Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διπλή παρέμβαση στις πληρωμές φόρων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π
9771234567633
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Β Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.675
Διπλή Παρέμβαση
στις Πληρωμές φόρων
Πανδημία
Πιέζεται το ΕΣΥ απότην αύξηση
των διασωληνωμένων
Στην εφαρμογή των αυστηρότερων μέτρων,
Που είναι εστιασμένα στους ανεμβολίαστους,
Προχωρά από σήμερα η κυβέρνηση, με στόχο
να ανακοπεί το τέταρτο κύμα, τοοΠοίο όμως
καλπάζει και δοκιμάζει τις αντοχές του ΕΣΥ.
Ακόμα 76 άνθρωΠοι έχασαν τη μάχη για τη
ζωή , ανεβάζοντας σε 17.313 τους νεκρούς
από την έναρξη της Πανδημίας , εν στους 590
αυξήθηκαν οι διασωληνωμένο . Η φιλοσοφία
μας είναι ότι δεν Πρόκειται να Πάμε σε Περιορ
σμούς τύπου lockdoνn, είτε γενικού είτε
ειδικούν δηλνει ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης . σελ. 16
Οι διευκολύνσεις Που σχεδιάζει το ΥΠΟΙΚτο 2022 για εισόδημα και ακίνητα
τελούν στόχο είσπραξης του Πρτου εξαμήνου ( Πο
σοστό 41,82%) . Με τη διπλή Παρέμβαση στόχος
είναι να μεταφερθούν από το β' εξάμηνο στο α' εξά
μηνο φορολογικά έσοδα ύψους 1,7-2 διο. ευρ,
στε η αναλογία από τα 29,353 δισ. ευρ στο β'
τη δεύτερη μεγαλύτερη φοροεισπρακτική επίδοση εξάμηνο και 21,089 δισ. ευρ στο α ' εξάμηνο , να
ιστορικά, τουλάχιστον σε απόλυτο αριθμό . Από τα τροΠΟΠοιηθεί σε 27,653 δισ. ευρ και 22,789 δισ.
ευρ αντίστοιχα . Αυτό θα σημαίνει και αναλογία
δεύτερη την επίσπευση εκκαθάρισης του φόρου γραμματισμένα να εισπραχθούν στο β' εξάμηνο 54,8% με 45,2% υπέρ του β' εξαμήνου , κάτι Που
δηλαδή το 58,18% των συνολικν φορολογικν είναι Πολύ Πιο κοντά στην ομαλότητα συγκριτικά
με το 58,18%31,82% Που ισχύει σήμερα. σελ .5
Διπλή Παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί η χρόνια χρόνο στη διάθεσή τους για την αΠΟπληρωμή των
Παθογένεια της υπερουσσρευσης φορολογικν φόρων . Το 2022, ο Πήχης είσπραξης των φορολο
βαρν στο βεξάμηνο της χρονιάς κάτι Που μέχρι γικν εσόδων μΠαίνει στα 50,44 δισ. ευρ , Που
συνιστά το υψηλότερο Πο0ό από το 2008 μέχρι σή
υπολογισμό του 2022 Προετοιμάζει το υπουργείο μερα. Ανο στόχος αυτός επιτευχθεί , θα μιλάμε για
στιγμής γίνεται ιδιαίτερα αισθητό και στον προ
Εισαγωγές- Εξαγωγς
Εκρηξην του διμερούς
εμπορίου με τη Β. Μακεδονία
Αυξημένος κατά 39,4% και έντονα πλεονασματικός υπέρ της χρας μας είναι ο διμερής
όγκος εμπορίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας
στο εννεάμηνο του 2021, ανερχόμενος σε
645,5 εκατ. ευρ έναντι 463,2 εκατ. ευρ
την αντίστοιχη Περσινή Περίοδο, σύμφωνα με
το Πολύ Πρόσφατο τελευταίο ενημερωτικό
δελτίο του ελληνικού Γραφείου ΟΕΥ στα ΣκόΠια , Που επικαλείται Προσωρινά στοκεία της
Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της γειτονικής
χρας . σελ . 10
Οικονομικν. Η Πρτη Παρέμβαση αφορά την αλ
λαγή του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής του
ΕΝΦΙΑ στε να καταβάλλεται σε 10 δόσεις, εν η
50,44 δισ. ευρ , τα 29,353 δισ. ευρ είναι Προεισοδήματος φυσικν και νομικν Προσπων
στε οι φορολογούμενοι να έχουν Περισσότερο εσόδων, εν α υπόλοιπα 21,089 δισ. ευρ απο
Ε Τα ακέρδην και οι ζημιές
από τον νέο ΕΝΦΙΑ
Συνέντευξη στη N> του υπουργού Εξωτερικν Νίκου Δένδια
Σαφήμηνύματα
σε Άγκυρα
και εταίρους
Η εξίσωση Που καλείται να λύσει το ΥΠΟΙΚ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Πέντε ελληνικά ενεργειακά έργα
στη λίστα του PCι
ακινήτων στις Περιοχές όΠου η
Μια κλίμακα υπολογισμού του
ΕΝΦΙΑ, η oποία θα διασφαλίζει τημή ζνης είτε μεινεται είτε nα
μείωση έστω και μικρή - στους
ιδιοκτήτες ακνήτων Που βρίσκοται σε Περιοχές στις οΠοίες η τιμή
ζνης θα αυξηθεί από την
1n/1/2022 , σχεδιάζει το οικονο μικό επτελείο, εκτελντας τη μια
(Προσομοίωση μετά την άλλη
Προκειμένου να καταλήξει στους μές ζνης. Στις περιτσεις Που
τελικούς συνιελεστές . Η Πολιτική
δέσμευση της κυβέρνησης είναι
το 2022 οι ιδιοκτήτες στην Πλει
ονότητά τους να Πληρσουν λι
γότερο ΕΝΦΙΑ Για τους ιδιοκτήτες υπάρξει επιβάρυνση. σελ. 4
ραμένει σταθερή, η τήρηση αυτής
της δέσμευσης είναι δεδομένη
Στις δύο αυτές κατηγορίες κατα
τάσσεται Περίπου το 45% των τι
μν ζνης της χρας. Το ζητούμενο πλέον είναι για τουπόλοιπο
55%, στο οποίο αυξήθηκαν οι τ Πέντε έργα ελληνικού ενδιαφέροντος (ΥΑΦΑ
Καβάλας , αγωγοί φυσικού αερίου East Med και
IGB, αντλησιοταμιευτικός σταθμός Αμφιλοχίας,
ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ)
πήραν το εισιτήριον για την επικαιροποιημένη
λίστα των ενεργειακν Εργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) Που ετοιμάζεται να περάσει από
τηβάσανον του Ευρωκοινοβουλίου και των
κυβερνήσεων των 270, σε συνέχεια της έγκρισής της από την Ευρωπαική Επιτροπή στο τέλος
της περασμένης εβδομάδας . σελ 10
Η Συνθήκη της Λωζάννης ισχύει,
είτε αρέσει είτε δεν αρέσει
στην Τουρκία
Η Πληση οπλικν συστημάτων
από κράτη-μέλη της Ε.Ε.
στην Τουρκία διαταράσσει
την ισορροπία δυνάμεων
οι αυξήσεις είναι Περιορισμένες
θα υπάρξει ελάφρυνση , εν για
τις Περιοχές Που αυξήθηκαν αι σθητά οι αντικειμενικές τιμές θα
ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ
Μαζικές
αιτήσεις
για έξοδο
στη σύνταξη
Αγνας
ταχύτητας
Οι επενδύσεις
Που αλλάζουν
το Παραλιαικό
μέτωΠο
ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ >7
Επενδύσεις
10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΥΓΕΙΑ,
ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
για τα δύο ΕΣΠΑ
Δημόσιο
Υπουργείο Ανάπτυξης
Αττική
Μέσα σε μία διετία διπλασιά
στηκαν οι αποχωρήσεις υπαλ
λήλων από το Δημόσιο λόγω
συνταξιοδότησης. Είναι χαρα
κτηριστικό ότι στο δεκάμηνο
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου υπ βλήθηκαν σχεδόν 9.000 αιτή σεις Περισσότερες σε σχέση με
όσες είχαν υποβληθεί όλο τον
χρόνο Πέρυσι. σελ. 7
Επί Ποδός για την επίτευξη του διπλού στόχου,
αυτού Που περιλαμβάνει την έγκαιρη και Πλήρη
απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και την άμεση
ενεργοΠοίηση του νέου, δηλαδή της Προγραμμα- Τουρισμός
τικής Περιόδου 2021-2027, βρίσκεται το υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων . Η επίτευξη των δύο πα 10δσ.
στόχων αφορά τη διαχείριση και απορρόφηση (συνολικά και για τις δύο Προγραμματικές περιόδους ΟΠΠης
Στη θάλασσα και με επίκεντρο
τα Πλοία προσβλέπει και Πάλι
το Παραλιακό μέτωπο της Ατ
τικής . Οι επενδύσεις σε λιμάνια, logistics, ναυrηγεία , φυσικό αέριο έχουν ως στόχο να
δσουν Πνοή σε μια άλλοτε
δυνατή βιομηχανική ζνη, Που
αέσβηνεν σταδιακά από τον
χάρτη. σελ. 13
ΥΠ. ΥΠοδομν και Μεταφορν
ΕΝΙΑΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ
ΤΑΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
σελ. 12
TΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΒΙTCOIN CITY ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ
ΤΟ ΕΛΣΑΛΒΑΔΟΡ
των εσόδων
κοινοτικν και εθνικν κονδυλίων. σελ. 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα