Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΑP. ΦΥΛΟY 1458 ΕΤΟΣ 33ο ΤHΛ.: 26510 22044 FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ . e-mail : [email protected]
Από τον Εθνικό Οργανισμού Τουρισμού (ΕOT)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟ
.Η καμπάνια αναφέρεται για τον χειμερινό τουρισμό
Η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιά , παραλίες και χρουαζιέρες, Ως χρα έχει Ιωαννίνων , έναν από τους πιο ορει - ρεί να προσελχύσει ποιοτιχούς επισκέ
την τύχη να διαθέτει και εξαιρετικές νούς της χρας με εντυποσιακό γεω - πτες απ' όλο τον κόσμο κι αυτό είναι
ορεινές περιοχές , οι οποίες ενδείκνυν . γραφικό ανάγλυφο , εκατοντάδες χάτι που θα γίνει φέτος για ποτη
ται για χειμερνό τουοισμό, καθς δεν γραφκούς οικιομούς και πληθρα φορά ατό τουπουργείο Τουρισμού και
έχουν να ζηλέψουν τποτε από αντί - μνημείων.
στοιχους προοοισμούς του εξυτερικο .
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον Νομό οποία, με την κατάλληλη προβολή μποτον ΕΟΤ
Πρόκειται για την "άλλη Ελλάδαν , η
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Έξαρση κρουσμάτων , νοσηλειν και θανάτων
Μαύρος Νοέμβριος Lyμpp
για την Ήπειρο
ΜΠΟΡΟΥΜΕ,
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Καθημερινά , μας κατακλύζουν πολλά γεγο νότα , άλλοτε θετιχά κι άλλοτε αρνητικά .
Ειδικοί λοιμωξιολόγοι , πνευμονολόγοι, κα θηγητές Υγείας , βιολόγοι, ερευνητές κλπ.
βγαίνουν στην τηλεόραση και μας λένε για τα
αΜαύρο είναι ο Νοέμ
τεσιτους πστος
βριος που διανύουμε για
την Ήπειρο , καβς έχει Την αδυντμία της να
εισελθει σε νέο κύκλο.
εφαρμόσει τα νέα μετρα της Πολτείας ανα . των νοσηλειν αλλά και
των θανάτων από COνιD.
αuένει σταθερή στο εγ
χίκλιο σημείωμα της με
το οποίο ατευθύνει κα.
πάλι έχκληση στον ιερό
χλήρο χα τον ευσεβή
λαό να τηρούν επαχρ
βς όλα τα μέτρα προ
σταοίας για την αποφυ
γή της εξάπλωσης του
Σε άμεση συνεργασία
Z. Πανταζή
Δικηγόρος
0 Είνδεσμος Ελλήνων
Βιομηκάνων με την Ηπειρο
εμβόλια , για την πανδημία του κορωνοϊού , για μάσκες , προφυλάξεις, να προσέχουμε για να έχουμε χαλή υγεία , κι ακόμη , για.
Ε.Σ.Υ. , Ε.Ο.Δ.Υ για εμβολιασμένους , για αρνητές , για χορωνο πάρτι κλπ. Δυστυχς εμείς οι 'Ελληνες είμαστε επιρρεπείς στις
αχρότητες , και τα γεγονότα στο διάστημα της πανδημίας αποδει χνύουν ότι δεν έχουμε διδαχθεί τίποτε Σννέχεια στη σελίδα 23
Με την δυναμιχή επιχειρη - 5
ματική κοινότητα της Ηπείρου ,
όπως χαι με τις περιφερε.
ακές , πανεπιστημιακές αρχές
και τους επιχειρηματικούς φο Επίσης , προτρέπει πα .
τοχς για την πραγμα
τοποίηση του υποδε .
δειγμένου από την ια
τριχή χουνότητα εμβο-