Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 30.11 .2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6925
ΣΚ ΤΤ6S Του μνημονίυ
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση των προμηθευτν του ελληνικού δημοσίου
Ράπανος:
Το ελληνικό
Τραπεζικό
σύστημα
μοιράζεται τις ίδιες
προκλήσεις με το
ευρωπαϊκό
Το ευρωπαϊκό τραπεζικό
σύστημα
πολλές και διαρκς μεταβαλλόμενες προκλήσεις.
Τις παρακολουθεί εκ του
σύνεγγυς,
σημαντική τεχνογνωσία,
διατηρντας τη δέσμευσή
του για στήριξη της πραγματικής οιικονομίας, αναφ
έρει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της
Ελληνικής Ένωσης Τρα
πεζν (ΕET) Βασίλειος
Ράπανος, με αφορμή την
133η συνεδρίαση ιου διοι ητικού συμβουλίουτης
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής
Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) που
πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή (τηλεδιάσκεψη
και φυσική παρουσία στις
Βρυξέλλες).
Ο ίδιος τονίζει ότι
ελληνικό
σύστημα μοιράζεται τις
ίδιες ακριβς προκλήσεις
και συμμετέχει στο σχετικό
διάλογο .
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζν
από τον πρόεδρο του Διοικητικού
Βασίλειο Ράπανο, και τη
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τα σημαντικά θέματα που αφορούν στο Ηλεκ
τρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων , που
διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιν Ελλάδος και οι Γενικές
Γραμματείες Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικν και Πληροφοριακν Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Στον χαιρετισμό του ο Αντιπρόεδρος του ΣΒΕ κ . Γάννης
Σταύρου τόνισε ότι από την παρούσα Κυβέρνηση έχουν γίνει
πραγματικά άλματα στα θέματα Ψηφιοποίησης του δημοσίου
τομέα. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων
συμβάσεων εντάσσεται στην προσπάθεια αυτή και στην ευρωπαϊκή πολιτική δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς προμηθειν , στην οποία οι δημόσιες συμβάσεις έργων ή υπηρεσιν
θα γίνονται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο
Ο Πρόεδρος της Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Β2G καθηγητής κ. Γεργιος Δουκίδης
επισήμανε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση των προμηθευτν
αντιμετωπίζει
Ποιοι πληρνονται
από ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ
και ΟΠΕΚΑ
εισφέροντας
Η προκαταβολή σύνταξης για τον Δεκέμβριο καθς
και η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται-μεταξύ άλλων- στον προγραμματισμό
των καταβολν του Υπουργείου Εργασίας και Κοι νωνικν Υποθέσεων και των εποπτευόμενων
Οργανισμν ως της 3 Δεκεμβρίου . Συνολικά υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν περί τα 463,4 εκατ.
ευρ σε πάνω από 1,7 εκατ . δικαιούχους.
Πιο αναλυτικά:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
Τακτικές πληρω μές
12,2 εκατ. ευρ θα καταβληθούν σε 23. 500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επι δόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα
κηδείας)
Έπειτα από πολύ μεγά- 1,55%
λο χρονικό διάστημα δολάρια το βαρέλι.
που οι τιμές του πετρελαίου κινούνται διαρκς Οι τιμές του αμερικαν στα
72,72
σήμερα
κού αργού πετρελαίου
τραπεζικό
σημεινουν αελεύθερη μεινονται
πτσην στις ασιατικές
αγορές, αφού έπεσαν
σχεδόν 10 δολάρια ανά
βαρέλι.
20,2 εκατ. ευρ θα καταβληθούν σε 650
13,06%
δολάρια το βαρέλι.
68,15
δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για
εφάπαξ
Τέλος , 25.000 ευρ θα καταβληθούν σε
Θυμίζουμε ότι το Brent
βρισκόταν στα 82,22
40 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικου ρικής σύνταξης
Έκτακτες Πληρω μές
εκπροσωπήθηκε
Συμβουλίου,
του πετρελαίου διεθνούς
προέλευσης
Brent μεινονται κατάτο αμερικάνικο αργό στα
78,03 δολάρια
βαρέλι.
τύπου
γενική γραμματέα, Χαρούλα Απαλαγάκη .
Created by Universal Document Converter