Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΠΑ ΑΤΙΚΗ ΟΔΟ ΚΑΙ ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ . 10
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ VIΟHALCO, ΔΕΗ, ΟTE, LAMDA .24-25
ΕΝΝΕΑΜΗΝΑ. 11
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12
ΑΓΟΡΕΣ . 26
Στα ύψη η κερδοφορία
των εισηγμένων
Η Βιομηχανία
εκπέμπει 
Γιατί η ευφορία
είναι επικίνδυνη
ΜEΤΟΧΟΣ
FT.Com
FINANCIΑΙ. ΤΙMES
Τρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΑΥΣΕΙΣ
www.euro 2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ετος 245 . A Φυλου 1235 .26-30 Nοεμβρίου 2021. Ε 1
FOURLIS
ΜΟΤOR OIL- 14
WIND . 15
BRIQ PROPERTIES. 22
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΠΟΙΟΙ... ΞΑΝΑΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ . 15
ΤΟ 202/
ΣΠΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
0ι πρτες εκτιμήσεις για τις μετοχές, τα νομίσμαα;
τα ομόλογα και τις μεγάλες οικονομίες
ΡΕΠΟΡΤΑΖΕΛ 3-9
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ,
9"771108'531000"