Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

14oC, 14:00

17oC, 20:00

15oC - Υγρασία 75%-94% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:37 - Δύση ηλίου: 17:18

€0.80

Ãéá Ýíá íÝï ÷ñÞìá

Ας πάρουμε ως αφετηρία ότι το ανταλλασσόμενο χρήμα είναι η υπόσχεση μελλοντικής παροχής έργου από την παρούσα -πλανητική σήμερα- παραγωγική μηχανή, ενώ το αποταμιευόμενο χρήμα είναι η ίδια υπόσχεση από την μελλοντική αντίστοιχη. Η προσθήκη στην οικονομία χρήματος χωρίς αντιστοιχία σε παραγωγή μειώνει την ακρίβεια τήρησης
της δεύτερης υπόσχεσης χάριν της πρώτης. Αυτό ονομάζεται πληθωρισμός. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5482

ÁÓÖÁËÔÏÓ ÓÅ ÐÁÍÙ ÁÐÏ 200 ×ËÌ ÊÅÑÊÕÑÁÚÊÏÕ ÏÄÉÊÏÕ ÄÉÊÔÕÏÕ

Öéëüäïîï ó÷Ýäéï ïäïðïéßáò

Ì.ÏñöáíïõäÜêçò: «Áðü
ÖåâñïõÜñéï ðéÜíïõí
ïé ìðïõëíôüæåò äïõëåéÜ»

ÄïêéìÜóôçêå ç ÊÝñêõñá
áðü ôçí êáêïêáéñßá

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Ξεκολλούν» σιγά σιγά μετά από σημαντικές καθυστερήσεις, τα πολυαναμενόμενα
μεγάλα οδικά έργα από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ύψους
18 εκατ. €, για την αποκατάσταση του ταλαιπωρημένου οδικού δικτύου σε όλο το νησί. Σύμφωνα μάλιστα με τον σχεδιασμό
της Περιφέρειας, αναμένεται να
πέσει νέα άσφαλτος σε μεγάλα
τμήματα του περιφερειακού οδικού δικτύου καλύπτοντας πάνω
από 200 χλμ. σε σύνολο 500 που
είναι όλο το νησί.
ΣΕΛΙΔΑ

ÐÝíôå èÜíáôïé
óå Ýíá 24ùñï
óôï íïóïêïìåßï 4»

5»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Επι ποδός η Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς το κύμα κακοκαιρίας που ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής προκάλεσε πτώσεις δέντρων σε πολλά σημεία της Κέρκυρας.

ÅêäÞëùóç ìíÞìçò ôçí ÊõñéáêÞ óôïí Äñßóêï
ãéá ôïí Þñùá ðïéçôÞ ËïñÝíôæï Ìáâßëç 8»

114 íÝá êñïýóìáôá ôçí ÐáñáóêåõÞ 26/114»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα