Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο SporTime:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΡΑΠΕΙΑΤΤPΑ ΤΙΣ ΠΙΤΖΠΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΜΑΙΗ ΣΤΟ Stime.gr
ΑΘΗΝΑ: 150-19C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 102 -16C
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.11.2021 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ #1.337
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜ
ΛΑΡΟΝΣ Πετυ γιτί της αδικίαg
BΑΟΛ00ΟΝΙΩΤΟΥ ΟΝΔΡΩ ΗΣ, ΜAΝΩΛΗ ΚΑΝΤΑΡΗ ΓΙΩ ΜΙΩ ΚΑΜΕΡΩ
ΕINΕΣΥΤΚΛΟΝΙΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΟ20η
Τρηρυς ομόσμος να τον ζήσεις
TD Siorime αποχαιρετά τη γυναί πι σύμβολο, τη σύζυγο και μήνη
Σμάνη Βιμζλι που έφυγε γθες από καντά μας