Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τομή:Recognized text:
στην ενημέρωση
Εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Πρέβεζας
ΑPΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 958
ΧΡΟΝΟΣ 20ος Κωδ. 270361
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ
Αναφορά του
Κστα Μπάρκα γα
μπαρορά του Τρήμπος
Λογιστικής και
Χρηματοσικονομικής
Aλλο 1,00.000 γα έργα
οδικής βελτίωσης στην
Στέργιος Γιαννάκης:
Ερτηση για
προτάσεις και
κίνητρα ανάπτυξης του
θαλάσσιου τουρισμού
σελ. 2
ισελ. 7
0 Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος
Καμπουράκης μετά τις άκαρπες επαφές που είχε με γονείς αρνητές
που τα παιδιά τους απέχουν από τα μαθήματα, απευθύνθηκε
σελ, 4
Σnις κονωνικές υτηρεσίς
και τον Εισαγγελέα!!
Σταμάτησαν οι τργασες
και ξεκίνησαν οι νασκαφές
σα ίιματικά Αουτρά
Πρέβεας-Π. Ρεμπής:
| Ανακολουδία της Περιφέρειας
απένοντι στην αρχαολογία
ΚΟΙνωνι
σελ. 7
ναστάτωση έχει
δημιουργηθεί σε
σχολεία της
Πολτισμού επιχορηγα Περιφερει ακής Ενότητας
Το Υπουργείο
Την Φλαρμονική Οpφέας Πρέβεζας καθς αρνητές
δεν επιτρέπουν στα Παιδιά τους να Πάνε σχολείο,
με αποτέλεσμα οι μαθητές ιδιαίτερα της δευτε
ροβάθμιας εκπαίδευσης
να κινδυνεύουν να
χάσουν τη σχολική χρονιά.
σελ.4
Ζυνέχεια σελ. 3
-Τέρrα των ανθρπων μας
Ζητείται Ζευγάρι ή δύο
μεμονωμένα άτομα για
εργασία στη Γερμανία
Ζητείται ζευγάρι ή δύο
μεμονωμένα άτομα για
εργασία στη Γερμανία
γιολδάσης
ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
σε Ελληνικό
εστιατόριο (Κουζίνα)
με μισθό ικανοποιητικό
και χρο κατοικίας .
Περισσότερες
Πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον
Βασίλη στο τηλέφωνο
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 16
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ)
ORRAON S.A.
Tel +3026820282301 +30 2583089610
00491758195567
Construction Company
Fax +30 2682023230
ΘΡΕ ΑΟΝ
Kisou Tavela 2 | 43100]Preveza, GR
e-mat orronton Dgmaom