , θα καταβληθεί ένα μέρ0s των χρημάτων έωs
το τέλ0s του έτουs και τα υπόλοιπα
Δύο εργαλεία κατά της γραφειοκρατίας
και τουριστικά έργα . Παράλληλα,
το ΤΕΕ προχωράει τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, με όλες τιs πληροφορίεs
στε οι επενδυτές να γνωρίζουν τι
Δύο καθοριστικά βήματα για την προσέλκυση και τη διευκόλυνση μεγά λων επεννδύσεων γίνονται από το
υπουργείο Ψηφιακήs Διακυβέρνησns και το ΤΕΕ. Το πρτο δημιουρ- επιτρέπεται , τι απαγορεύεται και
γεί μια διαδικτυακή πύλη, όπου θα
υπάρχουν όλα τα γεωδεδομένα κάθε
περιοχή , όπωs η γεωλογική δομ ,
το γεωδυναμικό καθεστs, η υπο
θαλάσσια γεωλογία , τα γεωθερμικά φωνούν μεταξύ τουs. Σημεινεται
πεδία , στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση επενδύσεων , όπωs θαλάσσια αιολικά πάρκα,
μεγάλα ενεργειακά , μεταλλευτικά
ποιοι ειδικοί όροι επικρατούν σε
κάθε περιοχή. Σήμερα όλα αυτά τα
στοιχεία είναι διάσπαρτα σε διάφορεs υπηρεσίεs και συχνά δεν συμστιs αρχές του νέου. Σελ . 23
Με στρατιωτικό άγημα, που αποδίδει τις αντατες τιμές , αποχαιρέτησε το Βερολίνο την απερχόμενη καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ. Ενα από τα τραγούδια Πoυ επέλεξε να παίξει η στρατιωτική μπάντα Προς τιμήν της έξω
από το υπουργείο Αμυνας ήταν το Ε έχασες το έγχρωμο φιλμ , της Πανκ Γερμανίδας τραγουδίστριας Νίνα Χάγκεν, Που , όπως εξήγησε η ίδια η Μέρκελ, της θυμίζει τα νιάτα της στην Πρην Ανατολική Γερμανία. Σελ. 11
πωs η γειτονική Αλβανία έχει ήδη
σε ενιαία πλατφόρμα τ1s αντίστοι
χεs πληροφορίεs που απαιτούνται
για μία επένδυση. Σελ. 22
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Εδ και δέκα χρόνια, μια
συμμορία με αστυνόμους>
Κλοπή ΦΠΑ αντί αύξησης
δαπανν 60% για Παιδεία
Η Amazon επενδύει
και στην Ελλάδα
Επένδυση της τάξης των 200 εκατ.
ευρ ανακοιννει σήμερα η Amazon
Web Services , στελέχη της οΠοίας θα
συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη . Ο τεχνολογικός
κολοσσός θα εγκαταστήσει μια από τις
30τοΠικές ζνες Πoυ δημιουργεί
σε όλο τον κόσμο , Προκειμένου να Πaρέχει ταχύτερες ψηφιακές υπηρεσίες
στους πελάτες της . Σελ. 26
Οι αννυμες επιστολές που αποκάλυψαν τους επίορκους
Οι απλειες το 2019 ανήλθαν σε 5,3 διο. ευρ
Δύο αννυμες επιστολέs , που έφθασαν στην
Υπηρεσία Εσωτερικν Υποθέσεων τns
ΕΛ.ΑΣ . τον Απρίλιο και τον Ιούλιο αποκά
λυψαν τη δράση του πολυμελούs κυκλματos επιόρκων , που προμήθευε με πλαστές κλωμα όσο και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριταυτότητεs σκληρούs κακοποιούs . Ο συντάκτns των επιστολν γνριζε πρόσωπα
και πράγματα και ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικόs στιs περιγραφές του, τόσο για τον
τρόπο με τον οποίo ήταν δομημένο το κύΗχρα με τη μεγαλύτερη κλοπή ΦΠΑ στην κρατικά ταμεία 3,7 δισ. ευρ επιπλέον ,
Ευρωζνη είναι η Ελλάδα . Σύμφωνα με
μελέτη τns Κομισιόν, οι απλειεs ΦΠΑ
το 2019 ανήλθαν σε 5,3 δισ. ευρ. Εάν n
φοροκλοπή μειωνόταν στα επίπεδα τns
Πορτογαλίas, στο 7,9%, θα εισέρρεαν στα
ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να αυ ξηθούν κατά 60% οι δαπάνεs για την εκ παίδευση ή κατά 30% οι δαπάνεs για την
υγεία, ή να διπλασιαστούν οι αμυντικές
δαπάνεs. Σελ. 24
στικά των συμμετεχόντων σε αυτό. Σελ. 7
. Μπλίνκεν-Λαβρόφ: Στο
Περιθριο της συνόδου του ΟΑΣΕ συ ναντήθηκαν ο Ρσος ΥΠΕΞ Σεργκέι
Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός
του Αντονι Μπλίνκεν , ο οΠoίος Προειδοποίησε Πως ααν η Ρωσία επιλέξει τη
σύγκρουση (με την Ουκρανία ) , τότε θα
υπάρξουν επιπτσεις . Σελ. 10
Lockdoη για
ανεμβολίαστους
στη Γερμανία
Προσκυνητής στα βήματα των Αποστόλων
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Αντικίνητρα
πληρωμής
. Κύπρος: Το υπουργικό συμβούλιο της Κύπρου ενέκρινε την αδειοδότηση του τεμαχίου 5) της κυπριακής ΑΟΖ στην ΕχxonMobil - Qatar
Petroleum, nou επανέρχεται εντός
του μηνός για γεωτρήσεις και στο τε μάχιο <10) (κΓλαύκος ) , Σελ. 5
Απαγόρευση σε χρους εστίασης
λιανεμπορίου και ψυκαγωγίας
. Υπουργείο Παιδείας: Επέν
δυση για το μέλλον της χρας) χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης τα 166 νέα Προγράμματα σπουδν, τα οποία παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Παιδείας. Σελ. 7
Lockdown για τουs ανεμβολίαστουs αποφάσισε χθεs η Γερμανία, ενη απερχόμενη καγκελάρι0s Αγκελα Μέρκελ τάχθηκε υπέρ τns υποχρεωτικότηταs του
εμβολιασμού από τον Φεβρουάριο . Eιs το
εξήs θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε κα ταστήματα λιανικού εμπορίου, εστίασns
και ψυχαγωγίas (εστιατόρια, κινηματογράφουs, θέατρα ) μόνο σε όσουs έχουν
εμβολιαστεί κατά τns COVID-19 ή διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησns . Σελ . 9
Οι ααναπροσαρμογέςν φορολογικν προστίμων, που
λειτουργούν ωs αναδρομικές
μεισειs , κατόπιν επιβολήs,
διαιωνίζουν μια κατάσταση
ανασφάλειαs των κανόνων,
που καταλήγει να λειτουργεί
ωs κίνητρο μη συμμόρφωσns.
Οσοι πληρνουν εγκαίρωs
και ε1s ολόκληρον έχουν λόγο
να αισθάνονται θύματα μιαs
τουλάχιστον αναξιόπιστηs
πολιτείαs.
Ως προσκυνητής στα βήματα των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου, όπως ο ίδιος το Περιέγραψε,
έφθασε χθες στην Κύπρο ο Πάπας Φραγκίσκος , ο οnοiος αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Σελ. 6
ΘΕΩΡΕΙΟ
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤοΥ ΝΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΑ ΡΑ
Τα δάκρυα του Μπόλντουν
Μεσολάβηση
στον Καύκασο
Πάπας, Πατριάρχης και καλή θέληση
Σελ. 2
Η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην
Ελλάδα αυτές τις ημέρες, καλεσμένου της
Προέδρου Κατερίνας Σακελλαροπούλου
με αφορμή τα 200 χρόνια από την αρχή
της Ελληνικής Επανάστασης, συμβάλλει
ουσιαστικά στην επετειακή διερεύνηση
ζητημάτων όπως η ταυτότητα των Ελλήνων
και η θέση μας στον κόσμο . Για αινες, n
Δυτική Εκκλησία ήταν και αντίπαλος και
χριστιανή αδελφή και σημαντικός παράγοντας στην τύχη της Ανατολικής Αυτοκρατορίας και Εκκλησίας . Το γεγονός ότι ο Φραγκίσκος είναι μόλις ο δεύτερος Πάπας που
επισκέπτεται την Αθήνα, μετά τον Ιωάννη
Παύλο Β ' το 2001, δείχνει το μέγεθος του
ρήγματος και την Πολυπλοκότητα της σχέσης των δύο Εκκλησιν μετά το Σχίσμα
του 1054. Ούτε είναι αμελητέα η έχθρα
Που Προκάλεσε ο διαχριστιανικός διάλογος ζητούν άσυλο στην Ευρπn και θα αναΠου ξεκίνησαν ο Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο Πάπας Παύλος ΣΤ' το 1964-μια
έχθρα Που συντηρείται σε κόλπους του ελληνικού κλήρου, των μονν και της κοινωνίας . Μια έχθρα Που κληρονόμησε ο σημερινός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος , ο
οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση των διαχριστιανικν σκέσεων τα 30 χρόνια Πο
βρίσκεται στον οικουμενικό θρόνο.
Τη θέληση για βελτίωση των σχέσεων αλλά και γνση της πραγματικότητας εξέ φρασε ο Φραγκίσκος με το χθεσινό μήνυμά του, Ππριν αναχωρήσει για Κύπρο και
Ελλάδα . κθα είναι ένα όμορφο ταξίδι , αλλά θα αγγίξουμε και κάποιες Πληγές , εί Πε (ρεπορτάζ της Ηλιάνας Μάγρα ) . Ποιες
είναι οι Πληγές ; Δεν εξήγησε. Ομως , λόγω
της γνωστής ευαισθησίας του για Πρόσφυγες και μετανάστες, Πιθανότατα θα
σχολιάσει τη μεταχείριση ανθρπων Που
για ατο τρομερό τραύμα Που έχει υποστεί
τις τελευταίες δεκαετίες . Η επίσκεψη
του Πάπα -οι συναντήσεις του με την
Πολιτική και εκκλησιαστική εξουσία, με
μετανάστες και με μέλη των κοινοτήτων
των Ελλήνων και μεταναστν Καθολικνσυμβάλλει στη διπλωματική θωράκιση
της χρας . Στην πρόσφατη επίσκεψή του
στην Ελλάδα, ο κ.κ. Βαρθολομαίος μνημό νευσε τον Αθηναγόρα, λέγοντας ότι κέκανε τομές , άνοιξε νέους ορίζοντες στη ζωή
και στην ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου , συνήψε σχέσεις με τους Καθολικούς , με τους Διαμαρτυρομένους , με
κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως σε όλο
τον κόσμο, και μας άφησε μια βαριά, αλλά
Πολύτιμη κληρονομιά .
Με αυτή την ακαλή θέληση) χτίζεται το
μέλλον . Είναι η Πανανθρπνη αξία Που
υπερβαίνει θεολογικές εμμονές και επου λνει ιστορικές πληγές .
. Προσφυγικό : Την αποδέσμευσn 325 εκατομμυρίων ευρ , από το
συνολικό Ποσό των 3 δισ. Που είχε
ανακοινωθεί τον Ιούνιο, αποφάσισε η
Ε.Ε. για την παράταση του Προγράμ
ματος αρωγής προς τους πρόσφυγες
στην Τουρκία. Σελ . 6
Το κοβάλτιο και ένα κορυφαίο
γεωπολιτικό Παιχνίδι
Ο Αλεκ Μπόλντουιν ξεσπάει σε λυγμούς κατά την Πρτη του τηλεοπτική συνέντευξη, στον Τζορτζ Στεφανόπου λος στο ΑBC, μετά τον θάνατο της κινηματογραφίστριας
Χαλίνα Χάτσινς Που έπεσε νεκρή από Πυρά όΠλου στα
γυρίσματα της ταινίας γουέστερν Rust. Η συνέντευξη
επρόκειτο να προβληθεί σήμερα τα ξημερματα . αΑυτή
ήταν η Πιοέντονη συνέντευξη Που είχα στη ζωή μου . Ο
Μπόλντουν είναι συντετριμμένος , δήλωσε ο ΣτεφανόΠουλος. Σελ. 11
Σελ. 8
. ΓΑΚ -Art: Εργα Αδαμάκη, Ψυχοπαίδη, Λτη , Γαννακάκη, Μαντζα βίνου και άλλων σύγχρονων καλλι τεχνν εμπνέονται από τα Γενικά
Αρχεία του Κράτους Που αναφέρονται στην Επανάσταση του 1821 στην
φερθεί στις εντάσεις στην Ανατολική Με σόγειο . Φθάνοντας στην Κύπρο, μίλησε
ομαδική έκθεση ΓΑΚ-Art. Σελ . 15
Α.P PHOTO /UISALEUTNER
ΑBRIZIO ΒENSCH
ALESSANDH0 DME

Τελευταία νέα από την εφημερίδα