Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Δεκεμβρίου
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7534
Τιμή : 1.00ε
Κοδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
ΤoΟλοα Πετρέλαιο: Βουτιά πάνω από 20%
στην τιμή του τον Νοέμβριο Αμετάβλητες οι τιμές
των καυσίμων στην Ελλάδα
Κατατέθηκε
για το κτακτο
βοήθημα
σε ευάλωτες
ομάδες
Η μετάλλαξη Δέλτα
προκαλεί
αναταράξεις στις αγο- λυβδης βενζίνης ήταν
ρές, με ισχυρές πιέσεις τόσο στις τιμές
των μετοχν όσο και
του πετρελαίου. Η τιμή
του πετρελαίου μάλι-λαδή απειροελάχιστη.
στα κατέγραψε τον περασμένο μήνα , πτση
ρεκόρ, την μεγαλύτερη ποσοστιαία από
το Μάρτιο του 2020,
μήνα κατά τον οποίο ο
Παγκόσμιος Οργανι- θέρμανσης από 1,168
σμός Υγείας κήρυξε ευρ το λίτρο, υποχκαι επίσημα το ξέσπασμα της πανδημίας.
Ωστόσο, αυτό ελάχιστα έχει επηρεάσει τις
λιανικές τιμές των
καυσίμων στην χρα
μας , οι οποίες κυμαίνονται σε επίπεδα ανάλογα με αυτά προ
μηνός.
Πιο συγκεκριμένα με
βάση το Παρατηρητή- τρακύλη σε
συνεχείς
ριο Τιμν:
Η μέση τιμή της αμόστις 29 Οκτωβρίου στα
1,771 ευρ , εν στις
Νοεμβρίου στα
1,763 ευρ, πτση δηΟι όροι και η διαδικασία για την καταβολή
της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250
ευρ στους χαμηλοσυνταξιούχους,
δικαιούχους ανατηρι
κού επιδόματος ΟΠΕΚΑ
τους ανασφάλιστους υπερήλικες, πφιν
από το τέλος
Η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν
στα 1,514 ευρ , και
στις 29 ΝNοεμβρίου στα
1,509 ευρ.
Η τιμή στο πετρέλα ιο
3,77 δολάρια ή 5,4%
και έκλεισε στα 66,18
δολάρια το βαρέλι στο
λαξη Όμικρον, και την
αναζωπύρωση
φόβους για επιστροφή
των lockdowns με ολέθριες συνέπειες στην
οικονομία και την ζή
συνέχεια στην 11
ρησε σε 1,154 ευρ.
Πάντως παράγοντες
της αγοράς σημει
νουν ότι οι μεισεις χρηματιστήριο Εμποθα φανούν τις επόμε- ρευμάτων της Νέας
νες ημέρες.
Σε ότι αφορά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου , το συμβόλαιο
του αργού παραδόσεως Ιανουαρίου κατους
Έκτακτη ενί Υόρκης . Συνολικά, οι
τιμές έχασαν σχεδόν
21% για τον Νοέμβριο.
Βασική αιτία της μεγάλη βουυτιάς των τε
λευταίων ημερν δεν
είναι άλλη από μετάλ
σε 1 εκατ.
χαμηλοσυνταξ
ούχοus και
τηση.
Το Brent Ιανουαρίου,
το οποίο έληξε με την
ολοκλήρωση των συναλλαγν,
σήμερα
συνέχεια στην 10
10 Δεκεμβρίου
καταβολή
επιδόματος
θέρμανσης
ΧΕντός του Δεκεμβρίου
θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμ
χαμηλοσυνταξιούχους,
ανασφάλιστους υπερήλικες και άτο μα με ανατηρία
η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρ. Η
σχετική τροπολογία των
συναρμόδιων υπουργείων
Οικονομικν , Εργασίας
και Υγείας προβλέπει τη
χορήγησή της με εισοδηματικά και
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9