Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9'772654106063
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥΠ ΟΣ
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΩΔ.: 1850 . Web site: wνww.lamiakos-typos.gr . e-mail : infoΦlamiakos-typos.gr
ΑΔΕΣ ΜΕΥΤΗ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27-ΚΥΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΕΤΟΣ 81ο-ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΑP. Φ. 22441 . ΤΗΛ.: 22310 51414-5-6 . FAX : 22310 29331
22310 51418 0,80 ΕΥΡΩ
Η Οικονομικοτεχνική μελέτη για ΠΕΛ
Τεχνικό Πρόγραμμα και Ηλεκτροκίνηση
στο Δημοτικό συμβούλιο Λαμίας
Μετάλλαξη
ΜΠΟισουάνα
Την Δευτέρα (29/11 ) συνεδριάζει το Δημοτικό συμβού λιο Λαμίαs , με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη .
σελ. .
Σπουδαίο μήνυμα ανακύκλωσης
από το 4ο Γυμνάσιο Λαμίας
, Με μεγάλη επιτυχία Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στο Πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Απορριψμάτων
σελ . 4
Στην Τράπεζα Πειραις
οδηγούμε
τον Αγροτικό Τομέα
στο Αύριο,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αυστηράμέτρα για αφίξεις από χρες Της Αφρικής
στηρίζοντας
την Ευφυή Γεωργία.
σελ. 11
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ
Οφέλη για 28 χιλιάδες νοικοκυριά
Thν Κυριακή 28 Νοεμβρίου
οι εκδηλσεις για την ανατίναξη
της Γέφυρας του Γοργοποτάμου
Εγκαινιάστη κε αιολικό πάρκο με
14 ανεμογεννήτριες στη Μαλεσίνα
Μητσοτάκης: Ιστορική ευκαιρία για
τη Δυτική Μακεδονία το σχέδιο
απολιγνιτοποίησης και δίκαιης μετάβασης
ο Πρωθυπουργόs Κυριάκοs
Μητσοτάκns βρέθηκε χθεs στην
Κοζάνη όηου είχε σειρά συναντήσεων και επαφν με φορείς και
Πολίτεs αnό την Περιοχή τηs Δυ τικήs Μακεδονίαs , στο πλαίσιο
του σχεδίου αnολiγνιτοποίησns
και δίκαιηs μετάβασηs.
| σελ . 10
Βλέπει πεντάδα βάζοντας Βάσεις
για τα επόμενα χρόνια ο ΑΟ Στυλίδας
Τα εγκαίνια μιαs σημαντικήs επένδυσηs στον τομέα τns
Πράσινns ενέργεια , έγιναν στο Δήμο Λοκρν . Η EDP
Renewables , η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο
των Ανανεσιμων Πηγν Ενέργειαs στον κόσμο , εγκαι νίασε το ηρτο τns έργο στην Ελλάδα στη θέση "Λιβάδι "
τns Δημοτικήs Ενότητas Μαλεσίνα .
Έχουν Περάσει 79 χρόνια αnό τότε Που ανατινάχθηκε η
| Γέφυρα του Γοργonoτάμου από Αγγλοus κομάντ0s και Ελ.
ληνεs αντάρτε . Η ενέργεια είχε ωs anοτέλεσμα τη διακο nή του ανεφοδιασμού των γερμανικν δυνάμεων Βόρειας
Αφρικής για έξι κρίσιμεs εβδομάδες , με αποτέλεσμα να
αλλάξει το ρου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου .
σελ. 3
σελ. 3
. r. Κυριακίδης: Μέσα στους στόχους μας
στο καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετν 5
ΡΑΦΟΥΝ Δρ Αριστομένης Ι. Συγγελάκης α5 . Στέλιος Ζαχαρόπουλος σ 7 . Νίκος Ταξ . Δαβανέλλος o
| Ευσγγελία Δημοπούλου σελ Δημήτρης Μουσελίμης-Ελένη Στούφη σελ .λιόνα Ζιγο στη9 Μαρiα Σκουρολιάκου σ3