Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5123 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Εμβόλια εναντίον Όμικρον
• Τι σημαίνει η εμφάνιση της
μετάλλαξης Όμικρον για
τους διπλά εμβολιασμένους •Η σημασία της 3ης δόσης
• Όμως, απ’ όσα ακούμε από
τη Νότια Αφρική φαίνεται να
μην είναι τόσο σοβαρό και οι
άνθρωποι που καταλήγουν
στο νοσοκομείο είναι οι ανεμβολίαστοι παρά οι εμβολιασμένοι, σαν να τους
προσφέρει ακόμη κάποια κάλυψη ο εμβολιασμός».

Δήμοι

Δήμοι
Νέα χρηματοδότηση
εξασφάλισε ο Δήμος
Λίμνης Πλαστήρα
•από το «Πράσινο Τα-

s

μείο», ύψους 29.760 €.

Óåë. 5

Επιστολή Θ. Στάθη σε Κ.
Καραμανλή για έναρξη
των μεγάλων έργων
•αποκατάστασης του

s
Γεύμα του Αστυνομικού Διευθυντή

«Ιανού» και παράλληλες
Óåë. 6 παρεμβάσεις
Óåë. 13

Επιστροφή στις νίκες με εμφατικό τρόπο
• Φιλοδώρησε με 4
γκολ και
τον Ολυμπιακό
Βόλου...

s

s

Óåë. 17

• Θεσσαλίας
στους
δημοσιογράφους…

s

Óåë. 7

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr