Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Απειλή οι ανατιμήσεις για την οικοδομή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΠ
9 771234567661.
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 | τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 .' Περίοδος .Αριθμός φύλλου: 27.679
Απειλή οι ανατιμήσεις
για τηνοικοδομή
Μονομαχία Dimand και Reds
για τις Γούρνες Ηρακλείου
Σε μονομαχία Dimand και Reds (όμιλος Ελλάκτωρ) έχει εξελικθεί ο διαγωνισμός του Ταμείου
Αξοποησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤAΙΠΕΔ) για την εξαγορά και αξοποίηση
τμήματος της πρην αμερικανικής βάσης συς
Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. σελ . 11
Το Προφίλ του ομολόγου
των 300εκατ. της ΓΕΚ Τέρνα
Διψήφιες οι αυξήσεις τιμν σε Πολλά από τα βασικά υλικά του κλάδου
Το Πρτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα εξελιχθεί η διαδικασία για την έκδοση του νέου
Αισθητές αυξήσεις τιμν των οικοδομικν υλικν ,
Πάνω από 20% , καταγράφονται τους τελευταίους
μήνες, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος
ης οικοδομής, σε μια Περίοδο Που η κατασκευα
στική δραστηριότητα είναι σε ανοδική Πορεία. Εκ.
φράζονται φόβοι Πως αν συνεχιστεί το κύμα των
αυξήσεων , ίσως επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανόδου
της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, τουλάχιστον μέχρι να εξασθενήσουν οι Πιέσεις στις
τιμές των οικοδομικν υλικν . Παράλληλα , αυξά γάλη στάθμιση στον δείκτη των οικοδομικν ανατιμήθηκε κατά 20,5%. σελ 5
νεται και το κόστος κατασκευής των δημοσίων έρ
γων, όλων των κατηγοριν , Που μεταφράζεται σε
δημοσιονομικό βάρος, καθς οι κατασκευαστικές
εταιρείες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τα
συναρμόδια υπουργεία για την αναπροσαρμογή
του ΠροϋΠολογισμού των έργων και την ενσωμά
τωση του αυξημένου κόστους των οικοδομικν
υλικν. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ Ππροκύπτουν καθς αυξήθηκε σε σύγκριση με τον Οκτβρο
διψήφιες αυξήσεις τιμν σε υλικά ου έχουν με
υλικν και επηρεάζουν το κόστος των κατασκευν ,
εν η κατασκευαστική διαδικασία επηρεάζεται
και από τις ανατιμήσεις καυσίμων, Που υπερβαίνουν
το 30% σε ετήσια βάση. Ενδεικτική είναι η Περί
Πιωση της ομάδας των υλικν Μεταλλικά υλικά
βασικής επεξεργασίας , Που έχει συντελεστή στάθ
μισης 24,85% στον δείκυη των οικοδομικν υλικν,
ομολόγου, ύψους έως 300 εκατ. ευρ, από τη
ΓΕΚ Τέρνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι
επταετούς διάρκειας και θα έχει χαρακτηριστικά πράσινου ομολόγου. σελ . 13
Παρέμβαση EΚΤ Προς αποφυγή
νέας έκρηξης κόκκινων δανείων
του 2020 κατά 12,5% , όμως ο σίδηρος οπλισμού
Πλαφόν και Περιορισμούς στη χορήγηση
μοχλευμένων δανείων-στο θεωρούμενο και
ως το Πλέον επικίνδυνο εργαλείο τραπεζικν
Πιστσεων- εξετάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα υπό τον φόβο πιθανής νέας έκρηξης
κόκκινων δανείων στην αγορά . σελ . 16
Υπέρβαση στόχων
για έσοδα - δαπάνες
BΗ-ΗΕυρο
Στοκυνήγι,
των αγορν
Ιοικαταναλωτές
υπό τον φόβο
των ελλείψεων
Μετ' εμποδίων το πράσινο
Ταμείο της ναυτιλίας
Προϋπολογισμός - 10μηνο
BLACK
Καθυστερεί η υιοθέτηση από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό της σύστασης Ταμείου για
τη Ναυτιλιακή Ερευνα και Ανάπτυξη του IΜΟ ,
το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τη ναυτλία
στο πλαίσιο του στόχου για την απανθρακοποίηση της . σελ. 10
Προτού καν ξεκινήσει η συζή τηoη επί ου κρατικού Προϋπο
κάτι Που ν διατηρηθεί και μέσα
στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμ
λογισμού του 2022 στην Ολομέ βρίου θα διασφαλίσει τη χρημα
τοδότηση των Πρόσθετων μέτρων
λεσης του προϋΠολογισμού στο στήριξης Που ανακοινθηκαν
από τον Πρωθυπουργό , χωρίς
uτου επικαιροποημένου στόχου Πρακτικά να εΠηρεαστεί ο Προ
υπολογισμός. Το βασικό σενάρο
Που έχει στα χέρια του το οιο
κράτηση των δαπανν . Ηδη από νομικό επιτελείο Προβλέπει ότι
η μεγαλύτερη επιβάρυνση Που
θα Προκύψει για τον προϋπολο
μακατά Περίπου 185 εκατ ευρ γισμό από τα πρόσθετα μέτρα
στήριξης θα είναι της τάξεως του
0,1% του ΑΕΠ, ήτοι Περίπου 180
FRIDAY
λεια της Βουλής, τα στοιχεία εκτέ
10μηνο δείχνουν υπέρβαση έναν
OFERS
στο σκέλος των εσόδων-και δη
των φορολογικν, αλλά και συγ
Στην Ολλανδία το νέο
Συγκρατημένη
αισιοδοξία
από τους εμπόρους
στην Ελλάδα
εργοστάσιο της Φάγε
ΝOWON
τον Οκτβριο φαίνεται να συγ
κρατείταν το Πρωτογενές έλλειμ
Στην Ολλανδία θα δημιουργήσει τελικά τη δεύτερη, επί υρωπαϊκού εδάφους , μονάδα
Παραγωγής γιαουρτιούη Φάγε, όπως αποκάλυψε με επίσημη ανακοίνωση η διοίκηση της
ισχυρής γαλακτοβιομηχανίας . Το ύψος της
επένδυσης κυμαίνεται στα 150 εκατ. ευρ και
φιλοδοξία της εταιρείας είναι το νέο εργοστάσιο να ξεκινήσει τη λειτουργία του το δεύτερο
εξάμηνο του 2024. σελ. 11
έναντι του στόχου Που έχει αποΚ FRIDΑΥΟΡ)
τυπωθεί σuην εισηγητική έκθεση
του κρατικού Προϋπολογισμού,
σελ.9
εκατ. ευρ. σελ . 3
Ελκυστικότερο
Πιέσεις
στις τράπεζες
για επιτάχυνση
εξωδικαστικού
Όπλο κατά
Ευρωζνη-ΗΠΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΣΤΗΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16
της ακρίβειας Πλαίσιο άντλησης
ηενεργειακή
διπλωματία
κεφαλαίων
ΗΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΔΟΞΟ
Ελλάδα -Αίγυπτος
Ένωση Κεφαλαιαγορν
ΥΠΟΙΚ
σελ.7
Γκάζω σε πρωτοβουλίες ενερ
γειακής διπλωματίας Πατάει η
Αθήνα, στο φόντον της ενεργεακής κρίσης που Πυροδοτήθηκε
και από το ράλι των τιμν του
φυσικού αερίου . Στο Πλαίσιο
αυτό , ιδιαίτερη σημασία αnοκτά
το Μνημόνιο Κατανόησης Ελ
λάδας-Αγύπτου στον τομέα
του φυσικού αερίου . σελ.6
Δέσμη μέτρων ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των εταιρειν Ευρπn- Πανδημία
να αντλούν κεφάλαια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση και να διασφαλιστεί ότι στους Ευρωπαίους Κλείνουν
θα προσφέρονται οι καλύτερες δυνατές συμφωνίες
για τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις τους . Ένα
έτος μετά το σχέδιο δράσης του 2020 για την Ένωση
Κεφαλαιαγορν , η Επτροn υλοποιεί τις δεσμεύσεις
της, Προτείνοντας μέτρα για την όνωση τωνευρω
Παϊκν κεφαλαιαγορν . σελ . 2
Εεκάθαρους στόχους ζήτησε
ουπουργός Οικονομικν Χρή
στος Σταϊκούρας από το Πιστω
τικό σύστημα της χρας για την
αρτιότερη λειτουργία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατά
τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης
με τους αρμόδιους φορείς του
χρηματοΠστωτικού τομέα, της
ΤtΕ και της ΑΑΔΕ. σελ . 4
Φωκίων
Καραβίας
CEO της Εurobank
ημία μετά
την άλλη
οι αγορές
οι εκταμιεύσεις
δανείων
στο εννεάμηνο >13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ταύρος: Γκαζάκια στην είσοδο κολλεγίου
  Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής κολλέγιο στον Ταύρο Αττικής, λίγο πριν τις 02:00, επί της οδού Θεσσαλονίκης. Οι άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που έσπευσαν στην…Ταύρος: Γκαζάκια στην είσοδο κολλεγίου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Νάτσης: Ο Έλληνας εκατομμυριούχος του Λονδίνου και οι βίλες στο Ελληνικό
  Μόλις πέντε χρόνια χρειάστηκαν για τον Τρύφωνα Νάτση, τον Έλληνα εκατομμυριούχο του Λονδίνου, προκειμένου να «χτίσει» το δικό του… βασίλειο στον κλάδο του ελληνικού real – estate. Και όλα ξεκίνησαν,…Νάτσης: Ο Έλληνας εκατομμυριούχος του Λονδίνου και οι βίλες στο Ελληνικό - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Η NASA θέλει να ρίξει παγάκια στην ατμόσφαιρα για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή
  Οι επιστήμονες της NASA αποκάλυψαν μια φιλόδοξη στρατηγική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Θέλουν να διασπείρουν πάγοι στην ατμόσφαιρας της Γης σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την αύξηση της…Η NASA θέλει να ρίξει παγάκια στην ατμόσφαιρα για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ηγουμενίτσα: Καταδίωξη και συλλήψεις για μεταφορά 100 κιλών ναρκωτικών
  Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε το Σάββατο το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσπρωτίας, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν Έλληνας κι αλλοδαπός, σε βάρος…Ηγουμενίτσα: Καταδίωξη και συλλήψεις για μεταφορά 100 κιλών ναρκωτικών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Άριστοι οι οιωνοί για την ακτοπλοΐα το 2024
  Αυξημένη κατά 5% σε σχέση με το 2019 -χρονιά που δεν υπήρχαν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία του κορωνοϊού- αναμένουν το 2024 την επιβατική κίνηση οι ακτοπλόοι, η οποία…Άριστοι οι οιωνοί για την ακτοπλοΐα το 2024 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ