Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Δεκεμβρίου
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7533
Τιμή : 1.00
Κοδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Σοκ για τους συνταξιούχους:
Επιστρέφουν έως και το 25%
από τα αν αδρομικά
- Οι τροποποιητικές και η πληρωμή του φόρου
Επιστρεπτέα
προκαταβολή:
Πότε θα σταλεί
ο λογαριασμόs,
σε 700.000
επιχειρήσειs και
επαγγελματίε
Σοκ για χιλιάδες συνταξιούχους από τα ποσά του
φόρου που καλούνται να
επιστρέψουν στο κράτος
για αναδρομικά που εισέ πραξαν.
Σε εξέλιξη είναι η διαδι-.
κασία υποβολής τροποποιητικν δηλσεων με τους
απόμαχους, της εργασίας
να διαπιστνουν ότι πρέπει να καταβάλλουν στην
Εφορία σχεδόν το 25% τυ
χρημάτων που έλαβαν για
το ψαλίδι που υπέστησαν
την περίοδο 2015-'16. Ο
φόρος που τους προκύπτει
θα πρέπει να εξοφληθεί ως
το τέλος Ιανουαρίου.
Τα ποσά που εισέπραξαν
την περασμένη χρονιά
πάνω από 1,1 εκατ. συνταξιούχοι ήταν τα αναδρομικά έντε κα μηνν (από
τον Ιούνιο του 2015 έως
και το Μάιο του 2016 ) , τα
οποία αφορούσαν σε περικοπές που είχαν γίνει σε
συντάξεις άνω των 1.000
ευρ. Όμως τα ποσά αυτά
δεν είναι . αφορολόγητα
και όσοι τα έλαβαν καλούνται να πληρσουν τον
φόρο που τους αναλογεί!
Πόσα χρήματα πληρνουν στην Εφορία οι συνταξιούχοι
Ανυποψίαστοι οι περισσότεροι συνταξιούχοι διαπιστνουν ότι έχουν να
πληρσουν στην Εφορία
βαρύτατα ποσά , που αγγίζουν και το 25% των αναδρομικν τα οποία πήραν.
Μετά και την υ ποβολή
των τροποποιητικν θα
γίνει επανεκκαθάριση των
δηλσεων των ετν 2015
και 2016 και τα αναδρομικά
αφού προστεθούν στα εισοδήματα του 2015 και
2016, θα φορολογηθούν
στο σύνολο που θα προκύ Ψει με συντελεστές 22%
έως 42% για το 2015 και
22% έως 45% της φορολογικής κλίμα κας που ίσχυε
το 2016.
Σε όσους το συνολικό ει σόδημα μετά την προσθήκη των αναδρομικν
υπερβεί το
12.000 ευρ , θα τους κα ταλογιστεί και ειδική ει σφορά αλληλεγγύης που
ξεκινάει από 2,2% για το
τμήμα από τα 12.000 έως
τα 20.000 και αυξάνεται
σημαντικά για τα επόμενα
κλιμάκια.
Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις προκύπτουν για
Σε αγνα δρόμου επι δίδονται υπουργείο Οι
κονομικν
προκειμένου να φθάσει
εγκαίρως ο αλογαριασμός της επιστρεπτέας
προκαταβολής
700.000 επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες που ενισχύθη καν
την περίοδο
2,2% , δηλαδή άλλα 15,4
ευρ . Έτσι, ο συνολικός
φόρος που θα πρέπει να
καταβάλλει για τα αναδροόσους αλλάζουν φορολογικό κλιμάκιο δηλαδή από
το 22%, ανεβαίνουν στο
32% ή στο 42% για το 2015
και από το 22% στο 29% , ή
στο 37% ή στο 45% για το
φορολογικό έτος 2016.
Για παράδειγμα συνταξι
ούχος με εισόδημα 12.000
ευρ ο οποίος έλαβε 700
ευρ αναδρομικά θα κλη
θεί να πληρσει επιπλέ ον
φόρο 22% δηλαδή 154
Επί των 700 ευρ θα επιβληθεί και εισφορά αλληλεγγύης με συντελε στή
συνέχεια στην 11
με αποτέλεσμα το τελικό
καθαρό όφελος να μειωθεί
στα 530,6 ευρ.
Γιατί λοιπόν επιστρέφονται τρα αυτά τα ποσά
στην Εφορία; Επειδή με
βάση νομοθετική ρύθμιση
στα ποσά που καταβλήθη καν τον Οκτβριο του
2020 ως., αναδρομικά σε
συνταξιούχους
Η μετάλλαξη
Όμικρον φέρνει
ανησυχία
σε εμπόριο και
τουρισμό
συνέχεια στην 10
Συνταξιοδοτήσεις:
Μαζική έξοδος
από Υγεία
Ψύχραιμα αντιδρούν για
την ρα στο οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης
σχετικά με τον νέο κίνδυνο που προέκυψε και
ακούει στο όνομα μετάλ λαξη Όμικρον .Επισήμως
δηλνουν ότι δεν έχουν
να σχολιάσουν τίποτε απολύτως και
πρτα να αποφανθεί η επστήμη επί και εν συνεχεία
να λάβουν τον λόγοι οι πολιτικοί .
Επισημαίνουν ότι επί
και Παιδεία
θα πρέπει
στο Δημόσιο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9