Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Aρ. φύλλου 6830-12.478
0,50 ε
Αυξάνονται συνεχς οι νοσηλείες
στα 14 Νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ
Στα 700 ανέρχονται
τα κρούσματα κάθε
εβδομάδα στη Δράμα
και στις 70 οι νοσηλείες
στο Νοσο κομείο
σελ . 5η
Άρχισαν οι εργασίες
στο δημοτικό κήπο Δράμας
Δόξα 2016-ΑΕΛ Ο-1
Ήττα για την ομά δα
της Δράμας
στις λεπτομέρειες
Στην Ονειρούπολη,
στην Ονειφούπολη.
Στη Δράμα, στη Δράμα.
Τοποθετήθηκαν χθες
τα πρτα σπιτάκια
για την Ονειρούπολη
Ασπίδα Ξάνθης.ΚΑΟ Δράμας 60-75
Βρίσκει αγωνιστικό
ρυθμό ο ΚΑΟ Δράμας
Του Πιάννη Β. Ευστιθιάδη
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας στον n.Τ
Δηλσεις του διευθυντή κ . Τ. Μωυσιάδη στον Πρωνό Τύπον
Το ΓΕΛ Κ. Νευροκοπίου μαζεύει
υπογραφές για την επιστροφή
των Γλυπτν του Παρθεννα
Τ. Μωυσιάδης: Με έμπνευση από τα λόγια του Μακρυγιάννη: Γ' αυτά πολε μήσα με. . .>
<Τα Χριστούγεννα είναι η μεγάλη μας
ελπίδα-Περιμένουμε την Ονειρούπολην
> Σκουλίδης: Συνεχίζεται η υποτονική κίνηση στην αγορά της Δράμας
Αθέμιτος ανταγωνισμός η πληση βιομηχανικν ειδν από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ
Επιστροφή των γλυπτν του Παρθεννα στην Ελλάδα
Στηρίξτε και εσείς την προσπάθεια
ΦΩΤΟ ΑΡΧEΙΟΥ
Στη φωτογραφία η στοσελίδα
του ΓΕΛ Κ . Νευροκοπίου για
τη συγκέντρωση των υπογpoφν .
Του Θανάση Πολυμένη
Ε ΕΜΠΝΕΥΣΗ
| τα λόγια του με
Ιγάλου Ελληνα
στρατηγού Γιάνη Μα κρυγιάννη , yl αυτά
πολεμήσαμε..
νικό Λύκειο κ. Νευροκοπίου δημούργησε μα
πολύ ωραία ιστοσελίδα,
μέσω της αποίας συγκεντρνει υπογρα - θεα συλλογής υπογραφν για την
φές για την επιστροφή των Γλυπτν του επιστροφή των Γλυππν του Παρθεννα
Παρθεννα .
Εκπαιδευτπικό προσωπικό και μαθητές
έστησαν μια στοσελίδα που φέρει την έχουμ
ονομασία topoulog.siies.sch.gr όπου του Ελληνσμού μέχρι και από το Γιοχάδνεται η δυνατότητα να εισαχθούν αp - νεσμπουργκ και εξηγεί ότι , ο τελικός
χεία με υπογραφές από μαθητές σχο - στόχος είναι να παραδοθούν στην Πρε
λείων της Ελλάδας , της Κύπρου , αλλά σβεία του Ηνωμένου Βασλείου στην
και όλης της Ελληνικής Ομογένειας.
Όπως τονζει μιλντας στον -Πρωνό παϊκή Ένωση για να συνδράμουμε κι
Τίπο ο δευθυντής του ΓΕΛΚ. Νευροκο - εμείς όσο μπορούμε, σ ' αυτόν τον αγνα
πίου κ . Τάσος Μωυσιάδης , eίναι μα κ - που ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια η Με
νηση που κάνει το σχολείο μας μέσα στα λίνα ΜερκούρηΤου Θανάση Πολυμένη
-Ε ΔΥΣΚΟΛΗ θέση βρίσκονται τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας
και ειδικότερα το λανεμπόριο. Πέρα
από τα νέα μέτρα γα τους ελέγχους π στοπαιητικν εμβολιασμένων ατόμων ή με
rapid 19st που εναι υποχρεωμένοι να κά νουν οι καταστηματάρχες , στην προβληματική κατά - είδη της αγοράς " .
σταση προστέθηκε και ηαλλαγή του ωραρίου που ήρθε,
ως μέτρο μείωσης των πολιπν κυρίως στα μέσα μαζ , εβδομάδες από τις ιορτές και αν μπορεί να προβλέψει
κής μεταφοράς
Το πρόβλημα εναι όμως, ότι , η απόφαση στε τα κα - ελπίδα μας οι γιορτές . Μακάρι να μπορέσουμε να δου
ταστήματα να ανοίγουν στις 10.000 το πρωί αφορά κυ - λέψουμε , να μην έχουν πολλούς περορισμούς και σε τε ρίως μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα , Θεσσαλονίη λική ανάλυση να μην έχουμε tockdown . Βέβαα, τ
και όλλες πόλεις όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού με - υγειονομικά δεδομένα δεν είναι και ευχάριστα, η πανδητακνείται με τα μέσα μακής μεταφοράς .
Σε μικρές πόλεις όπως η Δράμα γα παράδειγμα , τα ματικά υπάρχει μεγάλη αγωνία από τους συναδέλφους μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχουν ιδιαπερο μερίδιο Ονειρούπολη
στη μετακνηση των πολπν προκεμένου να κατεβούν
το πρωί στις δουλεές τους . Αυτό όμως σημαίνει ότι ήδη πλέον ότι έχει ήδη ξεκινήσει να στήνεται, εναι μια από
τα καταστήματα χάνουν-κατά τις ρες αυτές- ακόμα τις ελπίδες των Δραμνν καταστηματαρχν . Ζητντας
και τους ελάχιστους πελάτες τους .
Παταπροβλήματα που παρουσιάζονται από αυτή την Ονειρούπολης στη Δράμα, τονζε: Θεωρούμε ότι η
κατάσταση , μλάει στον Πρωνό Τύπο, ο πρόεδρος του Ονειρούπολη πρέπει να γίνει , είναι σημαντική για τη
Εμπορικού Συλλόγου Δράμας κ . Σκουλίδης επσημαίνει Δράμα , είναι σημαντική στο να προσελκύσει κόσμο- αν
μεταξύ άλλων : Με τονέο ωράριο λεπουργίας , αλλάζει και δεν έχουμε ελπίδες για πολύ κόσμο σε σχέση με το
η λεπουργία έναρξης των καταστημάτων λιανεμπορίου παρελθόν-αλλά από την άλλη δημιουργεί και ψυχολουποχρεωτικά . Εμείς βγάλαμε ένα νέο ωράριο , που το γική ανάταση σε πολλούς Δραμιούς, συναδέλφους κτλ
μόνο που αλλάζει είναι η ρα έναρξηςΌπως τονζει, γενικς υπάρχουν Τολλές αντιδράσεις ένα σημαντικό ρόλο
γ' αυτό το θέμα , σε όλες τις πάλες κυρίως της επαρ - Αθέμιτος ανταγωνισμός
χας Κι αυπό, γιατί είναι ένα μέτρο mou στόχευε στα με - Ερωτμενος σχετικά με το ήτημα των mολυκαταστηΥάλα αστικά κέντρα και κυρίως στα μέσα μαζκής μάτων και των μεγάλων σούπερ-μάρκετ, όπου δεν χρε
μεταφοράς , το οποίο δεν έχει νόημα να εφαρμόζεται άζεται κανένας έλεγχος πιστοποιητικν καθς πωλούν
στην επαρχία. Οπότε δεν υπάρχει συνωστισμός . Αυτό είδη διατροφής αλλά και βιομηχανικά ήδη, οκ. Σκουλί
όμως δημουργεί προβλήματα στη λεπουργία μαςΌπως επισημαίνει επίσης, "αυτά εναι εν ολίγους τα τος ανταγωνισμός . Έχουμε κάνει διαμαρτυρίες και
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τρα , στα οπαία αν υπομνήματα . Το θέμα είναι ότι και την προηγούμενη
προσθέσουμε και τους ελέγχους που πρέπει ναγίνονται φορά όταν στην αρχή της πανδημίας όταν ήταν κλειστά
και με τη φοβία που έχει αναπτυχθί στον κόσμο , θεω - τα καταστήματα για να απαγορευτί η πληση αυτν
ρούμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη .
Υποτονική η κίνηση στην αγορά
Αναφορικά με το ζήτημα της κνησης και της κατανά - ουσιαστικά είναι αθέμπος ανταγωνισμός. Αλλο το τρό λωσης στην αγορά της Δράμας , ο κ . Σκουλίδης δευκρ- φυο που ξεχωρίζει και άλλο να πουλάς βιομηχανικά είδη
νίζει ότι η κνηση είναι πολύ υποτονική, αν και αυτή την που πωλούνται και στα καταστήματα
πλαίσια των δραστηριστήτων του,
για τα 200 χρόνα από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης και.
παίρνοντας αφορμή από τα λόγια
του Μακρυγιάνη γ' αυτά πολεμήσαμε , ξεκινήσαμε μια προσπάεβδομάδα γνεται ένα καταιγισμός από
διαφημίσες για την Black Fhday αλλά
νομίζω ότι παραδοσιακά τη μερίδα του
λέοντος την παίρνουν τα καταστήματα
που πουλάνε ηλεκτρικά είδη . Και θα
έλεγα εδ έ
και στερεί χρήματα και από τα υπόλοατα
D, το Γεοκ Σχουλίδης
ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος ,
Οκ. Μωυσάδης
Στη διαπίστωση ότι βρισκόμαστε πλέον λίγες περίπου
στην Ελλάδα .
Όπως επισημαίνει ο κ. Μωυσιάδης
συμμετοχές από πολλά μέρη
την κατάσταση, ο κ . Σκουλίδης επισημαίνει ότι είναι η
μία δείνει πο ισχυρή και δεν ξέρουμε τι θα γνει Πραγ Αθήνα και να αποσταλούν στην ΕυρωΗ λειτουργία της Ονειρούπολης , μιας και φαίνεται
από τον κ . Σκουλίδη να μας σχολιάσει την αναμονή της
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
και θεωρούμε ότι και το ψυχολογικό κομμάτι θα παίξει
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
δης σχολιάζει Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εναι αθέμΑξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως.
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
των ειδν από τα σούπερ- μάρκετ, είχε περάσει πολύς
καιρός . Θεωρούμε ότι πραγματικά είναι άδικο αυτό και
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙAΤΡΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ MONSTER-MAΑΙNΖ
Dr . MED . ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 224 23
email: iatdiagn osi @gmail. com
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26-1ς 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 2521306858-6946376111
ΠΡΩΝΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝΤΕΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα