Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Διαβούλευση
για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή > ελ. 7 | Π. Χρηστίδης ελ. 8
Στη Λακωνία ο υποψήφιος
Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
Β' Εθνική βόλεϊ : Με το αδεξίν
| η Πρεμιέρα των ανδρν
του Σπαρτιατικού > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 1Ετος 26- | Αριθμός 6250| Τιμή φύλου 0,506
Τηλ 2731081 253 Fax 2731081 250.e-mailinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Ορυκτά πολύτιμα για τη βιομηχανία στο υπέδαφος της περιοχής
Παρατείνεται
η Προθεσμία αίτησης
Επενδυτές διεκδικούν
το μεταλλείο Μολάων
για τους εΠοχικούς
εργάτες γης
Παρατείνεται έως τις 31 Δε κεμβρίου 2021 η Προθεσμία
αίτησης για μετάκληση εποχικν εργατν Υης , διάρκειας 30
όπως αναφέρεται σε τροποέως 90 ημερν,
λογία Ποu κατατέθηκε αnό
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό , στο νομοσχέδιο
για τις κτηνοτροφικές εγκα ταστάσεις .
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποΒάλλουν τις αιτήσεις τους για
την μετάκληση των εργατν
γης έως τις 31 Δεκεμβρίου
2021, δεδομένου ότι n Πρoθεσμία αυτή έληξε στις
Προχωρά ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του κοιτάσματος
Προς εκμετάλλευση κι επανέ - μικά αναπτυσσόμενου κλάδου έκτασης 9,8 τετραγωνικν χιναρξη λειτουργίας - ύστερα των συστημάτων αn0θήκευ- λιομέτρων, του Δημόσιου Με- κής Γραμματείας Ενέργειας
από σχεδόν 30 χρόνια-φαίνε - σης ενέργειας (μπαταρίες νέας ταλλευτικού χρου Μολάων , και Ορυκτν Πρτων Υλν
ται Πως οδεύει ο μεταλλευτι - γενιάς).
κός χρος των Μολάων, Πou
συντίθεται από ορυκτά καθορι - φάση του διαγωνισμού για την δυτές .
στικής σημασίας για σειρά εκμίσθωση των μεταλλευτι κλάδων της Βιομηχανίας , συμ- κν δικαιωμάτων του Ελληνι - τάσσεται στον προγραμματισμό ταλλευτικν χρων.
περιλαμβανομένου του δυνα- κού Δημοσίου σε τμήμα , του ΥΠουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενιόπου έχουν εκδηλσει ενδια - για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χρας και
Ήδη Βρίσκεται σε εξέλιξη η Β' φέρον τρεις υποψήφιοι επεν
Η προκήρυξη του έργου εντου αποθεματικού δυναμικού
των σημαντικν δημόσιων με30/9/2021. Η διαμονή τους
θα αφορά χρονικό διάστημα
από 30 έως 90 ημέρες με δυνατότητα Παράτασης για επιπλέον 90 ημέρες , δηλαδή ,
συνολικά θα μπορούν οι ερ συνέχεια σελ. 9
Νέος ασφαλτοτάπητας στις οδούς προς Νεάπολη και Μολάους
Ασφαλέστερη η διέλευση
στις απύλεςν της Μονεμβασιάς
γάτες γης να nαραμείνουν
στη χρα για συνολικά 6
μήνες , εφόσον θα αnaσχοληθούν στις αγροτικές εργασίες.
-Η κυβέρνηση , ο ΠρωθυΠουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , και το ΥΠΑΑΤ έχουν
αnoδείξει έμπρακτα ότι σε
αυτές τις δύσκολες στιγμές
στεκόμαστε στο πλευρό των
αγροτν, καταΒάλλοντας καθημερινά αγνα και στηρί ζοντάς τους σε κάθε ανάγκη
nou ηροκύπτει , επισημαί Αρκετά ατυχήματα είχαν συμβεί λόγω ολισθηρότητας
Ολοκληρθηκε η ασφαλτόστρωση του Enαρχιακού δρόμου
Αγίας Παρασκευής-Μονεμβασιάς , μήκους 1.500 μέτρων , με
πιστσεις της Περιφέρειας Πε.λοηοννήσου. Η επίστρωση με
άσφαλτο σε αυτό το τμήμα του
δρόμου ήταν επιβεβλημένη γιατί
είχε υποστεί σημαντική φθορά το
οδόστρωμα με αnοτέλεσμα να
γίνει ολισθηρό και να σημειωθούν αρκετά ατυχήματα , δή
λωσε ο αντιδήμαρχος κ. Σταύρος
Χριστάκος για το κομμάτι του
νέου δρόμου nou συνδέει τη
Μονεμβασιά με τη Νεάπολη
(μέσω Αγ Φωκ .
νεται σε ανακοίνωση του
συνέχεια σελ 9
ΥΠουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Είναι ντροπή
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤο
του Χρήστου Γανναρά
> σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα