Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ο Γιώργος
Παπανδρέου το
Σάββατο στην
Κοζάνη

σελ ~ 3

Η Π.Ε. Κοζάνης
είναι στην 6η θέση
υψηλού αριθμού
κρουσμάτων
- 12η από το
τέλος σε 74
περιφερειακές
ενότητες

130 μόνο στρέμματα
αποδεσμεύονται για την
αξιοποίηση του Στρατοπέδου
Μακεδονομάχων

σελ ~ 4

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7593

Καθημερινή εφημερίδα Π.Ε. Κοζάνης

Δεν προχώρησε η εκμίσθωση
300 στρεμμάτων στα Σιδερά - Ο δήμος
Κοζάνης εκ των υστέρων αντιλήφθηκε
τον κορεσμό με τα φωτοβολταϊκά
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Τι θα ισχύσει με το
επίδομα θέρμανσης
καταναλωτών
τηλεθέρμανσης
- Η ενημέρωση
του δημοτικού
συμβουλίου
Κοζάνης

σελ ~ 5

Προς αξιοποίηση
τα ακίνητα των
κληροδοτημάτων
Μπλιούρα και
Μικρού - Τα νέα με
το Αρχοντικό
Βαμβακά

σελ ~ 5

Εγκαινιάστηκε
το Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων
στην Κοζάνη - Ένα
κύτταρο ανθρωπιάς
και ευαισθησίας

σελ ~ 3

σελ ~ 5

Χρήστος Ζευκλής:
Ατελείωτες οι αιτήσεις
φωτοβολταϊκών στην
Γαλατινή - Δεν είναι
χωριό των 15 κατοίκων
όπως τα Σιδερά
και τα Λιβερά