Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΙΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Δεκεμβρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν Αριθ φύλλου 782
Εκτακτο βοήθημα
Αυτά είναι
τα πρόστιμα σε όσους
πειράζουνν
Τς τυμειοκές μηχυνές ποιοί και πως θα πάρουν
το νεο ποινολόγιο
Εκτακτης οικονο μικής
στους χαμηλο συνταξιούχους,
ανασφάλιστους υπερήλικες
Lυνεχεια στην6
Ελάχιστο Ενγημένα Εισόδημα:
α Δρον Χριστουγέννων
>Η ενίσχυση θα καταβληθεί
στους δικαιούχους
έως τις 31.12.2021
Συνέχεια στην 10
για 240.000
φτωχές οικογένειες
Επιχορήγηση
για θέρμανση σχολείων
σε Δήμο Γρεβενν και
Δεσκάτης,νiκεια στην
ΕΣυνέχεια στην 12
υνέχεα
ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΑΣ
Διπλωματούχοι Οπτικοί .Οπτομέτρες
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ //ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
| Enίσημos Συνεργότηs ΜEΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε ΓΡΕΒΕΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 7
Τηλ.24620/84444