Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠo το
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΔΡΑΜΑΤΚΑ ΤΟ ΚΣΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΛΟΓΩ ΑΥΕΗΣΕΩΝ
νεβανει όραμα , σκολη κατάσταση nou νομικό αδιέξοδο
τικά το κόστος βινουν , τονζουν ότι η
για τους σγρότες ούξηon tων τιμν του ξευσn των τμν στο η.
ομάτων και γενκότερα
τες του Νομού nρέβeζας και το θερμοκηηια , τους 50, σε σχέση με nέρuo .
Όλη η αλήθεια για τη διαχείριση
των απορριμμάτων στην Ήπειρο
| των στην Ήπειρο , θα έπρεnε να εννει και ο.
| aης και να μη γνεται αντικείμενο noήτικής . .
Τι είπε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
στην Washington Post
Τον περιμένουν
στη γωνία.. .
Τόσο η Metron Λnalysis , όο κα η
Εντός του npo στιάζοντας κυρίως
του εξαμήνου του ε - στην Πορεία της ελ .
nόμενου έτους σχ - ληνικής οικονομ .
διάζει να εot , aς , δημοσικύεται υφθεί τις HΠΑ ο mo τον τίτλο Η Ελ.
λάδα αντιμετπιζ
σε συνέντευξή του βλιήματα . Πς εtτης ΝΔ κει του ΣΥΡΙΖΑ, γyονός oυ
μαρτυρά ότι το κόμμα του Αλέξη Τo στην αμερικανική ε
φημερίδα Washing mopria .
ton Post , η onoiαεστρεψε ot θετική