Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κενώνεται
Με καρουζέλ και
το περίπτερο
αλογάκια τα Χριστούγεννα
στο τέρμα του
στην Κοζάνη - Πότε θα
πεζοδρόμου
ανάψει το δέντρο
της Κοζάνης

σελ ~ 5

Τα κρούσματα
στις σχολικές
μονάδες της
Π.Ε. Κοζάνης

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7594

Καθημερινή εφημερίδα Π.Ε. Κοζάνης

Επιστρατεύτηκε η
μαιευτική του Μαμάτσειου
σελ ~ 3

σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Ένταξη του έργου
«Ανάπλαση
Πλατείας
Λασσάνη και
πέριξ οδών» στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Δυτ. Μακεδονία
2014-2020

σελ ~ 12

18 ημέρες διακοπές
θα κάνουν τα
Χριστούγεννα
οι μαθητές

σελ ~ 12

Ο Θάνος Σβώλης
πρώτος στις επιλογές
του εμπορικού κόσμου
- Τα αποτελέσματα των
εκλογών του Εμπορικού
Συλλόγου Κοζάνης

σελ ~ 24

σελ ~ 24

Λάζαρος Μαλούτας:
Είμαστε μακράν το μεγάλο
αστικό κέντρο - Το μαθητικό
δυναμικό της Κοζάνης είναι
πάνω από το 30% του μαθητικού
δυναμικού της περιφέρειας