Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
0. Νικολόπουλος νέος
πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Σπάρτης σελ 7
0 τουρισμός σε πρτο πλάνο Πολιτιστική κληρονομιά
στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου > σελ
| υπό το φάσμα της
| κλιματικής αλλαγής σελ. 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 2 ΔεκεμΒρίου 2021 | Ετος 269| Αριθμός 6254 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250-e-mailtinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Τι έδειξε έρευνα της ΕΣΕΕ για την κατανάλωση
Μαύρη Παρασκευήν
με χαμηλές επιδόσεις
Παράρτημα
της Αντικαρκινικής
Εταιρείας συστάθηε
στη Σπάρτη
Οι εθελοντές
και ο σκοπός
2 σις 3 επιχειρήσεις δηλνουν πως υστέρησαν οι Πωλήσεις
Για έκτη συνεχή χρονιά, το v στιτούτο Εμπορίου Υnnρεσιν
UNEMYI της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Εnκειρηματικότητας ΕΣΕΕΙ διερεύνησε
τη συμμετοχή των εμπnoρικν
επιχειρήσεων στην εκπτωτική
δράση "Black Friday (Μαύρη
Παρασκευή) και αξιολόγησε τα
κυριότερα χαρακτηριστικά της ,
πραγματοnoιντας έρευνα σε
τυχαίο δείγμα 250 επιχειρήσεων
των κλάδων nou Πραγματοηo ούν εκπτσεις.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις γα
τις επιδόσεις των μικρν επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
από την ηρακτική της .Black
Friday 2021- , στις φετινές εκ πτσεις της "Black Friday- εμφανίζονται ότι συμμετείχαν οι
περισσότερες των επιχειρή - επιχειρήσεων.
σεων (56% ) , με το ενδιαφέρον
να ενισχύεται σε σχέση με την 2019 είχε διοφανεί η Πρόθεση θεσμός, ακολουθντας , αναπόΗ Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρία είναι γνωστή ανά την
Ελλάδα για το σημαντικόταο
κοινωφελές έργο nou επιτε
λεί ήδη αηό το 1957, με ne .
ρισσότερα
nαραρτήματα στις μεγάλες
Πόλεις και την Περιφέρεια .
στηρίζοντας την ύπαρξή της
στο τρίπτυχο Πρόληψη , έγ .
καιρη διάγνωση του καρκίνου , ορθή ενημέρωση.
Με στόχο οι υnηρεσίες της
Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας να αναπτυχθούν
και να Προσφερθούν Προς
όφελος και των κατοίκων της
Λακωνίας , δραστήριοι εθελοντές Προχρησαν στη δημιουργία nαραρτήματος της
Εταιρείας στη Σηάρτη , Η
Πρωτοβουλία ανήκει σε
άτομα Που δραστηριοnoούνται στα κοινά και είναι
ιδιαίτερα ευσισθητοποιημένα
κατά του καρκίνου .
"Σκοπός μας είναι η ηρόληψη και η έγκαιρn διάγνωση του καρκίνου , στα
Πλαίσια της ευαισθητοποί
noης του κοινού για την αξία
της Πρόληψης , με την στή
ριξη των κινητν μαστογρά
φων και την συμμετοχή στα
Προγράμματα καταπολέμησης του καρκίνου του μα στού και
σημεινουν οι πρωτεργάτες
του εγχειρήματος
FRIDAY
Προ Covid-19 nερίοδο (αντί - των επικειρήσεων του λιανικού φευκτα , την Πολιτική των μεγά λων αλυσίδων , Η συντριητική
είχε συμμετάσχει το 46% των μετοχή τους στην ηρακτική της πλειονότητα των επιχειρήσεων
Black Friday , καθς αυτή η ( 87% ) έχει λάβει μέρος περισσόστοιχη έρευνα 2019) , oπότε και εμπορίου να τονσουν τη συμΩστόσο , από την έρευνα του ενέργεια καθίσταται σταδιακά τερες σπό δύο φορές
ουνέχειο σελ 9
Αναγέννησην σε ένα κο μμάτι
του κέντρου της Σπάρτης
Αναμορφνεται κι αξιοποιείται η οικία Γραμματικάκη
Ύστερα από κάμποσα χρόνια
nou είχε neριέλθει μεταξύ φθοράς κι αφθαρσίας , με τα σημά δια του χρόνου
αμείλικτα στον οργανισμό
του , το εγκαταλειμμένο γωνιακό
κτίριο- οικία Γραμματικάκη στη
διασταύρωση των οδν Κ . Πο λαιολόγου και Λυκούργου nou
εκτείνεται μέχρι την απόληξη
της κεντρικής Πλατείας επί της
οδού Ν . Υόρκης, θα αλλάξει ριζικά όψη και θα αξιοποιηθεί
χάρη σε ιδιωτική Πρωτοβουλία
είναι
μόνο..
συνέχεια σελ 7
συνέχεια σελ 8
β1lakonikos.gr
..κοίταζαν
το θαύμα
σαν να το μύριζανω
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Χρήστου Γιανναρά
-> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα