Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΙΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Δεκεμβρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν Αριθ φύλλου 7881
Σοκ για τους συνταξιούχους: |
Επιστρέφουν
έως και το 25%
από τα αναδρομικά
- Οι τροποποιητικές και
η πληρωμή του φόρου
Σήμα κινδύνου
εκπέμπει η βιομηχανία
> Αυξήσεις 150 εκατ.
ευρ στο ρεύμα
πληρνει κάθε μήνα
κλείνουν εργοστάσια
υνχειά στην 12
Κοινοπρακτικό
σχήμα από 28 TOEΒ στην Ε.Ε.
της Δυτικής
Μακεδονίας
Συνέχεια στην 11
Χριστουγεννιάτικο
σκηνικό σε Φλρινα και
Καστοριά και Σαμαρίνα
Συνέχεια στην7.
Συνέχεια στην 6
ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΑΣ
Διπλωματούχοι Οπτικοί .Οπτομέτρες
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ //ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
| Enίσημos Συνεργότηs ΜEΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε ΓΡΕΒΕΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 7
Τηλ.24620/84444