Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΚΑΛΗ
ΤΟΥΣ ΝΤΗΜΟΝΕΣ
ΕΝΜΦΩΝΑ ΜΕ
ύσκολη noρομέ . συμβαίνει και στην uno .
νει η κατόσταση nοnn Hnειρο.
στην Πρέβεζα Στο Νοοκομείο Πρ
nnpεoiες του ηρος τους
των nou καταγράφονται tiς 13 , εν οι κnίνες ο0θενείς.
Πλtov oε καθημερινό 6 covid έχουν ε
Στη δευτερολογία του στη Βουλή ο Κ . Μητσοτάκης
Με θέμα την ακρίβεια έκανε λόγο για θετικές
Προσδοκίες για την Ελληνική Οικονομία
Ισοπεδνοντας τον Αλ . Τσίπρα για την πολιτική του
Στη δευτερολογία του ο Πρu.
θunoupγός Κυριάκος Μητσοτ .
κης , κατά τη συνεδρίασn της
Βouλnς με θέμα την ακρίβεια , . .
κονομία. vνεχει στη .
Την Παρέμθαση των αρμόδιων αρχν
Ζήτησε για 10 ανήλικους μαθητές
Που δεν Πηγαίνουν στα Σχολεία
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου
Την nαρέμβαση την ΕΡΤ Yιa 10 a.
των κοινωνικν υ - νήλικους μαθητές
μηρεσιν αλλά και
των κατά τonous tou οχολικού έτους
δικαστικν επιμε δεν πηγαίνουν οτα
σχολεία τους , κα και των εισαγγελι . θς οι γονείς τους
αρνούνται να δε .
χτούν τα μέερα των
λητν ανηλίκων
κν αρχν, έχεi
ρeiακή Διεύθυνση self test και τη μάρου σύμφωνα με