Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Το σχέδιο ανασυγκρότησης της Εύβοιας παρουσίασε σε επιχειρηματίεςο ΣΤ. Μπένος
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email: pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6111 Τετάρτη 24.11.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
ΚΣτρατηγικές επενδύ σειςν ΣΤΕΣ
Στη Βουλή το νομοσχέδιο
για τους τεχνο βλαστούς
Τουρισμός:
Εφτασαν τα 11,6 εκατομμύρια
οι τουρίστες στο 9μηνο
>>> Τελ.
Δωρεάν είναι οι κλήσεις
προς την τηλεφωνική Γραμ
μή SOS 15900 για τους'τις
συνδρομητέςτριες των εταιρειν Vοdafone, Wind και
Σινρο για Τς επΑιδίστις στην
Cosmote.
εταιρείες
|στηρίζουν έμπρακτα την
τηλεφωνική Γραμμή SOS
15900 της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων και τν
αγνα για την καταπολέμ
ηση της βίας κατά των
γυναικν.
Η τηλεφωνική Γραμμή SOS
15900 λειτουργεί πανελλαδι
κά, 24ρες το 24ωρο , 365
μέρες το χρόνο και παρέχει
άμεση βοήθεια σε έκτακτα
και επείγοντα περιστατικά
|συμβουλευτική σε γυναίκες
θύματα βίας , καθς και
πληροφόρηση και ενημέρω
ση για θέματα σχετικά με την
πρόληψη και την αντιμετπ
ση της βίας κατά
γυναικν σε όλους τους
πολίτες και τους φορείς.
Η Γραμμή στελεχνεται με
Ψυχολόγους και
| κούζ!ες επιστήμονες με
εξειδίκευση και εμπειρία σε
θέματα έμφυλης βίας και οι
υπηρεσίες καλύπτονται από
| Το απόρρητο της συμβουλευΤικής Επίσης, υπάρχει η
δυνατότητα το προσωπικό
της Γραμμής να καλέσει
ΔΙΜΕΑ
Λουκέτο σε κατάστημα για
Ψυχοκοινωνική
μη τήρηση των μέτρων
Το χρονικό διάστημα από λεπόμενων κανόνων κατά
19-11-2021 έως και 22τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
69136/05-11-2021
11-2021
(Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή) 51 38) όπως τροποποι
Επενδυτικό Συνέδριο με τίτλο: Reinventing
Κοινωνιπραγματοποιήθηκαν από
ήθηκε και ίσχυε έως και τη
Greece th rough Investments in Innovation)
τη ΔΙΜΕΑ 400 έλεγχοι για Δευτέρα, 22 Νοεμριου (Επανεφεύρεση της Ελλάδας μέσω ΕπεVτην τήρηση των μέτρων
2021 και ρα 6:00 και
COVID-19 ,
Ήπειρο
περιορισμού της διασπο-συγκεκριμένα για:
κορωνοϊού
Αττική,
Κεντρική
δύσεων στην Καινοτομίαν ), διοργαννουν ο ΣΕΒ
και οι Ιnnovative Greeks, διαδικτυακά την
. μη ανάρτηση του μέγ στου αριθμού επιτρεπό-Ιετάρτη, 1/12/2021, στις 14:30.
μενων ατόμων
υπέρβασή του ορίου
πελατν εντός των κατασε
Μακεδονία.
το επενδυτικό συνέδριο 27 συμβάλει περαιτέρω στην ανάσημαντικές προσωπικότητες πτυξη της εθνικής οικονομίας,
από Ελλάδα και εξωτερικό
επιχειρημαι ίες,
CEOS , κ.α-θα συζητήσουν μενης αξίας. Στις εργασίες του
για το πς το οικοσύστημα συνεδρίου θα συμμετάσχει ο
στην Ελλάδα θα μπορέσει να
τις γυναίκες
Επιβλήθη καν πρόστιμα
συνολικού
περίπτωση που δεν επαρκεί
ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας
Τους που έχουν στον πάροχο
τους , εν τα θύματα βίας
μπορούν να επικοινωνήσουν
και με email στην ηλεκτρονι
[email protected] .
μέσω ξένων επενδύσεων σε
επενδυτές , κανοτομία υψηλής προστιθ
ύψους στημάτων
13.700Ε και δεκαπέντε
. μη χρήση μασκν προ(15) ημέρες αναστολή λει- στασίας.
τουργίας (σε 1 κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύνολο της επικράτειας.
για μη τήρηση των προβΠρωθυπουργός
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με
εντατικούς ρυθμούς στο
διεύθυνση:
Created by Universal Document Converter