Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ψαλίδισμα φορο-προστίμων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9 771234567696"
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 .' Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.684
Ψαλίδισμα φορο-προστίμων
Ορθολογικότερο ποινολόγιο για πειραγμένεςν ταμειακές μηχανές, απουσία βιβλίων ή μη υποβολή δηλσεων
00ΣΑ-Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Ανάπτυξη με αστερίσκους
για την ελληνική οικονομία
Εκλογικεύεται το Πονολόγιο ης εφορίας για πε
ραγμένες ταμειακές μηχανές, για όσους δεν τηρούν αλλά κυρίως να φουσκνουν) τη δεξαμενή των λη
λογιστικά βιβλία ή δεν υποβάλλουν φορολογικές ξπρόθεσμων χρεν Προς το Δημόσιο . Προς την καδηλσεις, καθς θεσπίζεται αντερη οροφήν όσον
αφορά το ύψος των Προστίμων Που επιβάλλονται ταξητροπολογία του υπουργείου Οικονομικν, Που νέργειας μερικού επιτόπιου ελέγχου Πρόληψης,
στους Παραβάτες, Στόχος της συγκεκριμένης κίνησης κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανά
της Πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικν πυξης Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του
είναι να εξορθολογιστεί τούψος των επιβαλλόμενων
Προστίμων , καθς αυτά έφταναν σε εξοντωτικάν
όρια, με αποτέλεσμα αρκετές φορές οι υπόχρεοι να και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλα - χανισμού Πριν από τν έκδοση της εντολής επιτόου
μην μπορούν να ανταποκριθούν στην Πληρωμή στούς , στηv oΠoίa προβλέπεται ότι το νέο καθεστς ελέγχου σε φορολογούμενους. σελ.5
τους και ως εκτούτου όχι μόνο να μένουν απλήρωτα, καταλαμβάνει όλες τις υποθέσεις για τις οΠοίες δεν
έχουν εκδοθεί οριστικές Πράξεις επιβολής Προστίμου
μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2021. Επισημαίνεται δε
ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται μόνο οτο Πλαίσιο διε
τεύθυνση λοιπόν αυτή κινείται και η σχετική διάΚινδύνους για την ελληνική οικονομία, Που Πηγάζουν από μια αρνητική εξέλιξη της Πανδημίας και
του πληθωρισμού και ενδεχόμενη καθυστέρηση
υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης , βλέπουν ο
0ΟΣΑ και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στα βασικά τους σενάρια, ωστόσο, και οι δύο
φορείς εμφανίζονται αισιόδοξοι για την
ανάπτυξη , με τον Πήχη να είναι κοντά ή Πάνω
από την εκτμηση του ΥΠΟΙΚ. σελ. 3
εν το αντατο Πλαφόν Παύει να ισχύει όταν ο υπαί
τιος της Παράβασης είναι ο κάτοχος χρήστης του
επενδυτικού Περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού και δεν
διαδικασιν στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις επιβάλλεται πρόστιμο απλειας φορολογικού μη
Ακυρσεις και μεισεις
νέων Παραγγελιν
ΚΑΜΠΑΝΑΚΡ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ
Επί τάπητος στην Ε.Ε.
nunoχρεωτικότητ
των εμβολιασμν
Πανιάν για νέες αγορές
σηκνει n Είvictor Group
Σύννεφα στη μεταποίηση λόγω ακρίβειας
Την επιτάχυνση της διαδικασίας επέκτασής της ,
με αγορές Πλοίων , εταιρειν διαχείρισης
ηλοίων ( third party management) και εταιρειν
διαχείρισης πληρωμάτων , σχεδιάζει η Είvictor
Group της οικογένειας Γαλανάκη. σελ . 9
Οριακή επιβράδυνση κατέγρα: νεπαγόμενες επιδράσεις στν
ψε τον Νοέμβριο ο ελληνικός
δείκτης PMI, αλλά αρνητικά μη
νύματα εκπέμΠονται για τη συνέχεια, από ακυρσεις Παραγγελιν ,
λόγω καθυστερήσε
ωνή αυξημένου κό
στους, όΠως και από
τη μείωση των νέων
Παραγγελιν. Στην
Ελλάδα ο δείκτης PΜΙ έκλεισε
τον Νοέμβριο στις 58,8 μονάδες, διαμορφθηκε στις 113,4 μο
καταγράφοντας οριακή κάμψη
από τις 58,9 του Οκτωβρίου.
Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις στο μέ βρουαρίου του 2020, Πριν δη
τωΠο της Πανδημίας και οι συοικονομία, στη χρα μας και
στο ευρωΠαϊκό Πλαίσιο, αναμέ
νεται να επηρεάσουν ισχυρά
τις Προοδοκίες επ
χειρήσεων και νου
κοκυριν στους
επόμενους μήνες ,
αν και ο δείκτης οι
κονομικού κλίματος
Παρέμεινε τον Νοέμβριο σε τροχιά ανόδου και
Με οριακή
κάμψη
ο δείκτης ΡΜΙ
στην Ελλάδα
Κλείδωσεν η Πληση
Στις τελικές υπογραφές , αν δεν έχει ήδη γίνει,
βρίσκεται η εξαγορά της μαιευτικής κλινικής Γαία
του Ιατρικού Αθηνν από τον όμιλο ΙΑΣΩ
δηλαδή το επενδυτικό fund Oaktree Capital
Management Πou είναι ο βασικός του μέτοχος. Οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονταν εδ και μήνες και Πολλοί γιατροί
του Γαία είναι ήδη σε επαφές με τους δύο ομ
λους για το Πού θα υπογράψουν. σελ 11
- Τι προβλέπει η διάταξη
για εμβολιασμό των 60+
1 Πρόταση του Πρωθυπουργού
για 3η δόση στους 4 μήνες
νάδες (από 112,4 τον Οκτβριο),
επίπεδο ίδιο με εκείνο του Φε
σελ.7
λαδή την Πανδημία . σελ. 3
Τι συζήτησε ο Κ. Μητσοτάκης
με τον Πρεμ Γουάτσα
" Θέλουμε να θέσουμε τα θεμέλια για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, να είναι η χρα
μας καινοτόμος και πρωταθλήτριαν σημείωσε
χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
σε συζήτηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο
της Fairfax Finandial Holdings, Πρεμ Γουάτσα ,
στο πλαίσιο του συνεδρίου Επανεφευρίσκοντας την Ελλάδα, μέσα από επενδύσεις στην
καινοτομίαν Που διοργαννει ο ΣΕΒ. σελ . 2
Οδικός
χάρτης
αιτήσεων
στην Εργάνη μεταρρυθμίσεις
Νέοι κανόνες
για επενδύσεις,
Ηελληνική
συμμετοχή
στους εθνικούς
δορυφόρους
Ενισχύσεις
Μεγαλύτερη διαφάνεια επιζητεί η Ε.Ε.
Το χρονοδιάγραμμα υποβο
λής αιτήσεων στην (Εργάνη)
από επιχειρήσεις και μονομε
ρός από εργαζόμενους , για έν
ταξη στον μηχανισμό Συν-Ερ
γασίαν , ή για αποζημίωση ε
δικού σΚοπού, ή για συμμε
τοχή στο Πρόγραμμα απασχόλησης των 100.000 νέων θέσεων, δόθηκε χθες στη δημο σιότητα από το υπουργείο Ερ
γασίας . σελ. 6
Την ραΠου αρχίζουν οι κρίστμες διαπραγματεύσεις
για την επόμενη μέρα των δημοσιονομικν κανόνων
της Ε.Ε, στοπλαίσιο της αναθερησης του Συμφνου
Σταθερότητας , η Ευρωπαϊκή Επιτροnή υιοθετεί
νέους κανόνες, οι οΠοίοι Προσδίδουν μεγαλύτερη
διαφάνεια στην υοβολή των στοιχείων για τις με ταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις των χωρν μελν
μετακονδύλια Που έχουν λάβει από το Τα μείο Ανά- UΠοθαλάσσια
καμψης και Ανθεκτικότητας, καθιστντας έτσι Π10
αποτελεσματική την εποιτική διαδικασία και την
υλοΠοίηση των σχεδίων και συμβάλλοντας Πιογρήγορα στην ανάκαμψη της οικονομίας . σελ.4
Σε φάση υλοποίησης με μέγιστη
εθνική βιομηχανική συμμετοχή
έχει Περάσει το εμβληματικό έρ
γο των εθνικν δορυφόρων Πο
έχει εξασφαλίσει χρηματοδότη
ση 248 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με πληροφο
ρίες, οι ελληνικές εταιρείες θα
έχουν συμμετοχή 30% στο hardware και το software και Περίπου
60% στις υπηρεσίες Που θα αναππυχθούν. σελ. 11
σελ. 10
ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ελλάδα-Διεθνής κόμβος
ΑΠΟ ΤΗ YOLENI'S
Τατέσσερα
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙΕΙ>
ΤΑΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ >13
καλδια
οπτικν ινν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα