Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Αρ. Φύλλου 6309
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Αποφασισμένος να
εξαντλήσει κάθε πιθανότητα
πρόκρισης αναχώρησε
για τη Ρωσία ο Bianco
Monte Δράμα 1986

Λατρεμένα μου παιδιά,
σας γνωρίζω
την πρόληψη
του Αχιλλέα
Παπαδόπουλου
σελ.: 9

σελ.: 15

www.xronikadramas.gr
Ολοκληρώνεται
η μελέτη του άξονα
Δράμας – Δοξάτου

ΚΕΡΚΙ∆ΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ «ΑΛΕΚΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ»

σελ.: 3

Πραγματοποιήθηκε
η ημερίδα για τη
διαχείριση απορριμμάτων
στον Δήμο Δράμας
σελ.: 6-7

«Βιβλίον παλαιών
τραγουδιών και νέων
του Δοξάτου και της
περιφερείας, 1950»

Ξεκίνησε η διαδικασία
άδειας κατεδάφισης
Τ

η διαδικασία για την έκδοση οικοδομικής άδειας
που αφορά στην κατεδάφιση
των κερκίδων στο Δημοτικό
Στάδιο «Αλέκος Φρούσιος»
ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα
ο Δήμος Δράμας, σύμφωνα
με απάντηση που έδωσε σε
σχετικό ερώτημα των «ΧΡΟΝΙΚΩΝ της Δράμας» ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας,
κ. Ιωάννης Κιοσσές. Ο ίδιος
σημείωσε ότι η διαδικασία
ξεκίνησε, ενώ το ζήτημα της

σελ.: 10

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

tαxαki
Καλέστε με αστική χρέωση
στο

Ι. ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΑ “Χ”: «Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α»

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

σελ.: 11

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Μετεκπαιδευθείς στη Μεγάλη Βρετανία
- Επιστημονικός Συνεργάτης
Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ

τ. ιατρός ΚΑΤ Αθηνών
Σπουδές Μετεκπαίδευση στη Γερμανία
Πανεπιστήμιο Münster-Mainz
Δέχεται με ραντεβού
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 - 66100 ΔΡΑΜΑ
Τηλ.: 2521 306858, κιν. 6946376111
e-mail:[email protected]

Γ. Παπανδρέου 19, 66100, Δράμα
25210 48362, 6932 639209
y [email protected]

(

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

μα «Αντώνης Τρίτσης» δεν
έχει ακόμα ξεκαθαρίσει.

DR. AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

ένταξης της μελέτης που έχει
κατατεθεί για την κατασκευή
νέων κερκίδων στο πρόγραμ-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]