Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα εύσημα, οι προτροπές και οι συστάσεις της Ε.Ε.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771234567654
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 / τιμή: 1,30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970. ' Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.678
Τα εύσημα, οι προτροπές
και οι συστάσεις της Ε.Ε.
Πανδημία
σελ. 16
Ανοιχτό το ενδεχόμενο
γενικευμένου lockdown
Σημαντικό Πλήγμα για τη δημόσια υγεία επ φέρει η επέλαση του 4ου κύματος της
Πανδημίας, το οποίο δείχνει να μην ανακόπτετα, με τις περισσότερες χρες της Ευρπης
να Παίρνουν σκληρά μέτρα, εν n Ελλάδα
ανθίσταται ακόμα, αν και μερίδα επιστημόνων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου
γενικευμένου lockdown.
Θετική η 12n αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας -Πράσινο για ANFAS και SMPs
Πιστοποητικό εμβολιασμού
με τρίτη δόση στην Ε.Ε.
Με Προτροπή να επιταχυνθούν ακόμη Περισ- σιόδοξες Προβλέψεις για την Πορεία της ελληνικής κρεμότητες. Συγχρόνως, η Κομισιόν εφιστά την
σότερο οι διαδικασίες για τον Περιορισμό των
κόκκινων δανείων , με σύσταση να κλείσει το μέ , φως για την εκταμίευση μιας ακόμη δόσης ΑNFAS
τωΠο των οφειλν του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό
τομέα, αλλά και με Παραίνεση να Προχωρήσουν σεις Που επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οι μεταρρυθμίσεις, ειδικά στον χρο της Υγείας αφορούν κυρίως τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δη και της Δικαιοσύνης, δημοσιεύτηκε χθες η έκθεση
της Ευρωπαϊκής ΕΠιτροπής για τη 12η αξιολόγηση Υγεία και τη Δικαιοσύνη. Η ελληνική Πλευρά λόγω της έκθεσης της Ελλάδας στον τουρισμό,
της ελληνικής οικονομίας Η ελληνική κυβέρνηση Παίρνει δε Πίστωση χρόνου μέχρι τα μέσα του
κρατάει το θετικό Πρόσημο της έκθεσης, τις αι οικονομίας, όΠως και το ότι ανάβει το Πράσινο Προσοχή στην εξέλιξη και την αντιμετπιση του
υψηλού χρέους , θεωρντας σημαντικό να υπάρ
Την αναμνηστική δόση του εμβολίου-για
τους άνω των 60 ετν- ως Προϋπόθεση
ισχύος του ευρωπαϊκού ψηφιακού ΠιστοπΟητικού εμβολιασμού για ταξίδια εντός της Ε.Ε.
Προτείνει ο Πρωθυπουργός Κ.Μητσοτάκης
και SMPS , ύψους 767 εκατ. ευρ. Οι καθυστερή - ξεισυνετή δημοσιονομικήΠολιτικήν . Σε ξεχωριστή
έκθεση για τις υπερβολικές μακροοικονομικές
ανισορροπίες Που αντιμετωπίζει η χρα κατα
γράφεται ισχυρό Πλήγμα στο εξωτερικό ισοζύγιο
μοσίου Προς τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και την
αλλά και μεγάλο άνοιγμα στη συνολική διεθνή
της επενδυτική θέση. σελ . 5
ΓΣΕΕ: Διπλή και αναδρομική
αύξηση του καττατου μισθού
2022 Προκειμένου να κλείσει και αυτές τις εκ
Αναδρομική εφαρμογή της συμφωνηθείσας
αύξησης του καττατου μισθού (2%) από τον
Σεπτέμβριο του 2021 και την εφαρμογή τής
επιπλέον αύξησης Που υποσχέθηκε η κυβέρ νηση απότον Ιανουάριο του 2012 ζητεί η
ΓΣΕΕ, Προκειμένου τα ελληνικά νοικοκυριά να
αντιμετωπίσουν τα τεράστια Προβλήματα που
Προκαλεί το κύμα ακρίβειας . σελ.6
Ριζικό λίφτινγκο
των φοροκληρσεων
Άμεσα στη Βουλή το νέο νσχ
Σε ριζικό λίφτινγκ του θεσμι
κού Πλαισίου του Προγράμματος Δημοσίων Κληρσεων , τη
γνωστή φορολοταρία , Προκει
μένου να καταστεί πιο ελκυστι
κή, αλλά ταυτόχρονα και για να
ενισχύσει τη χρήση ηλεκτρονι- μεγάλων bonus στους κατανα
κού χρήματος με στόχο τον Πε
ραιτέρω Περιορισμό της φοροδιαφυγής, Προχωρούν το υπουρ
γείο Οικονομικν και η Ανεξάρ
τητη Αρχή Δημοσίων Κληρ - λαγές του Οκτωβρίου 2021, εν
σεων. Το οικονομικό επιτελείο
μάλιστα έχει βάλει στο φουλτις
μηχανές στε το σχετικό σχέ
διο νόμου να κατατεθεί άμεσα
στη Βουλή , με την ελπίδα, αν
καταστεί δυνατό , τελευταία
κλήρωση του Δεκεμβρίου, ακό
μη κι αν δεν έχει ΠροϋΠολογι .
στεί , να ΠραγματοΠοιηθεί Πανηγυρικά με τη χορήγηση των
Τουρκία
Σε ασφυκτικό κλοιό η οικονομία
Η τουρκική λίρα, μετά τη νέα ιστορική βουτιά
της Δευτέρας, ανέκαμψε κατά τι χθες, με την
αγορά να αποδίδει το "φρένον των Πωλήσεων
σε Παρεμβάσεις της κεντρικής τράπεζας
Ωστόσο, η Societe Generale Προεξοφλεί ότι η
αγορά δεν πρόκειται να σταθεροποιηθεί χωρίς
επιβολή capital controls. σελ. 14
λωτές στο τέλος της φετινής χρονιάς. Ήδη χθες ΠραγματοΠοήθηκε η Ποτελευταία για φέτος
58η φορολοταρία για τις συναλ
Ητρικομματική κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς
"Λευκός καπνός επτέλους στο Βερολίνο! Οκτ εβδομάδες μετά τυις ομοσπονδιακές εκλογές
στη Γερμανία, SPD, Πράσινοι και FDP συμφνησαν και στις τελευταίες λεπτομέρειες για τη
συγκρότηση της νέας κυβέρνησης υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς , Η νέα κυβέρνηση θα
αποτελείται από 15 υπουργούς. Τεράστιες οι Προκλήσεις του νέου συνασπισμού. σελ . 15
απομένει η τελευταία κλήρωση
του Δεκεμβρίου , ανκαι υπάρ
χουν σκέψεις για μια έξτρα κλή
ρωση. σελ.4
Θεσσαλονίκη
ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΛΟΓΩΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
Πληροφορική και επικοινωνίες
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΕ ΕΝΑΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ
Οφόβος για
τα οικονομικά
ανεβάζει
τις αποδόσεις τιμές
Με καπέλο
14% οι εγχριες
ρεύματος
Ναυμαχίαν
στις διεθνείς
ναυτιλιακές
εκθέσεις
Vivartia Holdings
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ >13
Ευρωπαϊκά ομόλογα
Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.
Ποσειδνια-Marintec
Ο φόβος για Πιο αυστηρή δη μοσιονομική Πολιτική στην Ε.Ε.
θα μπορούσε να πυροδοτήσει
νέο κύμα ρευστοποιήσεων στς
αγορές κρατικν ομολόγων του
ευρωπαϊκού Νότου. ΗH απόδοση
του ελληνικού 10ετούς εκτινάκ
θηκε στο 1,37% , στο υψηλότερο
επίπεδο από τον Ιούνιο του
2020. σελ . 3
Κατά 14% υψηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της
Ε.Ε. είναι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νο
κοκυριά στην Ελλάδα, σημεινει η Κομισιόν στη 12η
έκθεση μεταμνημονιακής εποιπείας Οι παρατηρήσεις
των Βρυξελλν ήρθαν με φόντο το νέο ρεκόρ Που κα
ταγράφει σήμερα η χονδρεμπορική τιμή στο Χρημα
τιστήριο Ενέργειας (285, 24 ευρMWh).
Ναυτιλιακό διπλωματικό επεσόδιο έχει ξεσισει τις τελευταίες
ημέρες με φόντον τη διοργάνωση
της γιορτής της ελληνικής ναυτιλίας , τη διεθνή ναυτιλιακή έκ
θεση Ποσειδνια, τον Προσεχή
Ιούνιο, και την επιλογή της In
ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΣΟΛΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ
ΣΤΟ ΕΝΝEAΜΗΝΟ
σελ. 21
Aegean Airlines
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ
ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Χρηματιστήρια
Η Φραγκφούρτη
αλλάζει τους όρους orma να ανακοινσει τη διορ
του Παιχνιδιού
Η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό Πρόγραμμα
των 2,27 δισ. για τις ανανεσιμες Πηγές σελ. 7
γάνωση τnς έκθεσης Marintec
στην Κίνα τον ίδιο μήνα. σελ . 10
ΓΑΧΑ 889,58 (065 ) V D0W JONES 3580438 |003%) V SE100 7286,32 (0279%) DAX 301587839 037 ) V (40 704223 |-003%) V ΧΡΥΣΟΣ 1.788,585 Υ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 84,38 V ΕYΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,12V ΒΤΟN 572633 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα