Πρωτοσέλιδο Αθηναϊκά Νέα:Recognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑθηναϊκάΝ ΕΑ
24.11.2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 47
ΤΙΜΗ: 0,20E
ΕΤΟΣ 1ο . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚOΝΟΜΙΚΗ . ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
Διεθνείς οίκοι
αξιολόγησης για
ελληνική οικονομία
Νέες Διευκρινίσεις
Επιστρεπτέες
Προκαταβολές
Βλέπουν προοπτικές
ανάπτυξης
Αναλυτικά τα Ποσά Που θα επιστραφούν
ΣΕΛ. 10
Προϋπολογισμός
Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι επτά κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες τροποποιούνται οι
αντίστοιχες εκδοθείσες αποφάσεις, Που έχουν εκ
δοθεί μέχρι σήμερα και αφορούσαν τις επιστρεπτέες Προκαταβολές 1-7. Με τις αποφάσεις
αυτές, για τις οποίες γράφει αναλυτικά ο Στάθης
Δημ. Σταματελόπουλος, νομικός συνεργάτης του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνν, καθορί
ζονται τα ποσά, τα οποία τελικά θα επιστραφούν
σε σχέση με το αρχικό συνολικό Ποσό Που δόθηκε , ως επιστρεπτέα Προκαταβολή σε επιχειρή.
σεις Που επλήγησαν από την πανδημία του
κορονοίού , εν ταυτόχρονα, Παρατείνεται μέχρι
και την 31/12/2021 η Προθεσμία για την προσκό
μιση από τους ενδιαφερομένους των προβλεπό
μενων Πιστοποιητικν.
2010502015
ΕΥΡΩΕΒΡΟ
ΕΒΡΟΛ
Αυξημένα έσοδα,
κανένας νέος φόρος
ΣΕΛ. 12
Διπλασιάστηκαν
ΣΕΛ. 8-9
οι επιχειρήσεις που
κατέγραψαν ζημιές
ΕΚΤ: Σύσταση
στις Τράπεζες
Έργα στην οδό
Πανεπιστημίου
οι κορυφαίοι-ες
του ποδοσφαίρου
για το 2021
Τα μέτρα στήριξης
απέτρεψαν
τα μαζικά αλουκέταν
Προσπάθεια
αντιμετπισης κινδύνων
κλιματικής κρίσης
Έκτακτες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στο κέντρο
Στη δημοσιότητα η
Λίστα από τη FIFA
ΣΕΛ. 10
ΣΕΛ. 11
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 14
24/11